06.09.2016

Kieli-ideologiat ja csángójen koulutusohjelma: Kielen keksimistä tai poistamista?

Tutkija: Akatemiatutkija, FT, dosentti Petteri Laihonen

Hankkeen kesto: 2016 - 2021

Hankkeen kuvaus

Projekti tutkii kieli-ideologioita kielenelvytysohjelman käynnistämien muutosprosessien yhteydessä. Moldavian csángót ovat Euroopan arvoituksellisin vähemmistö, joka on kohdannut paljon syrjintää Romaniassa. Euroopan Neuvosto tunnusti Moldavian csángójen kielen suosituksessaan v. 2001. Verrattaen menestyksekäs unkarin kielikoulutusohjelma käynnistyi samana vuonna.  Aiemman tutkimuksen perusteella, sekä kielen 'keksiminen' ja 'poistaminen' (Pennycook & Makoni 2006) luonnehtivat csángójen kielitilannetta. Tutkimuskysymykseni on: miten kielikoulutusohjelmaan osallistuvat csángót identifikoituvat kielenelvytysohjelman yhteydessä? Aineisto kerätään monipaikkaisen etnografisen kenttätyön avulla csángóyhteisöistä. Aineiston keruuseen kuuluu myös luokkahuonevuorovaikutuksen videointia ja lasten, vanhempien sekä opettajien (visuaalisia ja perinteisiä) haastatteluja. Tutkimuksen päämääränä on myös auttaa csángó-yhteisöjä näkemään kielensä resurssina.