2003

<p>Takaisin <a title="Julkaisut" class="internal-link" href="resolveuid/f37639cfe4fb923d251e8178945c97b7">SOLKIn Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuihin</a></p>

 • Nimi Suullisen kielitaidon arvioijan salkku 2002 TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Lintinen, Mirkka & Huhta, Ari & Airola, Anneli
  Vuosi 2003
 • Nimi A sociocultural approach to young language learners’ beliefs about language learning TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Alanen, Riikka
  Toimittajat Kalaja, Paula & Maria, Barcelos, Ana
  Kokoomateoksen nimi Beliefs about SLA: New Research Approaches
  Vuosi 2003
 • Nimi Lasten käsityksiä englannin kielestä: käsitykset kielenoppimisesta dialogisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Aro, Mari
  Kokoomateoksen nimi Kieli ja asiantuntijuus
  Vuosi 2003
 • Nimi Beliefs in dialogue: A Bakhtinian view TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Dufva, Hannele
  Toimittajat Kalaja, Paula & Barcelos, Ana Maria F.
  Kokoomateoksen nimi New approaches to beliefs in SLA
  Vuosi 2003
 • Nimi Kieli objektina -- miten lapset mieltävät kielen TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Dufva, Hannele & Alanen, Riikka & Aro, Mari
  Toimittajat Merja, Koskela, & Nina, Pilke,
  Kokoomateoksen nimi Kieli ja asiantuntijuus
  Vuosi 2003
 • Nimi Moniääninen Suomi - monikulttuurinen kieltenoppiminen TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari & Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Kokoomateoksen nimi Tempus
  Vuosi 2003
 • Nimi DIALANG - palautetta kielitaidosta TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Huhta, Ari
  Kokoomateoksen nimi Tempus
  Vuosi 2003
 • Nimi Itsearviointi kielitaidon arviointimuotona TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Huhta, Ari
  Toimittajat Airola, Anneli
  Kokoomateoksen nimi Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta
  Vuosi 2003
 • Nimi Suullisen kielitaidon arvioinnin koulutus TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Huhta, Ari
  Toimittajat Airola, Anneli
  Kokoomateoksen nimi Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta
  Vuosi 2003
 • Nimi Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 2/3 TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Jäppinen, Aini-Kristiina
  Vuosi 2003
 • Nimi Kokeeseen osallistujien monet kasvot: ylioppilaskokeiden ja niihin osallistumisen rakentuminen abiturienttien puheessa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kalaja, Paula & Huhta, Ari & Pitkänen-Huhta, Anne
  Toimittajat Koskela, Merja & Pilke, Nina
  Kokoomateoksen nimi Kieli ja asiantuntijuus
  Vuosi 2003
 • Nimi Na puti k rashireniju mezhkulk'turnoj kompetentnosti (Kultturienvälisen kompetenssin kehittämistä kohti) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Toimittajat Lysakova, Irina
  Kokoomateoksen nimi Russkij jazyk kak inostrannyj: Teorija issledovanija, praktika
  Vuosi 2003
 • Nimi What does education mean? Educational beliefs of Russian and Finnish students TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka & Svetlana, Raschetina
  Kokoomateoksen nimi Teaching and learning for intercultural understanding. Human rights and a culture of peace. UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003
  Vuosi 2003
 • Nimi Changing values and goals in education. Pedagogical cultures in three countries: Finland, Russia, Estonia TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka & Svetlana, Raschetina & Ulve, Kala & Inger, Kraav
  Toimittajat Lasonen, Johanna & Lestinen, Leena
  Kokoomateoksen nimi Teaching and learning for intercultural understanding. Human rights and a culture of peace. UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003
  Vuosi 2003
 • Nimi Merkillinen media - Tekstit nuorten arjessa, arikkeli Mediakasvatus uuden edessä. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Lokka, Antti
  Toimittajat Tuija, Modinos & Annikka, Suoninen
  Kokoomateoksen nimi Merkillinen media - tekstit nuorten arjessa
  Vuosi 2003
 • Nimi Tulevaisuuden tekstitaitureita? TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Luukka, Minna-Riitta
  Toimittajat Luukka, Minna-Riitta & Jääskeläinen, Pasi
  Kokoomateoksen nimi Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus
  Vuosi 2003
 • Nimi Youth in the (New)media Landscape - Emerging Practices, Forms and Meanings. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Luukka, Minna-Riitta
  Toimittajat Hovi-Wasastjerna, Päivi
  Kokoomateoksen nimi Media Culture
  Vuosi 2003
 • Nimi Kelpaanko tällaisena? Tyttöyden rakentuminen Demi-lehden palstoilla TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Luukka, Minna-Riitta
  Toimittajat Modinos, Tuija & Suoninen, Annikka
  Kokoomateoksen nimi Merkillinen Media. Tekstit nuorten arjessa.
