2003

<p>Takaisin <a title="Julkaisut" class="internal-link" href="resolveuid/f37639cfe4fb923d251e8178945c97b7">SOLKIn Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuihin</a></p>

Nimi A sociocultural approach to young language learners’ beliefs about language learning TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Alanen, Riikka
Toimittajat Kalaja, Paula & Maria, Barcelos, Ana
Kokoomateoksen nimi Beliefs about SLA: New Research Approaches
Vuosi 2003
Nimi Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 2/3 TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Jäppinen, Aini-Kristiina
Vuosi 2003
Nimi Arvioinnin retoriikka ja ylikansalliset toimijat TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Saarinen, Taina
Toimittajat Aittola, Helena
Kokoomateoksen nimi EKG? Eurooppa, korkeakoulutus, globalisaatio?
Vuosi 2003
Nimi Asiantuntijuuden näkökulma kieliaineiden opetussuunnitelmatyöhön TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Nikula, Tarja
Kokoomateoksen nimi Kasvatus
Vuosi 2003
Nimi Beliefs in dialogue: A Bakhtinian view TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Dufva, Hannele
Toimittajat Kalaja, Paula & Barcelos, Ana Maria F.
Kokoomateoksen nimi New approaches to beliefs in SLA
Vuosi 2003
Nimi Changing values and goals in education. Pedagogical cultures in three countries: Finland, Russia, Estonia TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka & Svetlana, Raschetina & Ulve, Kala & Inger, Kraav
Toimittajat Lasonen, Johanna & Lestinen, Leena
Kokoomateoksen nimi Teaching and learning for intercultural understanding. Human rights and a culture of peace. UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003
Vuosi 2003
Nimi Collaboration and community buildning - teacher trainees and language learners in interaction TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi & Aalto, Eija
Toimittajat Barbara, Wasson, & Ulrich, Hoppe, & Sten, Ludvigsen,
Kokoomateoksen nimi CSCL 2003 - Communication and Interaction
Vuosi 2003
Nimi Creating a self-rating instrument for second language writing: from idea to implementation TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tarnanen, Mirja & Luoma, Sari
Toimittajat Read, Douglas, D. & J.
Kokoomateoksen nimi Language Testing
Vuosi 2003
Nimi DIALANG - palautetta kielitaidosta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari
Kokoomateoksen nimi Tempus
Vuosi 2003
Nimi Development and Validation of Scales of Language Proficiency TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Takala, Sauli & Kaftandjieva, Fellyanka
Toimittajat Vagle, W.
Kokoomateoksen nimi Vurdering av språkferdighet
Vuosi 2003
Nimi Englanti oppimisen kohteena ja välineenä: katsaus luokkahuoneinteraktioon TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Nikula, Tarja
Toimittajat Koskela, Merja & Pilke, Nina
Kokoomateoksen nimi Kieli ja asiantuntijuus
Vuosi 2003
Nimi Itsearviointi kielitaidon arviointimuotona TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari
Toimittajat Airola, Anneli
Kokoomateoksen nimi Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta
Vuosi 2003
Nimi Kelpaanko tällaisena? Tyttöyden rakentuminen Demi-lehden palstoilla TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Luukka, Minna-Riitta
Toimittajat Modinos, Tuija & Suoninen, Annikka
Kokoomateoksen nimi Merkillinen Media. Tekstit nuorten arjessa.
Vuosi 2003
Nimi Kieli objektina -- miten lapset mieltävät kielen TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Dufva, Hannele & Alanen, Riikka & Aro, Mari
Toimittajat Merja, Koskela, & Nina, Pilke,
Kokoomateoksen nimi Kieli ja asiantuntijuus
Vuosi 2003
Nimi Kieliasiantuntijoiden yliopistokoulutus: mihin soveltavaa kielitiedettä tarvitaan? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sajavaara, Kari
Kokoomateoksen nimi Toimiv keel 1: Töid rakenduslingvistika alalt
Vuosi 2003
Nimi Kielitaidon arviointi: valintoja ja neuvottelua TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tarnanen, Mirja
Toimittajat Martin, Nissilä, L., H. Vaarala & M.
