2006

<p>Takaisin <a title="Julkaisut" class="internal-link" href="resolveuid/f37639cfe4fb923d251e8178945c97b7">SOLKIn Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuihin</a></p>

Nimi Appraisal Report: Strengthening Linguistic Learning in Pesantren, Indonesia TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi & Horgan, John & Salokoski, Juuso
Vuosi 2006
Nimi Assessing FL listening comprehension skills on different ability level. The role of the introspection method. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Anckar, Joanna
Toimittajat al, S. Björklund &
Kokoomateoksen nimi Exploring Dual-Focused Education - Integrating Language and Content for Individual and Societal Needs.
Vuosi 2006
Nimi Austauschstudenten in Finnland und Deutschland - Ergebnisse einer Bedarfsanalyse TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ylönen, Sabine
Toimittajat Lenk, Hartmut
Kokoomateoksen nimi Finnland – Vom unbekannten Partner zum Vorbild Europas?
Vuosi 2006
Nimi Bredbyn suomalaisten luokkien koulutyönseisaus 1984 – ruotsinsuomalaisen kansalaisaktivismin voimannäyttö TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Weckström, Lotta
Toimittajat Ahvenisto, Inkeri & Mäki, Kirsi
Kokoomateoksen nimi Näkökulmia suomalaiseen kansalaisvaikuttamiseen suurlakosta 2000-luvulle.
Vuosi 2006
Nimi Discursive construction of a high-stakes test: the many faces of a test-taker. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari & Kalaja, Paula & Pitkänen-Huhta, Anne
Kokoomateoksen nimi Language Testing
Vuosi 2006
Nimi Each-One-Teach-One TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi & Aalto, Eija & Lehtonen, Tuija & Männikkö, Hanna
Vuosi 2006
Nimi Eettisesti ja ekologisesti kestävää tutkimusta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Takala, Eeva
Kokoomateoksen nimi Kasvatus
Vuosi 2006
Nimi Elekieltä - opettajan eleet, ilmeet ja katse englanninkielisessä opetuskeskustelussa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Suomela, Sami & Alanen, Riikka & Mäntylä, Katja
Toimittajat Alanen, Riikka & Dufva, Hannele & Mäntylä, Katja
Kokoomateoksen nimi Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön
Vuosi 2006
Nimi Elimination as a problem-solving strategy at a MC-test of FL listening comprehension. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Anckar, Joanna
Toimittajat Anckar, Patrik
Kokoomateoksen nimi Economics, Education and Evolution - Essays in Honor of Olle Anckar 19.12.2006.
Vuosi 2006
Nimi Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Alanen, Riikka & Dufva, Hannele & Mäntylä, Katja
Vuosi 2006
Nimi Kielivalinnat ja kielten opiskelu TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sajavaara, Kari
Toimittajat Alanen, Riikka & Dufva, Hannele & Mäntylä, Katja
Kokoomateoksen nimi Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön
Vuosi 2006
Nimi Kielivoimainen. Oppilaan oma kirja. Äidnkieli ja kirjallisuus 8. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta
Vuosi 2006
Nimi Kielivoimainen. Ratkaisuja. Äidinkieli ja kirjallisuus 8. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Luukka, Minna-Riitta & Mikkola, Anne-Maria
Vuosi 2006
Nimi Kirja-arvostelu: Eigenschaften gesprochener Sprache. Reinhard Fiehler, Birgit Barden, Mechthild Elstermann & Barbara Kraft TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ylönen, Sabine
Toimittajat Köster, Lutz
Kokoomateoksen nimi Für Sie gelesen
Vuosi 2006
Nimi Kulttuuriklubi TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi
Toimittajat Kallio, Liisa
Vuosi 2006
Nimi L'introspection - moyen de valider un test à choix multiple de la compréhension orale du FLE TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Anckar, Joanna
Toimittajat Olsen, M. & Swiatek, E. H.
Kokoomateoksen nimi XIe Congrés des Romanistes Scandinaves.
