2009

<p>Takaisin <a title="Julkaisut" class="internal-link" href="resolveuid/f44ed3d88fbbbd244a61e3fa77a075a5">SOLKIn Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuihin</a></p>

Nimi Age and the rate of foreign language learning (book review) TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Jarvis, Scott
Toimittajat Valdman, Albert & Gass, Susan
Kokoomateoksen nimi Studies in Second Language Acquisition
Vuosi 2009
Nimi Aikuisten näyttötutkinnoissa kielitaitovaatimukset vaihtelevat TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Härmälä, Marita
Kokoomateoksen nimi Lähde liikkeelle
Vuosi 2009
Nimi Akateemisen saksan kielen rooli suomalaisopiskelijoiden näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ylönen, Sabine & Vainio, Virpi
Toimittajat Kalliokoski, Jyrki & Nikko, Tuija & Pyhäniemi, Saija & Shore, Susanna
Kokoomateoksen nimi Puheen ja kirjoituksen moninaisuus - Variationsrikedom i tal och skrift - The diversity of speech and writing
Vuosi 2009
Nimi Allmänna språkexamina. Testpresentation, svenska TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Härmälä, Marita
Vuosi 2009
Nimi An analysis of the quality of English testing for aviation purposes in Finland TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari
Kokoomateoksen nimi Australian Review of Applied Linguistics
Vuosi 2009
Nimi Apples. Journal of Applied Language Studies TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Nikula, Tarja & Takala, Sauli & Ylönen, Sabine
Vuosi 2009
Nimi Arviointi yhdistää EALTAn jäseniä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari
Kokoomateoksen nimi Tempus
Vuosi 2009
Nimi Assessing lexical awareness: EFL learners and English word-formation TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Mäntylä, Katja & Huhta, Ari
Kokoomateoksen nimi Proceedings of the BAAL Annual Conference 2008, September 2008, Swansea University/Prifysgol Abertawe
Vuosi 2009
Nimi Assessment practices in the Finnish comprehensive school – what is the students’ role in them? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari & Tarnanen, Mirja
Kokoomateoksen nimi LED2007: Refereed conference proceedings of the 2nd International Conference on Language, Education and Diversity. Hamilton, New Zealand
Vuosi 2009
Nimi Brève histoire de la qualité dans la politique européenne de l’enseignement supérieur : analyse des discours sur la qualité et de leurs conséquences sur les changements de politique TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Education et sociétés: Revue internationale de sociologie de l'éducation
Vuosi 2009
Nimi Building European-level Quality Assurance Structures: Views from Within ENQA TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ala-Vähälä, Timo & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Quality in Higher Education
Vuosi 2009
Nimi Continuity and Change: Recent Developments in the Russian Curriculum for the Comprehensive School TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka
Toimittajat Ropo, Eero & Autio, Tero
Kokoomateoksen nimi International Conversations on Curriculum Studies
Vuosi 2009
Nimi Deutsch-deutscher Wissenschaftsdialog im Umbruch: Soziale Positionierung in mündlicher Wissenschaftskommunikation zwischen Ost und West. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ylönen, Sabine
Kokoomateoksen nimi Fachsprache. International Journal of Specialized Communication
Vuosi 2009
Nimi Editorial TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Nikula, Tarja & Takala, Sauli & Ylönen, Sabine
Toimittajat Nikula, Tarja & Takala, Sauli & Ylönen, Sabine
Vuosi 2009
Nimi Entwicklung kritischer Medienkompetenz in der Sprachenlehrerausbildung: "Es kommt mir vor, als sei mein berufliches Selbstverständnis viel klarer geworden […] ich schätze mein eigenes Fach jetzt höher ein. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ylönen, Sabine & Alanen, Riikka & Huhta, Ari & Taalas, Peppi & Tarnanen, Mirja
Kokoomateoksen nimi Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache
Vuosi 2009
Nimi Finland: understanding special needs TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Skinnari, Kristiina
Kokoomateoksen nimi The Guardian Weekly
Vuosi 2009
Nimi Foreign language teaching in basic and secondary education in Finland: Current situation and future challenges TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Pöyhönen, Sari
Toimittajat Lucietto, Sandra
Kokoomateoksen nimi Plurilinguismo e innovazione di sistema. Sfide e ricerche curricolari in ambito nazionale e internatizionale.
Vuosi 2009
Nimi In the land of paper – Migrant pupils and adolescents learning literacies in Finland. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Pöyhönen, Sari & Saario, Johanna
Kokoomateoksen nimi LED2007: Refereed conference proceedings of the 2nd International Conference on Language, Education and Diversity.
