15.04.2014

Osallisena Suomessa -kokeilulakihanke

Osallisena Suomessa -kokeilulakihanke (2010–2013) perustettiin kehittämään kokonaisvaltaisesti maahanmuuttajien kotoutumista. Hankkeen osapuolia olivat työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäasiainministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden sekä Suomen Kuntaliitto.

Soveltavan kielentutkimuksen keskus vastasi vuonna 2010 hankkeen kehittämissuunnitelmasta, jota toteutettiin kokeilukunnissa vuosina 2011–2013. Soveltavan kielentutkimuksen keskus julkaisi myös yhdessä Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin kanssa raportin kokeiluhankkeiden tuloksista ja näkemyksistä.

Kehittämissuunnitelma  pdf-tiedostona.

Kokeiluhankkeiden satoa pdf-tiedostona.

Lisätietoja Osallisena Suomessa -hankkeesta:
Professori Sari Pöyhönen, JY, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, sari.h.poyhonen@jyu.fi, 0400-248 057
Projektipäällikkö Sari Haavisto, työ- ja elinkeinoministeriö, sari.haavisto@tem.fi, 029-5047128