Vuosi 2006
Nimi Maahanmuuttajan tie yhteisön jäseneksi käy kielen kautta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tarnanen, Mirja
Kokoomateoksen nimi Hiidenkivi
Vuosi 2006
Nimi Management by results and higher education evaluation as fashions and success stories: the case of Finland. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Treuthardt, Leena & Huusko, Mira & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Higher Education in Europe
Vuosi 2006
Nimi Minne kielikoulutus on menossa? Suomen kielikoulutuspolitiikan perusteita selvitetään TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sajavaara, Kari
Kokoomateoksen nimi Tempus
Vuosi 2006
Nimi Mistä on haastattelut tehty? Näkymiä haastatteluvuorovaikutukseen TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Takala, Eeva
Kokoomateoksen nimi Kasvatus
Vuosi 2006
Nimi Näkökulmia koulutus- ja opetuskulttuureihin: pysähtymisen paikkoja tutkivalle opettajalle TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Pöyhönen, Sari
Toimittajat Pöyhönen, Sari & Hiltula, Kari
Kokoomateoksen nimi Opettajana vieraalla maalla. Opetuskulttuurien kohtaamisia
Vuosi 2006
Nimi Opettajana vieraalla maalla. Opetuskulttuurien kohtaamisia TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Pöyhönen, Sari
Toimittajat Pöyhönen, Sari & Hiltula, Kari
Vuosi 2006
Nimi Opetuskulttuurien jäljillä: kartta lukijalle TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hiltula, Kari & Pöyhönen, Sari
Toimittajat Pöyhönen, Sari & Hiltula, Kari
Kokoomateoksen nimi Opettajana vieraalla maalla. Opetuskulttuurien kohtaamisia
Vuosi 2006
Nimi Peruskoulun opetussuunnitelmien tekstuaalista tarkastelua TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kauppinen, Merja
Toimittajat Pajunen, Anneli & Tommola, Hannu
Kokoomateoksen nimi XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19. - 20.5.2005
Vuosi 2006
Nimi Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmien käsityksiä kielestä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kauppinen, Merja
Kokoomateoksen nimi Verkkojulkaisu Kasvatustieteen päivien 23. - 24.11.2006 esitelmistä
Vuosi 2006
Nimi Process integracii russkoiazychnyh uchashchihsja-immigrantov: tochka zrenija roditelei TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Rynkänen, Tatjana
Kokoomateoksen nimi Studia Slavica Finlandensia
Vuosi 2006
Nimi Puhutaanko kielestä vai kielellä? Tapaustutkimus englannin tunnilla käytetyn kielen kohteista TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Alanen, Riikka & Hinkkanen, Hanna-Maria & Säde, Anna-Leena & Mäntylä, Katja
Toimittajat Alanen, Riikka & Dufva, Hannele & Mäntylä, Katja
Kokoomateoksen nimi Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön
Vuosi 2006
Nimi Russkojazychnoe naselenie v vosprijatii finnov TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka
Toimittajat Sinisalo-Katajisto, Petra
Kokoomateoksen nimi Voprosy identichnosti v russkojazychnoj diaspore
Vuosi 2006
Nimi Significant others in Finnish and Russian students' lives. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka & Raschetina, Svetlana
Toimittajat Läänesaar, S.L.
Kokoomateoksen nimi Environment and upbringing as percept to child's future
Vuosi 2006
Nimi Suomen kieltä Saksassa - orkidean hoito-ohjeita TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Vaarala, Heidi
Toimittajat Pöyhönen, Sari & Hiltula, Kari
Kokoomateoksen nimi Opettajana vieraalla maalla. Opetuskulttuurien kohtaamisia.