Vuosi 2009
Nimi Islam alakoulussa: Koulu kaksisuuntaisen sopeutumisen kenttänä. TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Halonen, Mia
Kokoomateoksen nimi Nuorisotutkimus
Vuosi 2009
Nimi Isänmaallisuus ja kieli TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kynkäänniemi, Marja
Kokoomateoksen nimi Idäntutkimus
Vuosi 2009
Nimi Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Leppänen, Sirpa & Pitkänen-Huhta, Anne & Nikula, Tarja & Kytölä, Samu & Törmäkangas, Timo & Nissinen, Kari & Kääntä, Leila & Virkkula, Tiina & Laitinen, Mikko-Pekka & Pahta, Päivi & Koskela, Heidi & Lähdesmäki, Salla & Jousmäki, Henna
Kokoomateoksen nimi Jyväskylä Studies in Humanities
Vuosi 2009
Nimi Kasviretkestä kokouspalveluihin: Artikkelikokoelma matkailualan kehittämishankkeista ja opinnäytetöistä TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Jakosuo, Katri & Jaakkola, Leena
Kokoomateoksen nimi Lahden ammatikorkeakoulun julkaisu, Sarja C
Vuosi 2009
Nimi Kielenopettajan työnkuva laajenee TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Aalto, Eija & Pöyhönen, Sari
Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
Vuosi 2009
Nimi Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Pöyhönen, Sari & Tarnanen, Mirja & Kyllönen, Teija & Vehviläinen, Eeva-Maija & Rynkänen, Tatjana
Vuosi 2009
Nimi Kilpailun ja kilvoittelun lataukset korkeakoulutuksessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Aarrevaara, Timo & Saarinen, Taina
Toimittajat Aarrevaara, Timo & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Kilvoittelusta kilpailuun?
Vuosi 2009
Nimi Kilvoittelusta kilpailuun? TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Aarrevaara, Timo & Saarinen, Taina
Vuosi 2009
Nimi Kohti monimediaisia tekstitaitoja: mihin maahanmuuttajataustaiset aikuiset käyttävät tietokonetta ja miten he siihen suhtautuvat TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tarnanen, Mirja & Junttila, Jaakko & Westinen, Elina
Toimittajat Kalliokoski, Jyrki & Nikko, Tuija & Pyhäniemi, Saija & Shore, Susanna
Kokoomateoksen nimi Puheen ja kirjoituksen moninaisuus - Variationsrikedom i tal och skrift - The diversity of speech and writing
Vuosi 2009
Nimi Kohti monimediaisia tekstitaitoja: mihin maahanmuuttajataustaiset aikuiset käyttävät tietokonetta ja miten he siihen suhtautuvat TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tarnanen, Mirja & Junttila, Jaakko & Westinen, Elina
Toimittajat Kalliokoski, Jyrki & Nikko, Tuija & Pyhäniemi, Saija & Shore, Susanna
Kokoomateoksen nimi Puheen ja kirjoituksen moninaisuus - Variationsrikedom i tal och skrift - The diversity of speech and writing
Vuosi 2009
Nimi Korkeakoulujen laadunvarmistuksen lyhyt historia Suomessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi KeVer -verkkolehti
Vuosi 2009
Nimi Kuolan saamelaiset Venäjän murroksessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka & Potinkara, Nika
Kokoomateoksen nimi Idäntutkimus
Vuosi 2009
Nimi Laatu korkeakoulupoliittisena sairautena ja lääkkeenä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Tiedepolitiikka
Vuosi 2009
Nimi Language education policy in Finland. From vision to practice? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Pöyhönen, Sari
Toimittajat May, Stephen
Kokoomateoksen nimi LED2007: Refereed conference proceedings of the 2nd International Conference on Language, Education and Diversity.
