13.12.2018

Infrastruktuurit

Soveltavan kielentutkimuksen infrastruktuurit; laitteistot, ohjelmistot ja aineistot.
 • Laitteita lainataan Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen henkilökunnalle sekä laitoksen jatko-opiskelijoille.
 • Ohjelmistoinfrastruktuurit ovat Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen henkilökunnan ja jatko-opiskelijoiden käytettävissä lisenssiehtojen mukaisesti.
 • Aineistot ovat pääsääntöisesti Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen henkilökunnan ja jatko-opiskelijoiden sekä Kielikampuksen perustutkinto-opiskelijoiden käytettävissä (huomioiden aineistojen ehdot). Lisätietoja antaa kunkin aineiston yhteyshenkilö.
 • Sivustoa päivittää suunnittelija Maija Lappalainen.

Laitteistot ja ohjelmistot

Laite / ohjelmisto Yhteyshenkilö Lisätietoja Käytettävyys
Sony Sound Forge Ari Maijanen Äänen editointiin Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Atlas.ti Maija Lappalainen Sisällön analyysiin Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
SPSS Ari Maijanen Tutkimusaineiston tilastollinen analyysi, määrällisen tutkimuksen työkalu Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Mplus Ari Maijanen Tutkimusaineiston tilastollinen analyysi, määrällisen tutkimuksen työkalu Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Winsteps Ari Maijanen Tutkimusaineiston tilastollinen analyysi, määrällisen tutkimuksen työkalu Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Facets Ari Maijanen Tutkimusaineiston tilastollinen analyysi, määrällisen tutkimuksen työkalu Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Webropol 2.0, 3.0 Ari Maijanen Kyselytutkimusten toteutus Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Digitaalinen nauhuri Edirol R-09HR Ari Maijanen Ääninauhoitukseen Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Digitaalinen nauhuri Zoom H1 Ari Maijanen Ääninauhoitukseen Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Digivideokamera Canon Legria HF20 Ari Maijanen Videonauhoitukseen Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Digivideokamera Canon Legria HV40 Ari Maijanen Videonauhoitukseen Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat
Digivideokamera Canon XA20 Ari Maijanen  Videonauhoitukseen (kamera, jalka, mikrofoni) Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat (Kieliverkosto) 
Adobe Creative Suite 6 Ari Maijanen Videoeditointi: Adobe Premiere ProÄänieditointi: Audition Laitoksen henkilökunta ja opiskelijat

Aineistot

Aineistoja tutkimukseen Yhteyshenkilö Lisätietoja Käytettävyys
Yleisten kielitutkintojen korpus Sari Ahola
 • Korpusaineisto
 • Kirjoittamisen ja puhumisen tutkintosuorituksia yhdeksässä tutkintokielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä) + taitotasoarviot ja suorittajien taustatietoja (esim. sukupuoli, äidinkieli, koulutus, kohdekielen käyttö eri tilanteissa).
Aineiston sijoituspaikka muuttumassa; ota yhteys yhteyshenkilöön.
DIALUKI-hanke: äidinkielen sekä toisen ja vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen Ari Huhta Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Kuudesluokkalaisten helsinkiläiskoululaisten kirjoitelmia Mia Halonen
 • Kirjoitelma-aineisto
 • Noin 140 oppilasta, yhteensä yli 600 tekstiä, 4 eri tekstilajia. Kirjoitelmat on arvioitu myös EVK-asteikolla. Aineisto myös sähköisessä muodossa.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Videoitu luokkahuoneaineisto CLIL-oppitunneilta (yläkoulu: fysiikka, kemia, biologia) Tarja Nikula
 • Videoaineisto
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Oppilaiden ryhmäkeskusteluja CLIL-opetuksessa (yläkoulu: historia) Tarja Nikula
 • Äänitiedostoja
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Perusopetuksen tuntijakoryhmän esitykseen 2011 tulleet lausunnot Erja Kyckling
 • Dokumenttiaineisto
 • Aineisto sähköisessä muodossa
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen (ja kielen rooli siinä) Taina Saarinen
 • Haastatteluaineisto
 • noin 45 - 90 minuutin haastatteluja Suomesta ja Tanskasta, haastattelujen kielinä ovat suomi ja englanti.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Kotimaisia kieliä korkeakoulujen kansainvälisille opiskelijoille Taina Saarinen
 • dokumenttiaineistoja: kieli- ja kv-strategiat
 • laaja, kahden kyselyn aineisto
 • litteroitua haastatteluaineistoa
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Eri kielten rooli korkeakouluopinnoissa ja -työssä sekä talouselämässä Sabine Ylönen
 • Kyselyaineisto
 • Kyselyjen ensimmäisessä osassa keskityttiin eri kielten ja toisessa erityisesti saksan (ja ruotsin) rooliin opinnoissa ja työelämässä. Erityisesti avointen vastausten analysointi.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Lehtijuttuja liittyen maahanmuuttoon Suomessa Sari Pöyhönen
 • Sanomalehtiaineisto
 • Aineisto on lähinnä Helsingin Sanomista ja Hufvudstadsbladetista. Aiheina lehtijutuissa ovat integraatio ja politiikka, kieli ja koulutus, monikulttuurisuus ja rasismi sekä työ ja työperäinen maahanmuutto (systemaattisesti 7/2012 - 1/2017, myös aiempia, lehtijuttuja n. 4300 kpl). Aineisto on saatavissa sähköisessä muodossa.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajataustaisten oppilaiden haastatteluja Mia Halonen
 • Haastatteluaineisto
 • 46 noin 15 - 20 minuutin teemahaastattelua kielenkäytön tavoista (suomeksi). Osa haastatteluista on litteroitu.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön
Lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen liittyviä haastatteluja Heidi Vaarala
 • Haastatteluaineisto 2 vuoden ajalta (2014 - 2016, opettaja-, opiskelija- ja rehtorihaastatteluja), oppituntiaineistoa.
 • Suurimmaksi osaksi litteroitu.
Kandi- ja maisteriopiskelijat; muu käyttö: ota yhteys yhteyshenkilöön