2000

<p>Takaisin <a title="Julkaisut" class="internal-link" href="resolveuid/f37639cfe4fb923d251e8178945c97b7">SOLKIn Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuihin</a>&nbsp;</p>

 • Nimi Kieli, diskurssi & yhteisö TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Vuosi 2000
 • Nimi Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Vuosi 2000
 • Nimi Vygotsky, van Lier ja kielenoppiminen: sosiokulttuurinen viitekehys kielellisen tietoisuuden ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Alanen, Riikka
  Toimittajat Kalaja, Paula & Nieminen, Lea
  Kokoomateoksen nimi Kielikoulussa - Kieli koulussa.
  Vuosi 2000
 • Nimi Kolmannen muodon tapaus: miten kieliopista puhutaan englannin kielen luokassa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Alanen, Riikka
  Toimittajat Kalaja, Paula & Nieminen, Lea
  Kokoomateoksen nimi Kielikoulussa - Kieli koulussa.
  Vuosi 2000
 • Nimi Kirjoitettu kieli, kognitio ja emergenssi. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Dufva, Hannele
  Kokoomateoksen nimi Emergenssin kielelliset kasvot.
  Vuosi 2000
 • Nimi Puheen ja kirjoituksen maailmat: eräs näkökulma lukemaan oppimiseen. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Dufva, Hannele
  Toimittajat Kalaja, Paula & Nieminen, Lea
  Kokoomateoksen nimi Kieli koulussa - kielikoulussa
  Vuosi 2000
 • Nimi Miten kieltä tutkitaan kognitiivisesti: dialoginen näkökulma TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Dufva, Hannele
  Toimittajat Kajannes, Katriina & Kirstinä, Leena
  Kokoomateoksen nimi Kirjallisuus, kieli ja kognitio
  Vuosi 2000
 • Nimi Acquisition of Teaching Expertise in Content and Language Integrated Learning TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Hartiala, Aini-Kristiina
  Vuosi 2000
 • Nimi Vieraan kielen oppimista ja vieraskielistä oppimista TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Hartiala, Aini-Kristiina & Harviainen, Lotta
  Toimittajat Marsh, David & Langé, Gisella
  Kokoomateoksen nimi Using Languages to Learn and Learning to Use Languages
  Vuosi 2000
 • Nimi "Tuntuu tosi tosi tosi hyvältä ... jippii" - ylioppilaskokeiden ja niihin osallistumisen rakentuminen abiturientin päiväkirjamerkinnöissä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Huhta, Ari & Kalaja, Paula & Pitkänen-Huhta, Anne
  Toimittajat Kalaja, Paula & Nieminen, Lea
  Kokoomateoksen nimi Kielikoulussa - kieli koulussa
  Vuosi 2000
 • Nimi Syrjäinen ja aito, vallan pitäjä ja ulkopuolinen. Paikka ja etnisyys ´meidän´ja ´toisten´rakentumispintana journalismissa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Hujanen, Jaana & Pietikäinen, Sari
  Kokoomateoksen nimi Tiedotustutkimus
  Vuosi 2000
 • Nimi Yleisten kielitutkintojen satoa - tietoa ja tilastoja suorituksista ja suorittajista 1994-2000 TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Härkönen, Raija & Kärkkäinen, Anu & Immonen, Hanna & Kärkkäinen, Kaija & Takala, Sauli
  Vuosi 2000
 • Nimi Media and communication research methods. An introduction to qualitative and quantitative approaches TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kaftandjieva, Felianka & Berger, Arthur Asa
  Vuosi 2000
 • Nimi Test fairness: a DIF analysis of an L2 vocabulary test TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kaftandjieva, Felianka & Takala, Sauli
  Kokoomateoksen nimi Language Testing
  Vuosi 2000
 • Nimi Educational reform in Russia - between the past and the future TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Kokoomateoksen nimi Idäntutkimus
  Vuosi 2000
 • Nimi Reflections on Russian education: the ideas of internationalisation and nationalisation TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Toimittajat Kangaspuro, Markku
  Kokoomateoksen nimi Russia: More different than most
  Vuosi 2000
 • Nimi The Problems of Russian-Speaking Immigrant Children in Finnish Schools TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Toimittajat Heinla, Heino
  Kokoomateoksen nimi Haridus ja sotsiaalne tegelikkus
  Vuosi 2000
 • Nimi Mistä arviointi viestii? Vieraan kielen taitojen arviointi lukiossa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Luoma, Sari & Tarnanen, Mirja & Huhta, Ari
  Toimittajat Lappalainen, Hannu-Pekka
  Kokoomateoksen nimi Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin
  Vuosi 2000
 • Nimi Tabusta taudiksi TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Luukka, Minna-Riitta
  Kokoomateoksen nimi Journalismikritiikin vuosikirja
  Vuosi 2000
 • Nimi Sinulle on postia! TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Luukka, Minna-Riitta
  Kokoomateoksen nimi Kielikello
  Vuosi 2000
 • Nimi Tuottaako uusmedia uussuomea? TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Luukka, Minna-Riitta
  Kokoomateoksen nimi Kirjastolehti
  Vuosi 2000
 • Nimi Kansantaudin kuva mediassa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Luukka, Minna-Riitta
  Kokoomateoksen nimi Mielenterveys
  Vuosi 2000
 • Nimi Näkökulma luo kohteen: diskurssintutkimuksen taustaoletukset TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Luukka, Minna-Riitta
  Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Kokoomateoksen nimi Kieli, diskurssi & yhteisö
  Vuosi 2000
 • Nimi Liikevenäjää TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Pietarinen, Margarita & Lebedev, V.K. & Petuhova, E.N.
