2005

<p>Takaisin <a title="Julkaisut" class="internal-link" href="resolveuid/f37639cfe4fb923d251e8178945c97b7">SOLKIn Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuihin</a></p>

 • Otsikko Språkinlärning och datorer - en fransklärares syn TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Back-Seemer, Susanna
  Toimittajat Stål, Tore
  Kokoomateoksen nimi Nätpedagogiska toppar och floppar - erfarenheter av Pil-projektet
  Vuosi 2005
 • Otsikko The development of a suite of computer-based diagnostic tests based on the Common European Framework TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Charles, Alderson J & Huhta, Ari
  Kokoomateoksen nimi Language Testing
  Vuosi 2005
 • Otsikko Culture, language and thinking: Whorf, Bahktin, Merleau-Ponty and situated embodiment. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Dufva, Hannele
  Toimittajat Bostad, Finn & Brandist, Craig & Evensen, Lars S. & Faber, Hege C.
  Kokoomateoksen nimi Thinking culture dialogically
  Vuosi 2005
 • Otsikko Metalinguistic awareness in dialogue: Bakhtinian considerations. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Dufva, Hannele & Alanen, Riikka
  Toimittajat Hall, Joan Kelly & Vitanova, Gergana & Marchenkova, Ludmila
  Kokoomateoksen nimi Dialogue with Bakhtin on second and foreign language learning.
  Vuosi 2005
 • Otsikko Kieltenopettajien koulutustarpeita kielitaidon arvioinnissa – kansainvälisen kartoituksen tuloksia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Huhta, Ari
  Kokoomateoksen nimi Tempus
  Vuosi 2005
 • Otsikko Issues currently under debate – input from the key area chair TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Huhta, Ari
  Toimittajat G., Westhoff,
  Kokoomateoksen nimi Improving language education. Common concerns, sharing solutions. Report from the European working conference as part of the Dutch presidency of the EU, 14-16 October 2004, Scheveningen (The Hague).
  Vuosi 2005
 • Otsikko European Survey of Language Testing and Assessment Needs. Report: part two - regional findings TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Huhta, Ari & Hirvelä, Tuija & Banerjee, Jayanti
  Vuosi 2005
 • Otsikko Englantia ikäihmisille Kultaisten muistojen hotellissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Jaatinen, Aino
  Kokoomateoksen nimi Tempus
  Vuosi 2005
 • Otsikko Thinking and content learning of mathematics and science as cognitional developnebnt in Content and Language Integrated Learning (CLIL): Teaching through a foreign language in Finland TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Jäppinen, Aini-Kristiina
  Kokoomateoksen nimi Language and Education (Multilingual Matters)
  Vuosi 2005
 • Otsikko Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 3/3 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Jäppinen, Aini-Kristiina
  Vuosi 2005
 • Otsikko Käsitykset kielenoppimisesta oppijan ja opettajan työvälineenä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kalaja, Paula & Dufva, Hannele & Alanen, Riikka
  Kokoomateoksen nimi Eurooppalainen kielisalkku Suomessa. Tutkimus- ja kehittämistyön taustaa ja tuloksia
  Vuosi 2005
 • Otsikko English as a corporate language: Company-internal e-mail messages written by Finns and Swedes TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kankaanranta, Anne
  Toimittajat Gunnarsson, B-L.
  Kokoomateoksen nimi Communication in the Workplace,TeFa
  Vuosi 2005
 • Otsikko Sähköpostikieli heijastelee yrityskulttuuria TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kankaanranta, Anne
  Kokoomateoksen nimi Ekonomi
  Vuosi 2005
 • Otsikko "Hej Seppo, Could you pls comment on this!" - Internal email communication in lingua franca English in a multinational company TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kankaanranta, Anne
  Vuosi 2005
 • Otsikko Hej Seppo, could you pls comment on this!� - Internal Email Communication in Lingua Franca English in a Multinational Company TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kankaanranta, Anne
  Vuosi 2005
 • Otsikko Yhtenäistyvätkö koulutuksen polut? Venäjän koulutus Euroopan integraation kontekstissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Laihiala-Kankainen, Sirkka
  Toimittajat Havu-Nuutinen, Sari & Heiskanen, Mari
  Kokoomateoksen nimi Yhtenäistyvät ja erilaistuvat polut oppimisen ja koulutuksen eri vaiheissa
  Vuosi 2005
 • Otsikko Põhikooli lõpuklasside õpilaste õppimiskogemus erinevates kasvatuskultuurides TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Laihiala-Kankainen, Sirkka & Kraav, Inger & Kala, Ulve
  Toimittajat Kraav, Inger & Kala, Ulve & Pedastsaar, T.
  Kokoomateoksen nimi Haridus muutuste ja traditsioonide keerises
  Vuosi 2005
 • Otsikko "Hello Monica - kindly change your arrangements": Business Genre in a State of Flux TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Louhiala-Salminen, Leena
  Toimittajat Gillaerts, P. & Gotti, M.
  Kokoomateoksen nimi Genre Variation in Business Letters.
