2000

<p>Takaisin <a title="Julkaisut" class="internal-link" href="resolveuid/f37639cfe4fb923d251e8178945c97b7">SOLKIn Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuihin</a>&nbsp;</p>

Nimi "Tuntuu tosi tosi tosi hyvältä ... jippii" - ylioppilaskokeiden ja niihin osallistumisen rakentuminen abiturientin päiväkirjamerkinnöissä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari & Kalaja, Paula & Pitkänen-Huhta, Anne
Toimittajat Kalaja, Paula & Nieminen, Lea
Kokoomateoksen nimi Kielikoulussa - kieli koulussa
Vuosi 2000
Nimi A holistic view of foreign language planning TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sajavaara, Kari
Toimittajat Peyton, Joy Kreeft & Wolfram, Walt & Griffin, Peg & Fasold, Ralph
Kokoomateoksen nimi Language in action: New studies of language in society
Vuosi 2000
Nimi Acquisition of Teaching Expertise in Content and Language Integrated Learning TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hartiala, Aini-Kristiina
Vuosi 2000
Nimi Contrastive analysis TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sajavaara, Kari
Toimittajat Byram, Michael
Kokoomateoksen nimi Routledge encyclopedia of language teaching and learning
Vuosi 2000
Nimi Discourses of Differentiation. Ethnic representations in newspaper texts TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Pietikäinen, Sari
Vuosi 2000
Nimi Educational reform in Russia - between the past and the future TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka
Kokoomateoksen nimi Idäntutkimus
Vuosi 2000
Nimi Etnonimy i territorija natsional'noj dushi TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Pöyhönen, Sari & Kashkin, Vjatsheslav
Toimittajat Sternin, I. A.
Kokoomateoksen nimi Russkoe i finskoe kommunikativnoe povedenie
Vuosi 2000
Nimi Finnish exchange students in Russia. experiences from St. Petersburg. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Pöyhönen, Sari
Toimittajat Kashkin, V. B.
Kokoomateoksen nimi Teoreticheskaja i prikladnaja lingvistika. Mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov. Vypusk 2. Jazyk i social'naja sreda.
Vuosi 2000
Nimi Informationssökning som process TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi
Toimittajat Nyberg, Rainer & Strandvall, Tommy
Kokoomateoksen nimi Utbilda via Internet. Handbok i IT-pedagogik
Vuosi 2000
Nimi Interaction and teacher role in a web learning environment: How to support new learning cultures TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi & Saarenkunnas, Maarit & Kuure, Leena
Toimittajat Nuldén, Urban & Pessi, Kalevi
Kokoomateoksen nimi CSCL, Second Nordic Workshop on Computer Supported Collaborative Learning and Knowledge Empowernment
Vuosi 2000
Nimi Kansantaudin kuva mediassa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Luukka, Minna-Riitta
Kokoomateoksen nimi Mielenterveys
Vuosi 2000
Nimi Kieli, diskurssi & yhteisö TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
Vuosi 2000
Nimi Kielikoulutuksen vaikutus ja tulokset Suomessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sajavaara, Kari & Takala, Sauli
Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
Kokoomateoksen nimi Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen
Vuosi 2000
Nimi Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Takala, Sauli & Sajavaara, Paula & Sajavaara, Kari
Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
Kokoomateoksen nimi Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen
Vuosi 2000
Nimi Kirjoitettu kieli, kognitio ja emergenssi. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Dufva, Hannele
Kokoomateoksen nimi Emergenssin kielelliset kasvot.
Vuosi 2000
Nimi Kolmannen muodon tapaus: miten kieliopista puhutaan englannin kielen luokassa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Alanen, Riikka
Toimittajat Kalaja, Paula & Nieminen, Lea
Kokoomateoksen nimi Kielikoulussa - Kieli koulussa.
Vuosi 2000
Nimi Kriittinen diskurssintutkimus TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Pietikäinen, Sari
Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
Kokoomateoksen nimi Kieli, diskurssi & yhteisö
Vuosi 2000
Nimi Language policy and planning TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Takala, Sauli & Sajavaara, Kari
Kokoomateoksen nimi Annual Review of Applied Linguistics
Vuosi 2000
Nimi Liikevenäjää TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Pietarinen, Margarita & Lebedev, V.K. & Petuhova, E.N.
