30.01.2019

Yleisiin kielitutkintoihin liittyvä tutkimus

Yleiset kielitutkinnot (YKI) on suomalainen aikuisille tarkoitettu kielitutkinto, jonka voi suorittaa yhdeksässä kielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä) ja kolmella tutkintotasolla: perustaso (taitotasot 1–2), keskitaso (taitotasot 3–4) ja ylin taso (taitotasot 5–6). Kaikissa tutkinnoissa on puhumisen, puheen ymmärtämisen, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen koe. Suoritukset arvioidaan kriteeriviitteisesti, ja osallistuja saa todistuksen, jossa on kunkin neljän taidon taitotasoarviot asteikolla 1–6.

Yleisten kielitutkintojen kaltaisessa high stakes -testissä tutkinnon kehittäminen on jatkuva haaste, joten sen toiminnassa tutkimus ja kehittämistoiminta integroituvat. Testin luotettavuuden ja eettisyyden varmistamiseksi tutkimus ja kehittämistoiminta keskittyvät seuraaviin ydinalueisiin:

Validiteetti: miten hyvin kielitesti mittaa sitä, mitä ilmoittaa mittaavansa ja miten tarkkoja testitulosten tulkinnat ovat suhteessa testin tavoitteisiin.  Kyse on käytettyjen välineiden soveltuvuudesta ja käyttökelpoisuudesta tehtäessä päätelmiä henkilön kielitaidosta.

Reliabiliteetti: miten luotettavasti kielitesti mittaa henkilön kielitaitoa. Kyse on testimittarin toimintavarmuudesta, sen yhdenmukaisuudesta toistettaessa ja sattuman aiheuttamien virheiden minimoinnista.

Vaikuttavuus: miten tutkinnon suorittajat ja muut todistusta tulkitsevat tahot, kuten viranomaiset ja työnantajat, suhtautuvat testin tuloksiin ja millaisena he pitävät niitä.

Käytännöllisyys: miten toimivina, eettisinä ja tuloksellisina tekstikäytänteitä voidaan pitää suhteessa tutkinnon edellyttämiin resursseihin.

