05.05.2014

Suomalaisen viittomakielen liittäminen yhdeksi tutkintokieleksi Yleisiin kielitutkintoihin

Suomalaiselle viittomakielelle (SVK) laaditaan yksikielinen tutkinto perus- ja keskitasolle. Suomalaista viittomakieltä arvioidaan tutkinnon valmistuttua kolmen osataidon kautta: viittomakielen tuottaminen, viittomakielinen keskustelu/vuorovaikutus ja viittomakielen ymmärtäminen.

Suomalaisen viittomakielen tutkinnon kehittäminen edellyttää SVK:n kielitaidon, sen etenemisen ja eri osataitojen tarkkaa määrittelyä ja kuvailua sekä kielen erityispiirteiden huomioonottamista. Tutkintoon määritellyille osataidoille rakennetaan kuusiportainen taitotasoasteikko, joka on Yleisissä kielitutkinnoissa käytetyn kaltainen. Tämän lisäksi tutkintoa varten laaditaan SVK:n laadintaohjeet ja osataitojen arviointiin tarkoitetut arviointikuvaimet. Uuden tutkintokielen liittäminen osaksi testijärjestelmää vaatii myös arviointiprosessin eri vaiheissa toimivien (laatijat, arvioijat ja haastattelijat) kouluttamista ja ohjaamista.