2005

<p>Takaisin <a title="Julkaisut" class="internal-link" href="resolveuid/f37639cfe4fb923d251e8178945c97b7">SOLKIn Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuihin</a></p>

Nimi "Hej Seppo, Could you pls comment on this!" - Internal email communication in lingua franca English in a multinational company TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kankaanranta, Anne
Vuosi 2005
Nimi "Hello Monica - kindly change your arrangements": Business Genre in a State of Flux TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhiala-Salminen, Leena
Toimittajat Gillaerts, P. & Gotti, M.
Kokoomateoksen nimi Genre Variation in Business Letters.
Vuosi 2005
Nimi 10 vuotta Yleisiä kielitutkintoja TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tarnanen, Mirja
Kokoomateoksen nimi Tempus
Vuosi 2005
Nimi Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 3/3 TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Jäppinen, Aini-Kristiina
Vuosi 2005
Nimi Bildungsideen für Brandenburg – aus Finnland oder aus der DDR? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ylönen, Sabine
Kokoomateoksen nimi PNN (Potsdamer Neueste Nachrichten)
Vuosi 2005
Nimi Change in the making: Strategic and pedagogical challenges of technology integration in language teaching. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi
Vuosi 2005
Nimi Culture, language and thinking: Whorf, Bahktin, Merleau-Ponty and situated embodiment. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Dufva, Hannele
Toimittajat Bostad, Finn & Brandist, Craig & Evensen, Lars S. & Faber, Hege C.
Kokoomateoksen nimi Thinking culture dialogically
Vuosi 2005
Nimi Englantia ikäihmisille Kultaisten muistojen hotellissa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Jaatinen, Aino
Kokoomateoksen nimi Tempus
Vuosi 2005
Nimi English as a corporate language: Company-internal e-mail messages written by Finns and Swedes TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kankaanranta, Anne
Toimittajat Gunnarsson, B-L.
Kokoomateoksen nimi Communication in the Workplace,TeFa
Vuosi 2005
Nimi English as a lingua franca in Nordic corporate mergers: Two case companies TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhiala-Salminen, Leena & Charles, M. & Kankaanranta, Anne
Kokoomateoksen nimi English for Specific Purposes. Special issue: English as a lingua franca in international business contexts
Vuosi 2005
Nimi European Survey of Language Testing and Assessment Needs. Report: part two - regional findings TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari & Hirvelä, Tuija & Banerjee, Jayanti
Vuosi 2005
Nimi From Sickness to Cure and Further. Construction of 'quality' in Finnish Higher Education policy from the 1960’s to the era of the Bologna process. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Quality in Higher Education
Vuosi 2005
Nimi Haasteena teknologian integrointi kielenopetukseen. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi
Kokoomateoksen nimi Tempus
Vuosi 2005
Nimi Hej Seppo, could you pls comment on this!� - Internal Email Communication in Lingua Franca English in a Multinational Company TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kankaanranta, Anne
Vuosi 2005
Nimi Issues currently under debate – input from the key area chair TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari
Toimittajat G., Westhoff,
Kokoomateoksen nimi Improving language education. Common concerns, sharing solutions. Report from the European working conference as part of the Dutch presidency of the EU, 14-16 October 2004, Scheveningen (The Hague).
Vuosi 2005
Nimi Kielikylpy ja vieraskielinen opetus TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Meriläinen, Merja & Mustaparta, Anna-Kaisa & Seikkula-Leino, Jaana
Kokoomateoksen nimi Avauksia OPSaan
Vuosi 2005
Nimi Kielioppi virheiden varjossa. Kielitiedon merkitys lukion saksan kieliopin opetuksessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Penttinen, Esa
Kokoomateoksen nimi Jyväskylä Studies in Humanities
Vuosi 2005
Nimi Kielisalkulla kohti selkeää ja monipuolista arviointia TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Takala, Sauli & Hildén, Raili
Toimittajat Kohonen, Viljo
Kokoomateoksen nimi Eurooppalainen kielisalkku Suomessa: tutkimus- ja kehittämistyön taustaa ja tuloksia
Vuosi 2005
Nimi Kielitaito kansalaisuusnäkökulmien keskiössä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tarnanen, Mirja
Toimittajat Kuure, Leena & Kärkkäinen, Elise & Saarenkunnas, Maarit
Kokoomateoksen nimi Kieli ja sosiaalinen toiminta, Language and Social Action
Vuosi 2005
Nimi Kielitaitoinen. Oppilaan oma kirja. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta
Vuosi 2005
Nimi Kielitaitoinen. Ratkaisuja. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta
Vuosi 2005
Nimi Kieltenopettajien koulutustarpeita kielitaidon arvioinnissa – kansainvälisen kartoituksen tuloksia TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari
Kokoomateoksen nimi Tempus
Vuosi 2005
Nimi Käsitykset kielenoppimisesta oppijan ja opettajan työvälineenä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kalaja, Paula & Dufva, Hannele & Alanen, Riikka
Kokoomateoksen nimi Eurooppalainen kielisalkku Suomessa. Tutkimus- ja kehittämistyön taustaa ja tuloksia
Vuosi 2005
Nimi Language knowledge for exchange students. The example of EUROMOBIL. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ylönen, Sabine & Saario, Johanna
Kokoomateoksen nimi AFinLA Yearbook 2005
Vuosi 2005
Nimi Maahanmuuttajien kieliympäristö ja kielitaito TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tarnanen, Mirja & Suni, Minna
Toimittajat Paananen, Seppo
Kokoomateoksen nimi Maahanmuuttajien elämää Suomessa
Vuosi 2005
Nimi Metalinguistic awareness in dialogue: Bakhtinian considerations. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Dufva, Hannele & Alanen, Riikka
Toimittajat Hall, Joan Kelly & Vitanova, Gergana & Marchenkova, Ludmila
Kokoomateoksen nimi Dialogue with Bakhtin on second and foreign language learning.