Vuosi 2009
Nimi Lexical transfer TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Jarvis, Scott
Toimittajat Pavlenko, Aneta
Kokoomateoksen nimi Bilingual Mental Lexicon: Interdisciplinary Approaches
Vuosi 2009
Nimi Linguistic features at different levels of language proficiency: Some facts, assumptions and suggestions TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Takala, Sauli
Toimittajat Kantelinen, Ritva & Pollari, Pirkko
Kokoomateoksen nimi Language education and lifelong learning
Vuosi 2009
Nimi Maahanmuuttaja oppii yksilöllisesti TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Suni, Minna & Tarnanen, Mirja
Kokoomateoksen nimi Helsingin sanomat
Vuosi 2009
Nimi Matkalla miljonääriksi? Lottoamisen monet tavat TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Raevaara, Liisa & Haakana, Markku & Halonen, Mia & Koivisto, Aino & Lappalainen, Hanna & Sorjonen, Marja-Leena
Toimittajat Lappalainen, Hanna & Raevaara, Liisa
Kokoomateoksen nimi Kieli kioskilla
Vuosi 2009
Nimi Millaista asiakaspalvelua ikääntyvät odottavat TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Jaakkola, Leena
Toimittajat Jakosuo, Katri & Jaakkola, Leena
Kokoomateoksen nimi Kasviretkestä kokouspalveluihin: Artikkelikokoelma matkailualan kehittämishankkeista ja opinnäytetöistä
Vuosi 2009
Nimi Miten tutkia englannin sananmuodostusta? Tutkimusvälineiden vertailua TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari & Mäntylä, Katja
Toimittajat Kalliokoski, Jyrki & Nikko, Tuija & Pyhäniemi, Saija & Shore, Susanna
Kokoomateoksen nimi AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia
Vuosi 2009
Nimi Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat koulun haasteena TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari & Luukka, Minna-Riitta & Pöyhönen, Sari & Taalas, Peppi & Tarnanen, Mirja
Kokoomateoksen nimi Tempus
Vuosi 2009
Nimi Neljä viiskyt. Miten ilmoittaa asiakkaalle ostosten hinta? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Halonen, Mia & Koivisto, Aino
Toimittajat Lappalainen, Hanna & Raevaara, Liisa
Kokoomateoksen nimi Kieli kioskilla
Vuosi 2009
Nimi Oppikirja eläköön! Teoreettisia ja käytännön näkökohtia kielten oppimateriaalien uudistamiseen TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Elomaa, Eeva
Kokoomateoksen nimi Jyväskylä Studies in Humanities
Vuosi 2009
Nimi Plurilingualism - (how) can it be realized? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Takala, Sauli
Toimittajat Koskensalo, Annikki & Smeds, John & Cillia, Rudolf de
Kokoomateoksen nimi The Role of Language in Culture and Education - Sprache als kulturelle Herausforderung
Vuosi 2009
Nimi Pohjoisen juhla Lovozerossa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihiala-Kankainen, Sirkka & Potinkara, Nika
Vuosi 2009
Nimi Puhutun kielen variantit resurssina monikielisten koululaisten kirjoitelmissa. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Halonen, Mia
Kokoomateoksen nimi Virittäjä
Vuosi 2009
Nimi Salon ja Jyväskylän kuntavaaliehdokkaiden mielipiteet kielikoulutuspolitiikasta: Myönteisyyttä maahanmuuttajien kielikoulutukseen TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kyllönen, Teija & Saarinen, Taina & Pöyhönen, Sari
Kokoomateoksen nimi Kuntalehti
Vuosi 2009
Nimi Sensorien havaintoja puhumisen kokeesta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hildén, Raili & Härmälä, Marita & Takala, Sauli
Kokoomateoksen nimi Oppimistulosten arviointi
Vuosi 2009
Nimi Speakers and doers. Polyphony and agency in children's beliefs about language learning TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Aro, Mari
Kokoomateoksen nimi Jyväskylä studies in humanities
Vuosi 2009
Nimi Suomalaisten kielitaitoa Euroopassa ei vielä voida vertailla TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari & Pöyhönen, Sari
Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
Vuosi 2009
Nimi Suomi toisena kielenä -oppilas ja luokkakeskustelun haasteet TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Saario, Johanna
Toimittajat Kuukka, Ilona & Rapatti, Katriina
Kokoomateoksen nimi Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryhmässäni
Vuosi 2009
Nimi The importance of cross-linguistic similarity in foreign language learning TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ringbom, Håkan & Jarvis, Scott
Toimittajat Long, Michael & Doughty, Catherine
Kokoomateoksen nimi The Handbook of Language Teaching
Vuosi 2009
Nimi Tuleeko muuta? Maksun aika TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Koivisto, Aino & Halonen, Mia
Toimittajat Lappalainen, Hanna & Raevaara, Liisa
Kokoomateoksen nimi Kieli kioskilla
Vuosi 2009
Nimi Tulevaisuuden oppimisympäristöt? Henkilökohtaiset ja avoimet oppimisen tilat TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laakkonen, Ilona & Juntunen, Merja
Toimittajat Viteli, Jarmo & Östman, Anneli
Kokoomateoksen nimi Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit
Vuosi 2009
Nimi Vene õppekeelega põhikooli õpilaste ja õpetajate hoiakud eestikeelse aineõppe suhtes vahetult enne 2007. aasta gümnaasiumireformi algust TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Vaiss, Natalia
Toimittajat Metslang, Helle & Langemets, Margit & Sepper, Maria-Maren & Argus, Reili
Kokoomateoksen nimi Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics
Vuosi 2009
Nimi Young people’s translocal new media uses: A multiperspective analysis of language choice and heteroglossia TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Leppänen, Sirpa & Pitkänen-Huhta, Anne & Piirainen-Marsh, Arja & Nikula, Tarja & Peuronen, Saija
Kokoomateoksen nimi Journal of Computer-Mediated Communication
Vuosi 2009