  Vuosi 2005
 • Otsikko English as a lingua franca in Nordic corporate mergers: Two case companies TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Louhiala-Salminen, Leena & Charles, M. & Kankaanranta, Anne
  Kokoomateoksen nimi English for Specific Purposes. Special issue: English as a lingua franca in international business contexts
  Vuosi 2005
 • Otsikko Kielikylpy ja vieraskielinen opetus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Mustaparta, Anna-Kaisa & Seikkula-Leino, Jaana
  Kokoomateoksen nimi Avauksia OPSaan
  Vuosi 2005
 • Otsikko Kielitaitoinen. Oppilaan oma kirja. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta
  Vuosi 2005
 • Otsikko Kielitaitoinen. Ratkaisuja. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta
  Vuosi 2005
 • Otsikko Taito. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta & Ahonen, Kaarina
  Vuosi 2005
 • Otsikko Taito. Opettajan oma. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta & Ahonen, Kaarina
  Vuosi 2005
 • Otsikko Sociokuljturnyj komponent kak osnovo formirovanija kommunikativoj kompetencii v izuchenii finskogo jazyka russkogovorjaschimi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Milovidova, Olga
  Toimittajat Lysakova, I. P.
  Kokoomateoksen nimi Rusistika i sovremennostj
  Vuosi 2005
 • Otsikko Tuskan hauskaa! Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen Kirjoittamisprosessi peruskoulun yhdeksännellä luokalla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Murtorinne, Annamari
  Kokoomateoksen nimi Jyväskylä Studies in Humanities
  Vuosi 2005
 • Otsikko Kielioppi virheiden varjossa. Kielitiedon merkitys lukion saksan kieliopin opetuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Penttinen, Esa
  Kokoomateoksen nimi Jyväskylä Studies in Humanities
  Vuosi 2005
 • Otsikko From Sickness to Cure and Further. Construction of 'quality' in Finnish Higher Education policy from the 1960’s to the era of the Bologna process. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Saarinen, Taina
  Kokoomateoksen nimi Quality in Higher Education
  Vuosi 2005
 • Otsikko ‘Quality’ in the Bologna process: from ‘competitive edge’ to quality assurance techniques TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Saarinen, Taina
  Kokoomateoksen nimi European Journal of Education
  Vuosi 2005
 • Otsikko Yliopistojen yhteishakutyöryhmän muistio TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sajavaara, Kari & ym., Aleksi Henttonen
  Kokoomateoksen nimi Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä
  Vuosi 2005
 • Otsikko Change in the making: Strategic and pedagogical challenges of technology integration in language teaching. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Taalas, Peppi
  Vuosi 2005
 • Otsikko Haasteena teknologian integrointi kielenopetukseen. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Taalas, Peppi
  Kokoomateoksen nimi Tempus
  Vuosi 2005
 • Otsikko Tavoitteelliseksi opiskelijaksi monimuotoisella ja –mediaisella kurssilla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Taalas, Peppi & Aalto, Eija
  Toimittajat Kuure, Leena & Kärkkäinen, Elise & Saarenkunnas, Maarit
  Kokoomateoksen nimi Kieli ja sosiaalinen toiminta – Language and Social Action
  Vuosi 2005
 • Otsikko Takana loistava tulevaisuus, edessä tuleva loistavuus? Tutkimushaastattelun haasteiden hahmottelua. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Takala, Eeva
  Toimittajat Välikoski, Tuula-Riitta & Kostiainen, Emma & Kyllönen, Ella & Mikkola, Leena
  Kokoomateoksen nimi PROLOGI Puheviestinnän vuosikirja 2005
  Vuosi 2005
 • Otsikko Reseptejä arkipäivään TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Takala, Eeva
  Kokoomateoksen nimi Psykologia
  Vuosi 2005
 • Otsikko Kielisalkulla kohti selkeää ja monipuolista arviointia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Takala, Sauli & Hildén, Raili
  Toimittajat Kohonen, Viljo
  Kokoomateoksen nimi Eurooppalainen kielisalkku Suomessa: tutkimus- ja kehittämistyön taustaa ja tuloksia
  Vuosi 2005
 • Otsikko 10 vuotta Yleisiä kielitutkintoja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tarnanen, Mirja
  Kokoomateoksen nimi Tempus
  Vuosi 2005
 • Otsikko Kielitaito kansalaisuusnäkökulmien keskiössä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tarnanen, Mirja
  Toimittajat Kuure, Leena & Kärkkäinen, Elise & Saarenkunnas, Maarit
  Kokoomateoksen nimi Kieli ja sosiaalinen toiminta, Language and Social Action
  Vuosi 2005
 • Otsikko Maahanmuuttajien kieliympäristö ja kielitaito TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tarnanen, Mirja & Suni, Minna
  Toimittajat Paananen, Seppo
  Kokoomateoksen nimi Maahanmuuttajien elämää Suomessa
  Vuosi 2005
 • Otsikko Unga sverigefinnarnas tankar om finsk identitet i Sverige TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Weckström, Lotta
  Toimittajat Syrjänen-Schaal, Kaisa
  Kokoomateoksen nimi Rätten till mitt språk. Förstärkt minoritetskydd.
  Vuosi 2005
 • Otsikko The Invisible Opponent. A Study about Feelings of National Belonging, Finnishness and Immigration of Second Generation Finns in Sweden. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Weckström, Lotta
  Toimittajat Henningsen, Bernt
  Kokoomateoksen nimi Changes, Challenges and Chances. Conclusions and Perspectives of Baltic Sea Area Studies.
  Vuosi 2005
 • Otsikko Training mündlicher Kommunikation mit E-Materialien? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ylönen, Sabine
  Kokoomateoksen nimi Materialien Deutsch als Fremdsprache
  Vuosi 2005
 • Otsikko Bildungsideen für Brandenburg – aus Finnland oder aus der DDR? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ylönen, Sabine
  Kokoomateoksen nimi PNN (Potsdamer Neueste Nachrichten)
  Vuosi 2005
 • Otsikko Language knowledge for exchange students. The example of EUROMOBIL. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ylönen, Sabine & Saario, Johanna
  Kokoomateoksen nimi AFinLA Yearbook 2005
  Vuosi 2005