  Vuosi 2000
 • Nimi Discourses of Differentiation. Ethnic representations in newspaper texts TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Pietikäinen, Sari
  Vuosi 2000
 • Nimi Kriittinen diskurssintutkimus TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Pietikäinen, Sari
  Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Kokoomateoksen nimi Kieli, diskurssi & yhteisö
  Vuosi 2000
 • Nimi Soveltava kielentutkimus ja tutkimuksenteon peruskysymykset TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Piirainen-Marsh, Arja & Huhta, Ari
  Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Kokoomateoksen nimi Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen
  Vuosi 2000
 • Nimi Finnish exchange students in Russia. experiences from St. Petersburg. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Pöyhönen, Sari
  Toimittajat Kashkin, V. B.
  Kokoomateoksen nimi Teoreticheskaja i prikladnaja lingvistika. Mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov. Vypusk 2. Jazyk i social'naja sreda.
  Vuosi 2000
 • Nimi Etnonimy i territorija natsional'noj dushi TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Pöyhönen, Sari & Kashkin, Vjatsheslav
  Toimittajat Sternin, I. A.
  Kokoomateoksen nimi Russkoe i finskoe kommunikativnoe povedenie
  Vuosi 2000
 • Nimi Virkamies ja vieraat kielet. Virkamiesten kielikoulutuksen arviointihankkeen loppuraportti TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Sajavaara, Anu
  Vuosi 2000
 • Nimi Contrastive analysis TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Sajavaara, Kari
  Toimittajat Byram, Michael
  Kokoomateoksen nimi Routledge encyclopedia of language teaching and learning
  Vuosi 2000
 • Nimi A holistic view of foreign language planning TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Sajavaara, Kari
  Toimittajat Peyton, Joy Kreeft & Wolfram, Walt & Griffin, Peg & Fasold, Ralph
  Kokoomateoksen nimi Language in action: New studies of language in society
  Vuosi 2000
 • Nimi Kielikoulutuksen vaikutus ja tulokset Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Sajavaara, Kari & Takala, Sauli
  Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Kokoomateoksen nimi Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen
  Vuosi 2000
 • Nimi Informationssökning som process TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Taalas, Peppi
  Toimittajat Nyberg, Rainer & Strandvall, Tommy
  Kokoomateoksen nimi Utbilda via Internet. Handbok i IT-pedagogik
  Vuosi 2000
 • Nimi Opetuksen kehittämistä ja teknologiaa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Taalas, Peppi
  Toimittajat Pollari, Pirjo & Vatanen, Pirjo-Liisa
  Kokoomateoksen nimi Kimmokkeita yläasteen kieltenopetukseen. Monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä valinnaiskurssien avulla
  Vuosi 2000
 • Nimi Opetuksen kehittämistä ja teknologiaa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Taalas, Peppi
  Toimittajat Pollari, Pirjo & Vatanen, Pirjo-Liisa
  Kokoomateoksen nimi Kimmokkeita yläasteen kieltenopetukseen.
  Vuosi 2000
 • Nimi Interaction and teacher role in a web learning environment: How to support new learning cultures TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Taalas, Peppi & Saarenkunnas, Maarit & Kuure, Leena
  Toimittajat Nuldén, Urban & Pessi, Kalevi
  Kokoomateoksen nimi CSCL, Second Nordic Workshop on Computer Supported Collaborative Learning and Knowledge Empowernment
  Vuosi 2000
 • Nimi Verkkovälitteisen tapauskeskustelun mahdollisuuksia kielenopetuksessa ja opettajankoulutuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Taalas, Peppi & Saarenkunnas, Maarit & Kuure, Leena
  Toimittajat Kaikkonen, Pauli & Kohonen, Viljo
  Kokoomateoksen nimi Minne menet kielikasvatus? Näkökulmia kielipedagogiikkaan
  Vuosi 2000
 • Nimi Some questions and issues in content-based language teaching TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Takala, Sauli
  Toimittajat Sjöholm, Kaj & Ostern, Anna
  Kokoomateoksen nimi Perspectives on Language and Communication in Multilingual Edcuation
  Vuosi 2000
 • Nimi Language policy and planning TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Takala, Sauli & Sajavaara, Kari
  Kokoomateoksen nimi Annual Review of Applied Linguistics
  Vuosi 2000
 • Nimi Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Takala, Sauli & Sajavaara, Paula & Sajavaara, Kari
  Toimittajat Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja
  Kokoomateoksen nimi Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen
  Vuosi 2000
 • Nimi Medizinische Spre/achstunde. Ein videogestützter Kurs zum Training mündlicher Kommunikation. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Ylönen, Sabine & Halász, Renáta & Kulcsár-Szemler, Magdolna
  Vuosi 2000