29.11.2016

Infrastruktuurit

Soveltavan kielentutkimuksen infrastruktuurit; laitteistot, ohjelmistot ja aineistot.
 • Laitteita lainataan Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen henkilökunnalle sekä laitoksen jatko-opiskelijoille.
 • Ohjelmistoinfrastruktuurit ovat Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen henkilökunnan ja jatko-opiskelijoiden käytettävissä lisenssiehtojen mukaisesti.
 • Aineistot ovat pääsääntöisesti Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen henkilökunnan ja jatko-opiskelijoiden sekä Kielikampuksen perustutkinto-opiskelijoiden käytettävissä (huomioiden aineistojen ehdot). Lisätietoja antaa kunkin aineiston yhteyshenkilö.
 • Sivustoa päivittää suunnittelija Maija Lappalainen.

Laitteistot ja ohjelmistot

 

 

Laite / ohjelmistoYhteyshenkilöLisätietojaKäytettävyys
Sony Sound Forge Ari Maijanen Äänen editointiin Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Atlas.ti Maija Lappalainen Sisällön analyysiin Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
SPSS Ari Maijanen Tutkimusaineiston tilastollinen analyysi, määrällisen tutkimuksen työkalu Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Mplus Ari Maijanen Tutkimusaineiston tilastollinen analyysi, määrällisen tutkimuksen työkalu Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Winsteps Ari Maijanen Tutkimusaineiston tilastollinen analyysi, määrällisen tutkimuksen työkalu Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Facets Ari Maijanen Tutkimusaineiston tilastollinen analyysi, määrällisen tutkimuksen työkalu Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Webropol 2.0 Ari Maijanen Kyselytutkimusten toteutus Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Digitaalinen nauhuri Edirol R-09HR Ari Maijanen Ääninauhoitukseen Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Digitaalinen nauhuri Zoom H1 Ari Maijanen Ääninauhoitukseen Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Digivideokamera Canon Legria HF20 Ari Maijanen Videonauhoitukseen Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Digivideokamera Canon Legria HV40 Ari Maijanen Videonauhoitukseen Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Digivideokamera Canon XA20

Ari Maijanen 

 Videonauhoitukseen (kamera, jalka, mikrofoni)

Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat (Kieliverkosto) 
Adobe Creative Suite 6

Ari Maijanen

Videoeditointi: Adobe Premiere Pro

Äänieditointi: Audition

Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat

Aineistot

Aineistoja tutkimukseenYhteyshenkilöLisätietojaKäytettävyys
Yleisten kielitutkintojen korpus Sari Ahola
 • Korpusaineisto
 • Kirjoittamisen ja puhumisen tutkintosuorituksia yhdeksässä tutkintokielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä) + taitotasoarviot ja suorittajien taustatietoja (esim. sukupuoli, äidinkieli, koulutus, kohdekielen käyttö eri tilanteissa).
Aineiston sijoituspaikka muuttumassa; ota yhteys yhteyshenkilöön.
DIALUKI-hanke: äidinkielen sekä toisen ja vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen Ari Huhta Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Kuudesluokkalaisten helsinkiläiskoululaisten kirjoitelmia Mia Halonen
 • Kirjoitelma-aineisto
 • Noin 140 oppilasta, yhteensä yli 600 tekstiä, 4 eri tekstilajia. Kirjoitelmat on arvioitu myös EVK-asteikolla. Aineisto myös sähköisessä muodossa.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön

Videoitu luokkahuoneaineisto CLIL-oppitunneilta (yläkoulu: fysiikka, kemia, biologia)

Tarja Nikula
 • Videoaineisto
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön

Oppilaiden ryhmäkeskusteluja CLIL-opetuksessa (yläkoulu: historia)

Tarja Nikula
 • Äänitiedostoja
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Kieliverkoston dokumenttitietokanta Teija Kangasvieri
 • Lähdeaineistoa tutkielmaan valmiiksi luokiteltuna
ks. www.kieliverkosto.fi
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön

Lehtijuttuja liittyen ruotsin kielen opetukseen/ruotsin kielen asemaan kouluissa

Sari Pöyhönen
 • Sanomalehtiaineisto
 • Aineistoa on lähinnä Helsingin Sanomista, Hufvudstadsbladetista ja Vasabladetista toukokuusta 2012 lähtien (marraskuussa 2016 lehtijuttuja n. 800 kpl). Lehtijutuissa on sekä artikkeleita että mielipidekirjoituksia. Lehtijutut ovat saatavissa sähköisessä muodossa.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Lehtijuttuja kaksikielisiin kouluihin (suomi-ruotsi) liittyen Sari Pöyhönen
 • Sanomalehtiaineisto
 • Aineistoa Helsingin Sanomista, Hufvudstadsbladetista ja Vasabladetista syksystä 2011 lähtien (lehtijuttuja marraskuussa 2016 n. 390 kpl). Lehtijutuissa on sekä artikkeleita että mielipidekirjoituksia. Lehtijutut ovat saatavissa sähköisessä muodossa.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön

Perusopetuksen tuntijakoryhmän esitykseen 2011 tulleet lausunnot

Teija Kangasvieri
 • Dokumenttiaineisto
 • Aineisto sähköisessä muodossa
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön ruotsin kielen opetuksen kehittämisryhmän muistioon 2012 tulleet lausunnot

Sari Pöyhönen
 • Dokumenttiaineisto
 • Lausuntoja on 113 kpl. Lausunnot ovat saatavissa sähköisessä muodossa.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön

Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen (ja kielen rooli siinä)

Taina Saarinen
 • Haastatteluaineisto
 • noin 45 - 90 minuutin haastatteluja Suomesta ja Tanskasta, haastattelujen kielinä ovat suomi ja englanti.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön

Eri kielten rooli korkeakouluopinnoissa ja -työssä sekä talouselämässä

Sabine Ylönen
 • Kyselyaineisto
 • Kyselyjen ensimmäisessä osassa keskityttiin eri kielten ja toisessa erityisesti saksan (ja ruotsin) rooliin opinnoissa ja työelämässä. Erityisesti avointen vastausten analysointi.

Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön

Lehtijuttuja liittyen maahanmuuttoon Suomessa Sari Pöyhönen
 • Sanomalehtiaineisto
 • Aineisto on lähinnä Helsingin Sanomista ja Hufvudstadsbladetista. Aiheina lehtijutuissa ovat integraatio ja politiikka, kieli ja koulutus, monikulttuurisuus ja rasismi sekä työ ja työperäinen maahanmuutto (lehtijuttuja marraskuussa 2016 n. 4000 kpl). Aineisto on saatavissa sähköisessä muodossa.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön

Maahanmuuttajien integroituminen työelämään Suomessa (kielen, identiteetin, koulutuksen näkökulma)

Sari Pöyhönen
 • Haastatteluaineisto
 • 60 noin 1 - 1,5 tunnin haastattelua, haastattelujen kielinä ovat venäjä, englanti ja suomi. Haastattelut on litteroitu ja venäjänkielisten haastattelujen litteraatit on käännetty englanniksi.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajataustaisten oppilaiden haastatteluja

Mia Halonen
 • Haastatteluaineisto
 • 46 noin 15 - 20 minuutin teemahaastattelua kielenkäytön tavoista (suomeksi). Osa haastatteluista on litteroitu.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön

Lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen liittyviä haastatteluja

Heidi Vaarala
 • Haastatteluaineisto 2 vuoden ajalta (2014 - 2016, opettaja-, opiskelija- ja rehtorihaastatteluja), oppituntiaineistoa.
 • Suurimmaksi osaksi litteroitu.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön