2013

<p><span>Takaisin </span><a class="internal-link" href="resolveuid/f44ed3d88fbbbd244a61e3fa77a075a5" title="Julkaisut">SOLKIn Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuihin</a></p>

 • Otsikko Venäjää äidinkielenään puhuvien maahanmuuttajien suomen kielen taito yleisten kielitutkintojen valossa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Ahola, Sari & Lammervo, Tiina
  Toimittajat Söderling, Ismo & Björklund, Krister & Heikkilä, Elli
  Kokoomateoksen nimi Siirtolaisuus Migration
  Vuosi 2013
 • Otsikko Comparing speaking situations in three different language tests TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Ahola, Sari & Lammervo, Tiina & Neittaanmäki, Reeta & Ohranen, Sari & Tossavainen, Henna
  Toimittajat Metslang, Helle & Langemets, Margit & Sepper, Maria-Maren
  Kokoomateoksen nimi Eesti Rakenduslingvistika Uhingu aastaraamat
  Vuosi 2013
 • Otsikko Tilannetehtävät Yleisten kielitutkintojen suomen keskitason tutkinnon puhumisen osakokeessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Ahola, Sari & Tossavainen, Henna
  Toimittajat Keisanen, Tiina & Kärkkäinen, Elise & Rauniomaa, Mirka & Siitonen, Pauliina & Siromaa, Maarit
  Kokoomateoksen nimi AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia
  Vuosi 2013
 • Otsikko Yleiset kielitutkinnot: suomen kielen testiesite TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ahola, Sari & Visti, Jussi
  Vuosi 2013
 • Otsikko Audits of quality assurance systems of higher education institutions in Finland TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ala-Vähälä, Timo & Saarinen, Taina
  Toimittajat Shah, Mahsood & Nair, Chenicheri Sid
  Kokoomateoksen nimi External quality audit : Has it improved quality assurance in universities?
  Vuosi 2013
 • Otsikko Keskustelukumppanin kehuminen suomalaisessa keskustelussa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Etelämäki, Marja & Haakana, Markku & Halonen, Mia
  Kokoomateoksen nimi Virittäjä
  Vuosi 2013
 • Otsikko Mustaa valkoisella lehmästä – ja ihmisestä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Halonen, Mia
  Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
  Vuosi 2013
 • Otsikko Voiko missi olla hirvittävän kaunis? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Halonen, Mia & Mackay, Helena
  Kokoomateoksen nimi Keskisuomalainen
  Vuosi 2013
 • Otsikko Mistä ilmestyi turha tavu? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Halonen, Mia & Mackay, Helena
  Kokoomateoksen nimi Keskisuomalainen
  Vuosi 2013
 • Otsikko Kielitaidon arvioinnin metodologisia vaihtoehtoja TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Huhta, Ari & Hildén, Raili
  Toimittajat Räisänen, Anu
  Kokoomateoksen nimi Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt
  Vuosi 2013
 • Otsikko Verkko-oppiminen murroksessa : oppijalähtöiset ja yhteisölliset oppimisympäristöt oppimiskäsityksen haastajina TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Häkkinen, Päivi & Juntunen, Merja & Laakkonen, Ilona
  Toimittajat Hakala, Juha & Kiviniemi, Kari
  Kokoomateoksen nimi Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä : aikuispedagogiikan haasteiden äärellä
  Vuosi 2013
 • Otsikko Language teaching in Finland: is there a skills mismatch between the skills acquired at school and those needed in Finnish working life? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Härmälä, Marita
  Toimittajat May, Stephen
  Kokoomateoksen nimi LED2011: Refereed conference proceedings of the 3rd International Conference on Language, Education and Diversity
  Vuosi 2013
 • Otsikko Asiakaspalvelua vieraalla kielellä: Riittääkö, että on kohtelias ja osaa joitain fraaseja? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Härmälä, Marita
  Kokoomateoksen nimi Language Learning in Higher Education (CercleS)
  Vuosi 2013
 • Otsikko S2-oppijat oppikirjatekstin lukijoina TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Jakonen, Teppo
  Toimittajat Kauppinen, Anneli
  Kokoomateoksen nimi Oppimistilanteita ja vuorovaikutusta
  Vuosi 2013
 • Otsikko Nukutaanko ponniin vai pommiin? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Jarva, Vesa & Halonen, Mia & Mackay, Helena
  Kokoomateoksen nimi Keskisuomalainen
  Vuosi 2013
 • Otsikko Äidinkielenä monikielisyys TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Kangasvieri, Teija & Mård-Miettinen, Karita & Vaarala, Heidi
  Toimittajat Kangasvieri, Teija & Mård-Miettinen, Karita & Vaarala, Heidi
  Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
  Vuosi 2013
 • Otsikko Enemmistöt, vähemmistöt, monikielisyys ja koulutus TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Kangasvieri, Teija & Pöyhönen, Sari
  Toimittajat Kangasvieri, Teija & Pöyhönen, Sari
  Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
  Vuosi 2013
 • Otsikko Kieli kasvattajana äidinkielen opetuksessa Venäjällä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Kynkäänniemi, Marja
  Kokoomateoksen nimi Jyväskylä studies in humanities
  Vuosi 2013
 • Otsikko Environnements personnels d’apprentissage et nouvelle culture d’apprentissage TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Laakkonen, Ilona & Taalas, Peppi
  Toimittajat Ollivier, Christian & Puren, Laurent
  Kokoomateoksen nimi Mutations technologiques, nouvelles pratiques sociales et didactique des langues
  Vuosi 2013
 • Otsikko Kielikysymykset muuttoliikkeessä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Latomaa, Sirkku & Pöyhönen, Sari & Suni, Minna & Tarnanen, Mirja
  Kokoomateoksen nimi Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta
  Vuosi 2013
 • Otsikko Kieli kaikkialla koulussa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matyas, Emese & Skinnari, Kristiina
  Kokoomateoksen nimi Tempus
  Vuosi 2013
 • Otsikko Vaihtelevaa toteutusta ja kasvavaa kiinnostusta: kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus kunnissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Miettinen, Elisa & Kangasvieri, Teija & Saarinen, Taina
  Toimittajat Tainio, Liisa & Harju-Luukkanen, Heidi
  Kokoomateoksen nimi Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi Tvåspråkig skola - ett flerspråkigt Finland i framtiden
  Vuosi 2013
 • Otsikko Inkeriläisten sukupolvet ja kielenkäytön muutokset. Kielenkäyttäjien näkökulma attritioon TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Mononen, Kaarina & Pöyhönen, Sari
  Toimittajat Granqvist, Kimmo & Rainò, Päivi
  Kokoomateoksen nimi Rapautuva kieli. Kirjoituksia vähemmistökielten kulumisesta ja kadosta
  Vuosi 2013
 • Otsikko CLIL classroom discourse: Research from Europe TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Nikula, Tarja & Dalton-Puffer, Christiane & Llinares, Ana
  Kokoomateoksen nimi Journal of Immersion and Content-Based Language Education
  Vuosi 2013
 • Otsikko Vieraskielinen opetus Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Nikula, Tarja & Järvinen, Heini-Marja
  Toimittajat Tainio, Liisa & Harju-Luukkainen, Heidi
  Kokoomateoksen nimi Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi. Tvåspråkig skola - ett flerspråkigt Finland i framtiden
  Vuosi 2013
 • Otsikko Kieli koulussa: kohti kokonaisvaltaista kielikäsitystä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Nikula, Tarja & Kääntä, Leila
  Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
  Vuosi 2013
 • Otsikko Speed in cognitive tasks as an indicator of second/foreign language reading and writing skills TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Olkkonen, Sanna
  Toimittajat Metslang, Helle & Langemets, Margit & Sepper, Maria-Maren
  Kokoomateoksen nimi Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat
  Vuosi 2013
 • Otsikko Teenagers making sense of their foreign language practices: individual accounts indexing social discourses TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Pitkänen-Huhta, Anne & Nikula, Tarja
  Toimittajat Benson, Phil & Cooker, Lucy
  Kokoomateoksen nimi The applied linguistic individual. Sociocultural approaches to identity, agency and autonomy
  Vuosi 2013
 • Otsikko Language and ethnicity lost and found: multiple identities of Ingrian Finnish teachers in Russia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Pöyhönen, Sari
  Toimittajat Smyth, Sarah & Opitz, Conny
  Kokoomateoksen nimi Negotiating lnguistic, cultural and social identities in the Post-Soviet world
  Vuosi 2013
 • Otsikko Venäjänkieliset IT-alan asiantuntijat työyhteisöissä - monikieliset käytänteet, identiteetit ja osallisuuden kokemukset integroitumisessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Pöyhönen, Sari & Rynkänen, Tatjana & Tarnanen, Mirja & Hoffman, David
  Toimittajat Keisanen, Tiina & Kärkkäinen, Elise & Rauniomaa, Mirka & Siitonen, Pauliina & Siromaa, Maarit
  Kokoomateoksen nimi Osallistumisen multimodaaliset diskurssit - Multimodal discourses of participation
  Vuosi 2013
 • Otsikko Kotouttamistyön asiantuntijoiden osaamista kehittämässä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Pöyhönen, Sari & Vaarala, Heidi
  Toimittajat Pöyhönen, Sari & Vaarala, Heidi
  Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
  Vuosi 2013
 • Otsikko Venäjänkieliset maahanmuuttajat suomalaisessa koulussa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Rynkänen, Tatjana
  Kokoomateoksen nimi Idäntutkimus
  Vuosi 2013
 • Otsikko Izuchenie i razvitie russkogo iazyka kak rodnogo v Finliandii: semeinyi aspekt TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Rynkänen, Tatjana
  Toimittajat Chuikina, Natalia
  Kokoomateoksen nimi Russkii iazyk segodnia: Aktual’nye voprosy teorii i ih metodicheskaia interpretatsiia
  Vuosi 2013
