01.07.2014

Diskurssi-pragmaattisia näkökulmia luokkahuonevuorovaikutukseen

Vastuullinen tutkija: Tarja Nikula (Kielten laitos 2005-07, Solki 2007-08).

Yhteistyökumppanit: Christiane Dalton-Puffer (Wienin yliopisto), Ute Smit (Wienin yliopisto), Leila Kääntä (Kielten laitos, JY)

Hankkeen kesto: 2005 - 2008

Rahoitus: Suomen Akatemia

Kuvaus

Akatemiatutkijan hanke, jossa tarkasteltiin luokkahuonevuorovaikutusta englannin kielen oppitunneilla ja ns. vieraskielisessä opetuksessa, jolloin englantia käytetään opetuksen välineenä muissa kuin kieliaineissa. Huomiota kiinnitettiin erityisesti kielenkäytön sosiaaliseen funktioon esimerkiksi sosiaalisten suhteiden, roolien ja identiteettien luomisessa ja ylläpidossa. Tulokset osoittivat englantia käytettävän hyvin eri tavoin kielenopetuksessa ja vieraskielisessä opetuksessa. Erilaisten diskurssikäytänteiden myötä englanti asemoituu yhtäältä oppimisen kohteena olevaksi abstraktiksi järjestelmäksi, toisaalta oppimisen ja vuorovaikutuksen resurssiksi.

Julkaisuja

Nikula, T. 2005.  English as an object and tool of study: interactional effects and pragmatic implications. Linguistics and Education, 16 (1), 27-58.

Dalton-Puffer, C. & Nikula, T. 2006. Pragmatics of content-based instruction: teacher and
student directives in Finnish and Austrian classrooms. Applied Linguistics, 27 (2), 241-267.

Nikula, T.  2007a: Speaking English in Finnish content-based classrooms. World Englishes, 26 (2), 206-223.

Nikula, T. 2007b. The IRF pattern and space for interaction: Observations on EFL and CLIL
classrooms. Teoksessa C. Dalton-Puffer & U. Smit (toim.) Empirical Perspectives on CLIL Classroom Discourse. Frankfurt: Peter Lang, 179-204.

Nikula, T. 2008a. Learning pragmatics in content-based classrooms. Teoksessa  E. Alcón & A. Martinez-Flor (toim.) Investigating Pragmatics in Foreign Language Learning, Teaching, and Testing. Clevedon: Multilingual Matters, 94–113.

Alanen, R., Jäppinen, A-K. & Nikula, T. 2008b. “But big is a funny word”: A multiple
perspective on concept formation in a foreign-language-mediated classroom. Journal of Applied Linguistics,(1)/2006, 69-90.

Nikula, T. 2008c: Oppilaiden osallistuminen luokkahuonevuorovaikutukseen englanninkielisessä aineenopetuksessa . Teoksessa S. Leppänen, T. Nikula & L. Kääntä (toim.) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Helsinki: SKS.

Nikula, T. 2008d. Kieli vaihtuu, vaihtuuko opetustyyli? Teoksessa M. Garant, I. Helin & H. Yli-Jokipii (toim.) Kieli ja globalisaatio - Language and Globalization. AFinLA Yearbook n:o 66,  Jyväskylä: AFinLA,  275–309.

Nikula, T. 2010. On effects of CLIL on a teacher’s classroom language use. Teoksessa C. Dalton-Puffer, T. Nikula & U. Smit (toim.) Language Use and Language Learning in CLIL. Amsterdam: John Benjamins, 105-123.