Kokoomateoksen nimi Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille
Vuosi 2003
Nimi Kokeeseen osallistujien monet kasvot: ylioppilaskokeiden ja niihin osallistumisen rakentuminen abiturienttien puheessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kalaja, Paula & Huhta, Ari & Pitkänen-Huhta, Anne
Toimittajat Koskela, Merja & Pilke, Nina
Kokoomateoksen nimi Kieli ja asiantuntijuus
Vuosi 2003
Nimi Konferenzdeutsch. Unterschiede mündlicher und schritflicher Wissenschaftssprache TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ylönen, Sabine
Kokoomateoksen nimi Angewandte Sprachwissenschaft
Vuosi 2003
Nimi L'enseignement d'une matière par integration d'une langue étrangère (EMILE) dans les contextes européens TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi
Kokoomateoksen nimi Le francais dans le monde
Vuosi 2003
Nimi Lasten käsityksiä englannin kielestä: käsitykset kielenoppimisesta dialogisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Aro, Mari
Kokoomateoksen nimi Kieli ja asiantuntijuus
Vuosi 2003
Nimi Merkillinen media - Tekstit nuorten arjessa, arikkeli Mediakasvatus uuden edessä. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Lokka, Antti
Toimittajat Tuija, Modinos & Annikka, Suoninen
Kokoomateoksen nimi Merkillinen media - tekstit nuorten arjessa
Vuosi 2003
Nimi Merkillinen media. Tekstit nuorten arjessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Modinos, Tuija & Luukka, Minna-Riitta & Suoninen, Annikka & Hujanen, Jaana & Räisänen, Ulla & Lokka, Antti & Pietikäinen, Sari
Toimittajat Modinos, Tuija & Suoninen, Annikka
Vuosi 2003
Nimi Moniääninen Suomi - monikulttuurinen kieltenoppiminen TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari & Laihiala-Kankainen, Sirkka
Kokoomateoksen nimi Tempus
Vuosi 2003
Nimi Na puti k rashireniju mezhkulk'turnoj kompetentnosti (Kultturienvälisen kompetenssin kehittämistä kohti) TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka
Toimittajat Lysakova, Irina
Kokoomateoksen nimi Russkij jazyk kak inostrannyj: Teorija issledovanija, praktika
Vuosi 2003
Nimi ReCALL TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi
Kokoomateoksen nimi ReCALL
Vuosi 2003
Nimi ReCALL TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi
Kokoomateoksen nimi ReCALL
Vuosi 2003
Nimi Suomi toisena kielenä -opetuksesta ja -arvioinnista. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tarnanen, Mirja
Kokoomateoksen nimi Virke
Vuosi 2003
Nimi Suullisen kielitaidon arvioijan salkku 2002 TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Lintinen, Mirkka & Huhta, Ari & Airola, Anneli
Vuosi 2003
Nimi Suullisen kielitaidon arvioinnin koulutus TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari
Toimittajat Airola, Anneli
Kokoomateoksen nimi Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta
Vuosi 2003
Nimi Tekstitaituriksi koulussa. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Luukka, Minna-Riitta
Kokoomateoksen nimi Virittäjä
Vuosi 2003
Nimi Testiesite: englanti TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Yleiset kielitutkinnot, YKI
Toimittajat Yleiset kielitutkinnot, YKI
Vuosi 2003
Nimi Testiesite: ruotsi TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Yleiset kielitutkinnot, YKI
Toimittajat Yleiset kielitutkinnot, YKI
Vuosi 2003
Nimi Testiesite: suomi TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Yleiset kielitutkinnot, YKI
Toimittajat Yleiset kielitutkinnot, YKI
Vuosi 2003
Nimi The polycontextual nature of computer supported learning. Theoretical and methodological perspectives TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi & Kuure, Leena & Saarenkunnas, Maarit
Kokoomateoksen nimi Recall
Vuosi 2003
Nimi Tulevaisuuden tekstitaitureita? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Luukka, Minna-Riitta
Toimittajat Luukka, Minna-Riitta & Jääskeläinen, Pasi
Kokoomateoksen nimi Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus
Vuosi 2003
Nimi Vieraiden kielten uusien opetussuunnitelmien taitotasoasteikon validoinnista TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Takala, Sauli & Hildén, R.
Toimittajat Virta, A. & Marttila, O.
Kokoomateoksen nimi Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta
Vuosi 2003
Nimi WEBVERTISING deutsch/finnisch - Kulturgebundene Unterschiede in der Wirtschaftskommunikation mit neuen Medien TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ylönen, Sabine
Toimittajat Marja-Leena, Piitulainen & Ewald, Reuter
Kokoomateoksen nimi Internationale Wirtschaftskommunikation auf Deutsch
Vuosi 2003
Nimi What does education mean? Educational beliefs of Russian and Finnish students TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka & Svetlana, Raschetina
Kokoomateoksen nimi Teaching and learning for intercultural understanding. Human rights and a culture of peace. UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003
Vuosi 2003
Nimi Youth in the (New)media Landscape - Emerging Practices, Forms and Meanings. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Luukka, Minna-Riitta
Toimittajat Hovi-Wasastjerna, Päivi
Kokoomateoksen nimi Media Culture
Vuosi 2003