16.05.2014

Kuntatutkimus

Vastuullinen tutkija: Tutkimuskoordinaattori Taina Saarinen

Muut tutkijat: projektitutkija Teija Kyllönen

Hankkeen kesto: 2008-2010

Rahoitus: Kielikoulutuspolitiikan verkosto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus/Jyväskylän yliopisto

Kuvaus:

Hankkeessa tarkasteltiin kuntapäättäjien näkemyksiä kielikoulutuksen kehittämisestä kunnissa. Aineisto kerättiin kuntavaalien 2008 yhteydessä.

Julkaisut:

Kyllönen, T., Saarinen, T. & Pöyhönen, S. (2009, 2009). Salon ja Jyväskylän kuntavaaliehdokkaiden mielipiteet kielikoulutuspolitiikasta: Myönteisyyttä maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Kuntalehti, p.47.

Kyllönen, T  & Saarinen, T. (2010) ”Ei oo koulun tehtävä” –Kuntapäättäjien käsityksiä työelämän kielitaitotarpeiden huomioimisesta perusasteella ja toisella asteella. Teoksessa Mikel Garant & Mirja Kinnunen (toim.) Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri - Professional communication, education and culture. AFinLAn vuosikirja 68. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 9-28.

Kyllönen, T. & Saarinen, T. (2010). Kielikoulutuspolitiikkaa kunnissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 2010 (elokuu). http://www.kieliverkosto.fi/article/kielikoulutuspolitiikkaa-kunnissa/