2003

<p>Takaisin <a title="Julkaisut" class="internal-link" href="resolveuid/f37639cfe4fb923d251e8178945c97b7">SOLKIn Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuihin</a></p>

 • Otsikko Suullisen kielitaidon arvioijan salkku 2002 TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Lintinen, Mirkka & Huhta, Ari & Airola, Anneli
  Vuosi 2003
 • Otsikko A sociocultural approach to young language learners’ beliefs about language learning TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Alanen, Riikka
  Toimittajat Kalaja, Paula & Maria, Barcelos, Ana
  Kokoomateoksen nimi Beliefs about SLA: New Research Approaches
  Vuosi 2003
 • Otsikko Lasten käsityksiä englannin kielestä: käsitykset kielenoppimisesta dialogisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Aro, Mari
  Kokoomateoksen nimi Kieli ja asiantuntijuus
  Vuosi 2003
 • Otsikko Beliefs in dialogue: A Bakhtinian view TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Dufva, Hannele
  Toimittajat Kalaja, Paula & Barcelos, Ana Maria F.
  Kokoomateoksen nimi New approaches to beliefs in SLA
  Vuosi 2003
 • Otsikko Kieli objektina -- miten lapset mieltävät kielen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Dufva, Hannele & Alanen, Riikka & Aro, Mari
  Toimittajat Merja, Koskela, & Nina, Pilke,
  Kokoomateoksen nimi Kieli ja asiantuntijuus
  Vuosi 2003
 • Otsikko Moniääninen Suomi - monikulttuurinen kieltenoppiminen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari & Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Kokoomateoksen nimi Tempus
  Vuosi 2003
 • Otsikko Itsearviointi kielitaidon arviointimuotona TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Huhta, Ari
  Toimittajat Airola, Anneli
  Kokoomateoksen nimi Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta
  Vuosi 2003
 • Otsikko Suullisen kielitaidon arvioinnin koulutus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Huhta, Ari
  Toimittajat Airola, Anneli
  Kokoomateoksen nimi Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta
  Vuosi 2003
 • Otsikko DIALANG - palautetta kielitaidosta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Huhta, Ari
  Kokoomateoksen nimi Tempus
  Vuosi 2003
 • Otsikko Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 2/3 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Jäppinen, Aini-Kristiina
  Vuosi 2003
 • Otsikko Kokeeseen osallistujien monet kasvot: ylioppilaskokeiden ja niihin osallistumisen rakentuminen abiturienttien puheessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kalaja, Paula & Huhta, Ari & Pitkänen-Huhta, Anne
  Toimittajat Koskela, Merja & Pilke, Nina
  Kokoomateoksen nimi Kieli ja asiantuntijuus
  Vuosi 2003
 • Otsikko Na puti k rashireniju mezhkulk'turnoj kompetentnosti (Kultturienvälisen kompetenssin kehittämistä kohti) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Toimittajat Lysakova, Irina
  Kokoomateoksen nimi Russkij jazyk kak inostrannyj: Teorija issledovanija, praktika
  Vuosi 2003
 • Otsikko What does education mean? Educational beliefs of Russian and Finnish students TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Laihiala-Kankainen, Sirkka & Svetlana, Raschetina
  Kokoomateoksen nimi Teaching and learning for intercultural understanding. Human rights and a culture of peace. UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003
  Vuosi 2003
 • Otsikko Changing values and goals in education. Pedagogical cultures in three countries: Finland, Russia, Estonia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Laihiala-Kankainen, Sirkka & Svetlana, Raschetina & Ulve, Kala & Inger, Kraav
  Toimittajat Lasonen, Johanna & Lestinen, Leena
  Kokoomateoksen nimi Teaching and learning for intercultural understanding. Human rights and a culture of peace. UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003
  Vuosi 2003
 • Otsikko Merkillinen media - Tekstit nuorten arjessa, arikkeli Mediakasvatus uuden edessä. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Lokka, Antti
  Toimittajat Tuija, Modinos & Annikka, Suoninen
  Kokoomateoksen nimi Merkillinen media - tekstit nuorten arjessa
  Vuosi 2003
 • Otsikko Tulevaisuuden tekstitaitureita? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Luukka, Minna-Riitta
  Toimittajat Luukka, Minna-Riitta & Jääskeläinen, Pasi
  Kokoomateoksen nimi Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus
  Vuosi 2003
 • Otsikko Youth in the (New)media Landscape - Emerging Practices, Forms and Meanings. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Luukka, Minna-Riitta
  Toimittajat Hovi-Wasastjerna, Päivi
  Kokoomateoksen nimi Media Culture
  Vuosi 2003
 • Otsikko Kelpaanko tällaisena? Tyttöyden rakentuminen Demi-lehden palstoilla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Luukka, Minna-Riitta
  Toimittajat Modinos, Tuija & Suoninen, Annikka
  Kokoomateoksen nimi Merkillinen Media. Tekstit nuorten arjessa.