Vuosi 2000
Nimi Media and communication research methods. An introduction to qualitative and quantitative approaches TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kaftandjieva, Felianka & Berger, Arthur Asa
Vuosi 2000
Nimi Medizinische Spre/achstunde. Ein videogestützter Kurs zum Training mündlicher Kommunikation. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ylönen, Sabine & Halász, Renáta & Kulcsár-Szemler, Magdolna
Vuosi 2000
Nimi Mistä arviointi viestii? Vieraan kielen taitojen arviointi lukiossa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Luoma, Sari & Tarnanen, Mirja & Huhta, Ari
Toimittajat Lappalainen, Hannu-Pekka
Kokoomateoksen nimi Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin
Vuosi 2000
Nimi Miten kieltä tutkitaan kognitiivisesti: dialoginen näkökulma TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Dufva, Hannele
Toimittajat Kajannes, Katriina & Kirstinä, Leena
Kokoomateoksen nimi Kirjallisuus, kieli ja kognitio
Vuosi 2000
Nimi Näkökulma luo kohteen: diskurssintutkimuksen taustaoletukset TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Luukka, Minna-Riitta
Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
Kokoomateoksen nimi Kieli, diskurssi & yhteisö
Vuosi 2000
Nimi Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
Vuosi 2000
Nimi Opetuksen kehittämistä ja teknologiaa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi
Toimittajat Pollari, Pirjo & Vatanen, Pirjo-Liisa
Kokoomateoksen nimi Kimmokkeita yläasteen kieltenopetukseen. Monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä valinnaiskurssien avulla
Vuosi 2000
Nimi Opetuksen kehittämistä ja teknologiaa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi
Toimittajat Pollari, Pirjo & Vatanen, Pirjo-Liisa
Kokoomateoksen nimi Kimmokkeita yläasteen kieltenopetukseen.
Vuosi 2000
Nimi Puheen ja kirjoituksen maailmat: eräs näkökulma lukemaan oppimiseen. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Dufva, Hannele
Toimittajat Kalaja, Paula & Nieminen, Lea
Kokoomateoksen nimi Kieli koulussa - kielikoulussa
Vuosi 2000
Nimi Reflections on Russian education: the ideas of internationalisation and nationalisation TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka
Toimittajat Kangaspuro, Markku
Kokoomateoksen nimi Russia: More different than most
Vuosi 2000
Nimi Sinulle on postia! TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Luukka, Minna-Riitta
Kokoomateoksen nimi Kielikello
Vuosi 2000
Nimi Some questions and issues in content-based language teaching TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Takala, Sauli
Toimittajat Sjöholm, Kaj & Ostern, Anna
Kokoomateoksen nimi Perspectives on Language and Communication in Multilingual Edcuation
Vuosi 2000
Nimi Soveltava kielentutkimus ja tutkimuksenteon peruskysymykset TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Piirainen-Marsh, Arja & Huhta, Ari
Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
Kokoomateoksen nimi Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen
Vuosi 2000
Nimi Syrjäinen ja aito, vallan pitäjä ja ulkopuolinen. Paikka ja etnisyys ´meidän´ja ´toisten´rakentumispintana journalismissa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hujanen, Jaana & Pietikäinen, Sari
Kokoomateoksen nimi Tiedotustutkimus
Vuosi 2000
Nimi Tabusta taudiksi TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Luukka, Minna-Riitta
Kokoomateoksen nimi Journalismikritiikin vuosikirja
Vuosi 2000
Nimi Test fairness: a DIF analysis of an L2 vocabulary test TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kaftandjieva, Felianka & Takala, Sauli
Kokoomateoksen nimi Language Testing
Vuosi 2000
Nimi The Problems of Russian-Speaking Immigrant Children in Finnish Schools TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka
Toimittajat Heinla, Heino
Kokoomateoksen nimi Haridus ja sotsiaalne tegelikkus
Vuosi 2000
Nimi Tuottaako uusmedia uussuomea? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Luukka, Minna-Riitta
Kokoomateoksen nimi Kirjastolehti
Vuosi 2000
Nimi Verkkovälitteisen tapauskeskustelun mahdollisuuksia kielenopetuksessa ja opettajankoulutuksessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi & Saarenkunnas, Maarit & Kuure, Leena
Toimittajat Kaikkonen, Pauli & Kohonen, Viljo
Kokoomateoksen nimi Minne menet kielikasvatus? Näkökulmia kielipedagogiikkaan
Vuosi 2000
Nimi Vieraan kielen oppimista ja vieraskielistä oppimista TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hartiala, Aini-Kristiina & Harviainen, Lotta
Toimittajat Marsh, David & Langé, Gisella
Kokoomateoksen nimi Using Languages to Learn and Learning to Use Languages
Vuosi 2000
Nimi Virkamies ja vieraat kielet. Virkamiesten kielikoulutuksen arviointihankkeen loppuraportti TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sajavaara, Anu
Vuosi 2000
Nimi Vygotsky, van Lier ja kielenoppiminen: sosiokulttuurinen viitekehys kielellisen tietoisuuden ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Alanen, Riikka
Toimittajat Kalaja, Paula & Nieminen, Lea
Kokoomateoksen nimi Kielikoulussa - Kieli koulussa.
Vuosi 2000
Nimi Yleisten kielitutkintojen satoa - tietoa ja tilastoja suorituksista ja suorittajista 1994-2000 TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Härkönen, Raija & Kärkkäinen, Anu & Immonen, Hanna & Kärkkäinen, Kaija & Takala, Sauli
Vuosi 2000