Hankkeet

Julkaisuja

 • Ahola, S, Tossavainen, H. 2017. Pohjoissaamen tutkintoon osallistujien kielenkäyttötarpeet ja saamen kielen merkitys arjessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 8(4).
 • Ahola, S. 2016. Puhetta arvioinnista: yleisten kielitutkintojen arvioijien käsityksiä arvioinnista. Teoksessa A. Huhta, & R. Hildén (toim.), Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa, 89-109. AFinLA-e: soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 9. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys.
 • Ahola, S., Neittaanmäki, R., & Hirvelä, T. 2016. Puheen ymmärtämisen tehtävien taitotasoille asettaminen Yleisissä kielitutkinnoissa. Teoksessa  A. Huhta, & R. Hildén (Eds.), Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa (pp. 68-88). AFinLA-e: soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 9. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys.
 • Ahola, S. & Tossavainen, H. 2016. Helppoa vai vaikeaa arvioida?: Yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä vironkielisten arvioinnista. Lähivõrdlusi/Lähivertailuja 26. Eesti Rakenduslingvistika Uhing, s. 27-53.
 • Ohranen, S., Neittaanmäki, R. ja Ahola, S. 2016. Allmänna språkexamina – språkfärdighetstest för vuxna i FinlandKieli, koulutus ja yhteiskunta, 7(6).
 • Ahola, S. & Hirvelä, T. 2016. Mikä merkitys osallistujan taustatekijöillä on menestymiseen kielitestissä?Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 13.9.2016. 
 • Ahola, S., Ullakonoja, R. & Pietarinen, R. 2015. Языковой экзамен на получение гражданства в Финляндии (по результатам сдачи русскоязычными кандидатами экзаменов на знание финского языка) [Jazykovoi ekzamen na polytsenjie grazhdanstvo v Finljandii (po resul'tam sdachi russkojazychnyh kandidatami ekzamenov finskogo jazyka ]. Актуальных вопросов языкового тестирования [Aktual’nye vobrosy jazykovogo testirovanija]Факультет филологии и искусств, Санкт-Петербург.
 • Ahola, S. & Leblay, T. 2014. Kaksi vuosikymmentä Yleisiä kielitutkintoja. Kielikoulutuspolitiikan verkosto.
 • Ahola, S. & H. Tossavainen 2014. Yleisten kielitutkintojen arvioijakoulutus. Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta. Raportit ja selvitykset 2014: 16. Juvenes Print- Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere.
 • Ahola, S. 2014. Tehtävien elinkaari yleisissä kielitutkinnoissa. Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta. Raportit ja selvitykset 2014: 16. Juvenes Print- Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere.
 • Sivunen, N., Tossavainen, H., Ahola, S. 2014. Suomalaisen viittomakielen liittäminen Yleisiin kielitutkintoihin. Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta. Raportit ja selvitykset 2014: 16. Juvenes Print- Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere.
 • Ahola, S. & H. Tossavainen 2013. Tilannetehtävät Yleisten kielitutkintojen suomen keskitason tutkinnon puhumisen osakokeessa. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia nro 5, 2010.
 • Ahola, S., Lammervo T., Neittaanmäki R., Ohranen S. & H. Tossavainen 2013. Comparing speaking situations in three different language tests. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, No 9, 2013.
 • Ahola, S. & T. Lammervo 2013. Venäjää äidinkielenään puhuvien maahanmuuttajien suomen kielen taito yleisten kielitutkintojen valossa. Siirtolaisuus–Migration 1/2013.
 • Neittaanmäki, R. & T. Hirvelä 2014. Yleisten kielitutkintojen osallistujat taustatietojen valossa. Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta. Raportit ja selvitykset 2014: 16. Juvenes Print- Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere.
 • Härmälä, M., Neittaanmäki, R., Hirvelä, T. & A. Huhta 2014. Mitä ymmärtämistestien tehtävät kertovat osaamisen tasosta? Taitotasojen asettaminen Yleisissä kielitutkinnoissa. Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta. Raportit ja selvitykset 2014: 16. Juvenes Print- Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere.
 • Nissilä L., Vivolin-Karén R., Ahola S., Alanne K., Heinola T., Raino P., Taalas P., Takkinen R. & P. Selin-Grönlund 2012. Selvitys viittomakielen sisällyttämisestä yleisiin kielitutkintoihin. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2012:9.
 • Ahola S., 2012. Yleisten kielitutkintojen laatijoiden käsityksiä kielestä ja tehtävien laadinnasta. Lisensiaatintyö, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
 • Toivola S. & H. Tossavainen 2011. Opiskelijoiden käsityksiä yleisten kielitutkintojen korpuksen käyttömahdollisuuksista. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia nro 3, 2011.
 • Tarnanen, M. , Härmälä, M. & R. Neittaanmäki 2010. Aikuisten kielitaito ja Yleiset kielitutkinnot. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia nro 2, 2010.
 • Toivola, S. 2010. Testitehtävien laadinta osana opettajien työtä. Teoksessa Garant, M. & Kinnunen, M. (toim.) Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri – Professional Communication, Education and Culture. AFinLAn vuosikirja 2010/n:o 68, Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 2010. 105-122.
 • Tarnanen, M. 2007. Testiaineistosta kielenoppijakorpukseksi. Teoksessa O-P. Salo, T. Nikula & P. Kalaja (toim.) Kieli oppimisessa-Language in learning. Afinlan vuosikirja 2007/65. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 197−213.
 • Tarnanen, M. & K. Mäntylä 2006. Toisen ja vieraan kielenoppijat Yleisissä kielitutkinnoissa. Teoksessa P. Pietilä, P. Lintunen & H-M. Järvinen (toim.) Kielenoppija tänään. Language learners of today. AFinLAn vuosikirja n:o 64. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 105─123.
 • Tarnanen, M. 2004. Venäjänkieliset suomen kielen testissä - keitä he ovat ja miten he pärjäävät? Teoksessa S. Laihiala-Kankainen, O. Milovidova & T. Rynkänen (toim.) Dialogeja: kieli, yksilö ja yhteisö. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 126−143.
 • Kaftandjieva, F. & S. Takala 2003. Development and validation of scales of language proficiency. Teoksessa W. Vagle (toim.) Vurdering av språkferdighet. Trondheim: Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, 31–38.
 • Härkönen, R., A. Kärkkäinen, H. Immonen, K. Kärkkäinen &  S. Takala 2000. Yleisten kielitutkintojen satoa - tietoa ja tilastoja suorituksista ja suorittajista 1994−2000. Helsinki: Opetushallitus.
 • Tarnanen, M. & A. Halvari, 1997. Qualitative Procedures for Comparability - Experiences from a multi-language, multi-level testing system. Teoksessa Huhta, A., Kohonen, V., Kurki-Suonio, L., & S. Luoma (toim.) Current developments and alternatives in language assessment. Proceedings of LTRC 96. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 127–136.
 • Huhta, A. Määttä, A., Takala S. & M. Tarnanen (toim.), 1997. Yleiset kielitutkinnot ja kielenopetus. Helsinki: Opetushallitus.
 • Härmälä, M., & Hirvelä, T. (2018). Le Certificat National Finlandais des Langues : Les compétences de français des locuteurs adultes. In M. Härmälä, & M. Mutta (Eds.), France - Finlande : Regards Linguistiques et Culturels (pp. 51-63). Paris: L´Harmattan.