Vuosi 2005
Nimi Põhikooli lõpuklasside õpilaste õppimiskogemus erinevates kasvatuskultuurides TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka & Kraav, Inger & Kala, Ulve
Toimittajat Kraav, Inger & Kala, Ulve & Pedastsaar, T.
Kokoomateoksen nimi Haridus muutuste ja traditsioonide keerises
Vuosi 2005
Nimi Reseptejä arkipäivään TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Takala, Eeva
Kokoomateoksen nimi Psykologia
Vuosi 2005
Nimi Sociokuljturnyj komponent kak osnovo formirovanija kommunikativoj kompetencii v izuchenii finskogo jazyka russkogovorjaschimi TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Milovidova, Olga
Toimittajat Lysakova, I. P.
Kokoomateoksen nimi Rusistika i sovremennostj
Vuosi 2005
Nimi Språkinlärning och datorer - en fransklärares syn TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Back-Seemer, Susanna
Toimittajat Stål, Tore
Kokoomateoksen nimi Nätpedagogiska toppar och floppar - erfarenheter av Pil-projektet
Vuosi 2005
Nimi Sähköpostikieli heijastelee yrityskulttuuria TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kankaanranta, Anne
Kokoomateoksen nimi Ekonomi
Vuosi 2005
Nimi Taito. Opettajan oma. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta & Ahonen, Kaarina
Vuosi 2005
Nimi Taito. Äidinkieli ja kirjallisuus 7. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta & Ahonen, Kaarina
Vuosi 2005
Nimi Takana loistava tulevaisuus, edessä tuleva loistavuus? Tutkimushaastattelun haasteiden hahmottelua. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Takala, Eeva
Toimittajat Välikoski, Tuula-Riitta & Kostiainen, Emma & Kyllönen, Ella & Mikkola, Leena
Kokoomateoksen nimi PROLOGI Puheviestinnän vuosikirja 2005
Vuosi 2005
Nimi Tavoitteelliseksi opiskelijaksi monimuotoisella ja –mediaisella kurssilla TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi & Aalto, Eija
Toimittajat Kuure, Leena & Kärkkäinen, Elise & Saarenkunnas, Maarit
Kokoomateoksen nimi Kieli ja sosiaalinen toiminta – Language and Social Action
Vuosi 2005
Nimi The Invisible Opponent. A Study about Feelings of National Belonging, Finnishness and Immigration of Second Generation Finns in Sweden. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Weckström, Lotta
Toimittajat Henningsen, Bernt
Kokoomateoksen nimi Changes, Challenges and Chances. Conclusions and Perspectives of Baltic Sea Area Studies.
Vuosi 2005
Nimi The development of a suite of computer-based diagnostic tests based on the Common European Framework TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Charles, Alderson J & Huhta, Ari
Kokoomateoksen nimi Language Testing
Vuosi 2005
Nimi Thinking and content learning of mathematics and science as cognitional developnebnt in Content and Language Integrated Learning (CLIL): Teaching through a foreign language in Finland TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Jäppinen, Aini-Kristiina
Kokoomateoksen nimi Language and Education (Multilingual Matters)
Vuosi 2005
Nimi Training mündlicher Kommunikation mit E-Materialien? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ylönen, Sabine
Kokoomateoksen nimi Materialien Deutsch als Fremdsprache
Vuosi 2005
Nimi Tuskan hauskaa! Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen Kirjoittamisprosessi peruskoulun yhdeksännellä luokalla TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Murtorinne, Annamari
Kokoomateoksen nimi Jyväskylä Studies in Humanities
Vuosi 2005
Nimi Unga sverigefinnarnas tankar om finsk identitet i Sverige TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Weckström, Lotta
Toimittajat Syrjänen-Schaal, Kaisa
Kokoomateoksen nimi Rätten till mitt språk. Förstärkt minoritetskydd.
Vuosi 2005
Nimi Yhtenäistyvätkö koulutuksen polut? Venäjän koulutus Euroopan integraation kontekstissa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka
Toimittajat Havu-Nuutinen, Sari & Heiskanen, Mari
Kokoomateoksen nimi Yhtenäistyvät ja erilaistuvat polut oppimisen ja koulutuksen eri vaiheissa
Vuosi 2005
Nimi Yliopistojen yhteishakutyöryhmän muistio TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sajavaara, Kari & ym., Aleksi Henttonen
Kokoomateoksen nimi Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä
Vuosi 2005
Nimi ‘Quality’ in the Bologna process: from ‘competitive edge’ to quality assurance techniques TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi European Journal of Education
Vuosi 2005