Vuosi 2006
Nimi Symbiosis of Language and Identity? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Weckström, Lotta
Toimittajat Snellman, Hanna & Lähteenmäki, Maria
Kokoomateoksen nimi Pasages Westward
Vuosi 2006
Nimi Teachers and technology integration – how to support meaningful change? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Taalas, Peppi
Kokoomateoksen nimi CAL 07
Vuosi 2006
Nimi Tekstitaidot suomalaisissa ja venäläisissä äidinkielen oppikirjoissa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kynkäänniemi, Marja
Kokoomateoksen nimi Kielenoppija tänään - Language learners today
Vuosi 2006
Nimi The Invible Opponent - An Argumentative Discourse of Feelings of National Belonging of Second Genration Finns in Sweden TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Weckström, Lotta
Vuosi 2006
Nimi The Road Taken - Narrations of Lapland TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Weckström, Lotta
Kokoomateoksen nimi Siirtolaisuus - Migration
Vuosi 2006
Nimi Toimiva kielitietoisuus: kieli tilanteessa, kieli mielessä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Alanen, Riikka
Toimittajat Alanen, Riikka & Dufva, Hannele & Mäntylä, Katja
Kokoomateoksen nimi Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielen käyttöön
Vuosi 2006
Nimi Toisen ja vieraan kielen oppijat yleisissä kielitutkinnoissa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tarnanen, Mirja & Mäntylä, Katja
Kokoomateoksen nimi Kielenoppija tänään - Language learners of today
Vuosi 2006
Nimi Tulosohjaus ja arviointi muoteina ja menestystarinoina TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Treuthardt, Leena & Huusko, Mira & Saarinen, Taina
Toimittajat Aarrevaara, Timo & Herranen, Jatta
Kokoomateoksen nimi Mikä meitä ohjaa? Artikkelikokoelma Jyväskylässä 5.-6.9.2005 järjestetystä korkeakoulututkimuksen IX symposiumista.
Vuosi 2006
Nimi Venäjänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Iskanius, Sanna
Kokoomateoksen nimi Jyväskylä Studies in Humanities
Vuosi 2006
Nimi Voima. Opettajan Oma. Äidinkieli ja kirjallisuus TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta & Ahonen, Kaarina
Vuosi 2006
Nimi Voima. Äidinkieleli ja kirjallisuus 8. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Mikkola, Anne-Maria & Luukka, Minna-Riitta & Ahonen, Kaarina
Vuosi 2006
Nimi Will guess, lucky guess, good guess: hazarding at a multiple choice test of listening comprehension. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Anckar, Joanna
Toimittajat Pietilä, P. & Lintunen, P. & Järvinen, H.-M.
Kokoomateoksen nimi Kielenoppija tänään - Language Learners of Today. AFinLA Yearbook 2006.
Vuosi 2006
Nimi Yhteiskuntaopin tunnit (kielen)oppimisympäristönä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Saario, Johanna
Kokoomateoksen nimi Kielenoppija tänään - Language Learners of Today
Vuosi 2006
Nimi Yhtenäistyvätkö koulutuksen polut? Koulutuksen merkitykset venäläisten ja suomalaisten nuorten kirjoitelmissa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka
Toimittajat Julkunen, Marja-Liisa
Kokoomateoksen nimi Tutkimuksia yhtenäistyvistä ja erilaistuvista oppimisen ja koulutuksen poluista
Vuosi 2006
Nimi kirja-arvostelu: Neue Medien und Deutschdidaktik. Eine empirische Studie zu Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Tanja Kurzrock. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ylönen, Sabine
Toimittajat Köster, Lutz
Kokoomateoksen nimi Für Sie gelesen
Vuosi 2006
Nimi Õpilaste eesmärgid ja väärtused Eestis, Soomes ja Venemaal. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kraav, Inger & Kala, Ulve & Laihiala-Kankainen, Sirkka & Raschetina, Svetlana
Toimittajat Kraav, Inger & Mikser, R.
Kokoomateoksen nimi Rahvuslik ja rahvusvaheline Eesti hariduses
Vuosi 2006
Nimi ”Birds in the sky”: tilanteinen kielellinen tietoisuus ja vieraan kielen oppiminen TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Alanen, Riikka
Toimittajat Alanen, Riikka & Dufva, Hannele & Mäntylä, Katja
Kokoomateoksen nimi Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielen käyttöön
Vuosi 2006