12.06.2014

9.-luokkalaisten suomen ja ruotsin kielen suullinen vuorovaikutus kielitaidon eri taitotasoilla

Tutkijat: Marita Härmälä (Solki) ja Outi Toropainen (JY kielten laitos)

Hankkeen kesto: 21.6.2010–31.5.2012

Rahoitus: Svenska kulturfonden

Kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia kielellisiä ja ei-kielellisiä vuorovaikutusstrategioita oppilaat käyttävät suullisissa paritehtävissä ja mitkä piirteet luonnehtivat vuorovaikutusta kielitaidon eri taitotasoilla. Aineistona olivat perusopetuksen 9.-luokkalaisten suomen ja ruotsin suulliset testisuoritukset Opetushallituksen valtakunnallisista oppimissaavutusten arvioinneista vuosilta 2008 ja 2009. Tutkijat saivat hanketta varten henkilökohtaisen apurahan Svenska kulturfondenilta.