  Vuosi 2003
 • Otsikko Tekstitaituriksi koulussa. TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Luukka, Minna-Riitta
  Kokoomateoksen nimi Virittäjä
  Vuosi 2003
 • Otsikko Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Modinos, Tuija & Luukka, Minna-Riitta & Suoninen, Annikka & Hujanen, Jaana & Räisänen, Ulla & Lokka, Antti & Pietikäinen, Sari
  Toimittajat Modinos, Tuija & Suoninen, Annikka
  Vuosi 2003
 • Otsikko Englanti oppimisen kohteena ja välineenä: katsaus luokkahuoneinteraktioon TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Nikula, Tarja
  Toimittajat Koskela, Merja & Pilke, Nina
  Kokoomateoksen nimi Kieli ja asiantuntijuus
  Vuosi 2003
 • Otsikko Asiantuntijuuden näkökulma kieliaineiden opetussuunnitelmatyöhön TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Nikula, Tarja
  Kokoomateoksen nimi Kasvatus
  Vuosi 2003
 • Otsikko Arvioinnin retoriikka ja ylikansalliset toimijat TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Saarinen, Taina
  Toimittajat Aittola, Helena
  Kokoomateoksen nimi EKG? Eurooppa, korkeakoulutus, globalisaatio?
  Vuosi 2003
 • Otsikko Kieliasiantuntijoiden yliopistokoulutus: mihin soveltavaa kielitiedettä tarvitaan? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sajavaara, Kari
  Kokoomateoksen nimi Toimiv keel 1: Töid rakenduslingvistika alalt
  Vuosi 2003
 • Otsikko L'enseignement d'une matière par integration d'une langue étrangère (EMILE) dans les contextes européens TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Taalas, Peppi
  Kokoomateoksen nimi Le francais dans le monde
  Vuosi 2003
 • Otsikko ReCALL TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Taalas, Peppi
  Kokoomateoksen nimi ReCALL
  Vuosi 2003
 • Otsikko ReCALL TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Taalas, Peppi
  Kokoomateoksen nimi ReCALL
  Vuosi 2003
 • Otsikko Collaboration and community buildning - teacher trainees and language learners in interaction TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Taalas, Peppi & Aalto, Eija
  Toimittajat Barbara, Wasson, & Ulrich, Hoppe, & Sten, Ludvigsen,
  Kokoomateoksen nimi CSCL 2003 - Communication and Interaction
  Vuosi 2003
 • Otsikko The polycontextual nature of computer supported learning. Theoretical and methodological perspectives TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Taalas, Peppi & Kuure, Leena & Saarenkunnas, Maarit
  Kokoomateoksen nimi Recall
  Vuosi 2003
 • Otsikko Vieraiden kielten uusien opetussuunnitelmien taitotasoasteikon validoinnista TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Takala, Sauli & Hildén, R.
  Toimittajat Virta, A. & Marttila, O.
  Kokoomateoksen nimi Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta
  Vuosi 2003
 • Otsikko Development and Validation of Scales of Language Proficiency TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Takala, Sauli & Kaftandjieva, Fellyanka
  Toimittajat Vagle, W.
  Kokoomateoksen nimi Vurdering av språkferdighet
  Vuosi 2003
 • Otsikko Suomi toisena kielenä -opetuksesta ja -arvioinnista. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tarnanen, Mirja
  Kokoomateoksen nimi Virke
  Vuosi 2003
 • Otsikko Kielitaidon arviointi: valintoja ja neuvottelua TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tarnanen, Mirja
  Toimittajat Martin, Nissilä, L., H. Vaarala & M.
  Kokoomateoksen nimi Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille
  Vuosi 2003
 • Otsikko Creating a self-rating instrument for second language writing: from idea to implementation TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tarnanen, Mirja & Luoma, Sari
  Toimittajat Read, Douglas, D. & J.
  Kokoomateoksen nimi Language Testing
  Vuosi 2003
 • Otsikko Testiesite: englanti TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Toimittajat Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Vuosi 2003
 • Otsikko Testiesite: suomi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Toimittajat Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Vuosi 2003
 • Otsikko Testiesite: ruotsi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Toimittajat Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Vuosi 2003
 • Otsikko WEBVERTISING deutsch/finnisch - Kulturgebundene Unterschiede in der Wirtschaftskommunikation mit neuen Medien TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ylönen, Sabine
  Toimittajat Marja-Leena, Piitulainen & Ewald, Reuter
  Kokoomateoksen nimi Internationale Wirtschaftskommunikation auf Deutsch
  Vuosi 2003
 • Otsikko Konferenzdeutsch. Unterschiede mündlicher und schritflicher Wissenschaftssprache TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ylönen, Sabine
  Kokoomateoksen nimi Angewandte Sprachwissenschaft
  Vuosi 2003