 • Otsikko Mnogoiazychnoje iazykovoje soobshchestvo: russkoiazychnye immigranty Finliandii TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Rynkänen, Tatjana
  Toimittajat Lysen, Irina & Nuorluoto, Juhani & Spasenic, Jelena
  Kokoomateoksen nimi Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures
  Vuosi 2013
 • Otsikko Yliopistojen kielipolitiikka puhuttaa pitkästä aikaa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Räsänen, Matti & Saarinen, Taina
  Toimittajat Kangasvieri, Teija & Pöyhönen, Sari
  Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
  Vuosi 2013
 • Otsikko Sanapainon oppiminen ei olekaan vaikeaa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Saarinen, Sini & Ullakonoja, Riikka
  Kokoomateoksen nimi Aspekti
  Vuosi 2013
 • Otsikko Polarisoituva yliopistoyhteisö ja uuden yliopiston valtakäytänteet TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Saarinen, Taina
  Kokoomateoksen nimi Tiedepolitiikka
  Vuosi 2013
 • Otsikko Politiikka yliopistossa, yliopisto politiikassa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Saarinen, Taina
  Kokoomateoksen nimi Tiedepolitiikka
  Vuosi 2013
 • Otsikko Implicit policy, invisible language: Policies and practices of international degree programmes in Finnish higher education TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Saarinen, Taina & Nikula, Tarja
  Toimittajat Doiz, Aintzane & Lasagabaster, David & Sierra, Juan Manuel
  Kokoomateoksen nimi English-Medium Instruction at Universities: Global Challenges
  Vuosi 2013
 • Otsikko Paikallisten opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden kohtaamisia: kansainvälistymisen implikaatiot yliopistopedagogiikalle TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Salo, Tiina-Leena & Saarinen, Taina
  Toimittajat Maijala, Minna & Nelson, Mike & Hulkko, Timo
  Kokoomateoksen nimi Kielikeskus tutkii
  Vuosi 2013
 • Otsikko Hyviä englannin oppijoita on monenlaisia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Skinnari, Kristiina
  Kokoomateoksen nimi Tempus
  Vuosi 2013
 • Otsikko Pojat pelaa ja nauraa, tytöt lukee ja vaikenee? Oppilaiden sukupuoleen liittyviä stereotypioita peruskoulun englannin opetuksessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Skinnari, Kristiina
  Toimittajat Kangasvieri, Teija & Pöyhönen, Sari
  Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
  Vuosi 2013
 • Otsikko Osallistumisen tarjoumia alakoulun CLIL-oppitunneilla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Skinnari, Kristiina
  Toimittajat Tainio, Liisa & Harju-Luukkainen, Heidi
  Kokoomateoksen nimi Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi
  Vuosi 2013
 • Otsikko A corpus-based analysis of language ideologies in Hungarian school metalanguage TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Szabó, Tamás Péter
  Kokoomateoksen nimi Research in Corpus Linguistics
  Vuosi 2013
 • Otsikko Special issue on Second Language and Literacy Acquisition of Low-Educated Adult Immigrants TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Tammelin-Laine, Taina & Nieminen, Lea & Martin, Maisa
  Toimittajat Tammelin-Laine, Taina & Nieminen, Lea & Martin, Maisa
  Kokoomateoksen nimi Apples: Journal of Applied Language Studies
  Vuosi 2013
 • Otsikko Osallisena Suomessa: kokeiluhankkeiden satoa = Delaktig i Finland : skörden från försöksprojekten TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Tarnanen, Mirja & Pöyhönen, Sari & Lappalainen, Maija & Haavisto, Sari
  Toimittajat Tarnanen, Mirja & Pöyhönen, Sari & Lappalainen, Maija & Haavisto, Sari
  Vuosi 2013
 • Otsikko Тестирование мотивации к изучению финского языка TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ullakonoja, Riikka & Haapakangas, Eeva-Leena & Nieminen, Lea & Huhta, Ari & Alderson, Ch.
  Toimittajat Павловская, И. Ю.
  Kokoomateoksen nimi Тестология – материалы секции XLIII международной филологической конференции
  Vuosi 2013
 • Otsikko Suomen kielen oppimismotivaatio, luetunymmärtäminen ja kirjoitustaito venäjää kotikielenään puhuvilla peruskoululaisilla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ullakonoja, Riikka & Nieminen, Lea & Huhta, Ari
  Toimittajat Lerkkanen, Marja-Kristiina & Poikkeus, Anna-Maija
  Kokoomateoksen nimi Kasvatus, Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja
  Vuosi 2013
 • Otsikko Vallitsevia ja nousevia lähestymistapoja korkeakoulupolitiikan muutoksen tutkimukseen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Ursin, Jani & Saarinen, Taina
  Kokoomateoksen nimi Tiedepolitiikka
  Vuosi 2013
 • Otsikko Universitäten zwischen Internationalisierung und Globalisierung: In welcher Sprache sollte ich publizieren? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Ylönen, Sabine
  Toimittajat Nikula, Tarja & Takala, Sauli & Ylönen, Sabine
  Kokoomateoksen nimi Apples: Journal of Applied Language Studies
  Vuosi 2013