  Vuosi 2003
 • Nimi Tekstitaituriksi koulussa. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Luukka, Minna-Riitta
  Kokoomateoksen nimi Virittäjä
  Vuosi 2003
 • Nimi Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Modinos, Tuija & Luukka, Minna-Riitta & Suoninen, Annikka & Hujanen, Jaana & Räisänen, Ulla & Lokka, Antti & Pietikäinen, Sari
  Toimittajat Modinos, Tuija & Suoninen, Annikka
  Vuosi 2003
 • Nimi Englanti oppimisen kohteena ja välineenä: katsaus luokkahuoneinteraktioon TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Nikula, Tarja
  Toimittajat Koskela, Merja & Pilke, Nina
  Kokoomateoksen nimi Kieli ja asiantuntijuus
  Vuosi 2003
 • Nimi Asiantuntijuuden näkökulma kieliaineiden opetussuunnitelmatyöhön TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Nikula, Tarja
  Kokoomateoksen nimi Kasvatus
  Vuosi 2003
 • Nimi Arvioinnin retoriikka ja ylikansalliset toimijat TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Saarinen, Taina
  Toimittajat Aittola, Helena
  Kokoomateoksen nimi EKG? Eurooppa, korkeakoulutus, globalisaatio?
  Vuosi 2003
 • Nimi Kieliasiantuntijoiden yliopistokoulutus: mihin soveltavaa kielitiedettä tarvitaan? TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Sajavaara, Kari
  Kokoomateoksen nimi Toimiv keel 1: Töid rakenduslingvistika alalt
  Vuosi 2003
 • Nimi ReCALL TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Taalas, Peppi
  Kokoomateoksen nimi ReCALL
  Vuosi 2003
 • Nimi ReCALL TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Taalas, Peppi
  Kokoomateoksen nimi ReCALL
  Vuosi 2003
 • Nimi L'enseignement d'une matière par integration d'une langue étrangère (EMILE) dans les contextes européens TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Taalas, Peppi
  Kokoomateoksen nimi Le francais dans le monde
  Vuosi 2003
 • Nimi Collaboration and community buildning - teacher trainees and language learners in interaction TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Taalas, Peppi & Aalto, Eija
  Toimittajat Barbara, Wasson, & Ulrich, Hoppe, & Sten, Ludvigsen,
  Kokoomateoksen nimi CSCL 2003 - Communication and Interaction
  Vuosi 2003
 • Nimi The polycontextual nature of computer supported learning. Theoretical and methodological perspectives TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Taalas, Peppi & Kuure, Leena & Saarenkunnas, Maarit
  Kokoomateoksen nimi Recall
  Vuosi 2003
 • Nimi Vieraiden kielten uusien opetussuunnitelmien taitotasoasteikon validoinnista TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Takala, Sauli & Hildén, R.
  Toimittajat Virta, A. & Marttila, O.
  Kokoomateoksen nimi Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta
  Vuosi 2003
 • Nimi Development and Validation of Scales of Language Proficiency TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Takala, Sauli & Kaftandjieva, Fellyanka
  Toimittajat Vagle, W.
  Kokoomateoksen nimi Vurdering av språkferdighet
  Vuosi 2003
 • Nimi Suomi toisena kielenä -opetuksesta ja -arvioinnista. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Tarnanen, Mirja
  Kokoomateoksen nimi Virke
  Vuosi 2003
 • Nimi Kielitaidon arviointi: valintoja ja neuvottelua TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Tarnanen, Mirja
  Toimittajat Martin, Nissilä, L., H. Vaarala & M.
  Kokoomateoksen nimi Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille
  Vuosi 2003
 • Nimi Creating a self-rating instrument for second language writing: from idea to implementation TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Tarnanen, Mirja & Luoma, Sari
  Toimittajat Read, Douglas, D. & J.
  Kokoomateoksen nimi Language Testing
  Vuosi 2003
 • Nimi Testiesite: englanti TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Toimittajat Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Vuosi 2003
 • Nimi Testiesite: suomi TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Toimittajat Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Vuosi 2003
 • Nimi Testiesite: ruotsi TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Toimittajat Yleiset kielitutkinnot, YKI
  Vuosi 2003
 • Nimi Konferenzdeutsch. Unterschiede mündlicher und schritflicher Wissenschaftssprache TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Ylönen, Sabine
  Kokoomateoksen nimi Angewandte Sprachwissenschaft
  Vuosi 2003
 • Nimi WEBVERTISING deutsch/finnisch - Kulturgebundene Unterschiede in der Wirtschaftskommunikation mit neuen Medien TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Ylönen, Sabine
  Toimittajat Marja-Leena, Piitulainen & Ewald, Reuter
  Kokoomateoksen nimi Internationale Wirtschaftskommunikation auf Deutsch
  Vuosi 2003