2014

<p><span style="padding-left: 0px; ">Takaisin<span class="Apple"> </span></span><a class="internal" href="https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/index_html" style="padding-left: 0px; " title="Julkaisut">SOLKI:n tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuihin</a></p>

Nimi Administration, Scoring, and Reporting Scores TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari
Toimittajat Kunnan, Antony John
Kokoomateoksen nimi The Companion to Language Assessment. Vol. 2
Vuosi 2014
Nimi Ammattikorkeakoulujen ruotsin opetuksen haasteista TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Salomaa, Pirjo
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2014
Nimi Arviointiyhteiskunta, osaaminen ja ”entäpä jos…” TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Saarinen, Taina & Vaarala, Heidi
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2014
Nimi Assessing learners’ writing skills in a SLA study: Validating the rating process across tasks, scales and languages TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Huhta, Ari & Alanen, Riikka & Tarnanen, Mirja & Martin, Maisa & Hirvelä, Tuija
Kokoomateoksen nimi Language Testing
Vuosi 2014
Nimi Content and language integrated learning TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Dalton-Puffer, Christiane & Nikula, Tarja
Kokoomateoksen nimi The Language Learning Journal
Vuosi 2014
Nimi Englannin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013 TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Härmälä, Marita & Huhtanen, Mari & Puukko, Mika
Kokoomateoksen nimi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisuja
Vuosi 2014
Nimi Englanninkielinen sisällönopetus (CLIL) tulevaisuuden koulun mahdollisuutena ja haasteena TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Skinnari, Kristiina & Kangasvieri, Teija
Toimittajat Rautiainen, Matti & Silander, Tiina & Kostiainen, Emma & Jääskelä, Päivikki & Klemola, Ulla
Kokoomateoksen nimi Visioita tulevaisuuden koulusta
Vuosi 2014
Nimi Esikoululaisten käsityksiä kielten oppimisesta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Mård-Miettinen, Karita & Kuusela, Elisa & Kangasvieri, Teija
Kokoomateoksen nimi Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja
Vuosi 2014
Nimi Fejezetek a finn–magyar lexikográfia történetéből TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri & Maticsák, Sándor
Toimittajat Maticsák, Sándor & Tóth, Anikó Nikolett & Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Rokon nyelveink szótárai : Fejezetek a finnugor lexikográfia történetéből
Vuosi 2014
Nimi Harvey, Kevin (2013) Investigating Adolescent Health Communication. A Corpus Linguistics Approach. Research in Corpus and Discourse TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Salomaa, Pirjo
Kokoomateoksen nimi SKY Journal of Linguistics
Vuosi 2014
Nimi How to imitate an unknown language? Russians imitating Finnish TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ullakonoja, Riikka & Dufva, Hannele & Kuronen, Mikko & Hurme, Pertti
Toimittajat Jähi, Katri & Taimi, Laura
Kokoomateoksen nimi XXVIII Fonetiikan päivät. Turku 25.-26. lokakuuta 2013. Konferenssijulkaisu
Vuosi 2014
Nimi Hungarian private linguistic landscape in South-West Slovakia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Laakso, Johanna
Kokoomateoksen nimi Dangers and developments : On Language Diversity in a Changing World
Vuosi 2014
Nimi Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Gregersen, Frans & Josephson, Olle & Godenhjelm, Sebastian & Loden, Monica & Östman, Jan-Ola & Kristinsson, Ari Páll & Bernharðsson, Haraldur & Røyneland, Unn & Kristoffersen, Gjert & Kristiansen, Marita & Thøgersen, Jacob & Saarinen, Taina & Hultgren, Anna Kristina & Salö, Linus
Kokoomateoksen nimi TemaNord
Vuosi 2014
Nimi Ilmiölähtöisyys ja wicked problems : monitieteisyyden kiehtovuus TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Tiedepolitiikka
Vuosi 2014
Nimi Inlärningsresultaten i främmande språk i de svenskspråkiga skolorna 2013 : A-lärokursen i engelska samt B-lärokurserna i franska, tyska och ryska TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Härmälä, Marita & Huhtanen, Mari & Silverström, Chris & Hildén, Raili & Rautopuro, Juhani & Puukko, Mika
Kokoomateoksen nimi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisuja
Vuosi 2014
Nimi Issues in E-Learning Quality Assurance TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Etedali, Mohammad & Feiznia, Mahmoud Aharpour
Kokoomateoksen nimi KCESS '11 Proceedings of the Second Kuwait Conference on e-Services and e-Systems
Vuosi 2014
Nimi Kaksi vuosikymmentä Yleisiä kielitutkintoja TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ahola, Sari & Leblay, Tarja
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2014
Nimi Kielenoppijan personal trainer TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Alila, Jaana
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2014
Nimi Kielimatka Muuramesta Vöyriin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Pöyhönen, Sari & Viitanen, Pietu
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2014
Nimi Kielitaitotavoitteet saavutettiin, mutta työskentelytavoissa ja asenteissa kehitettävää TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Härmälä, Marita & Hildén, Raili
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2014
Nimi Knowing matters : how students address lack of knowledge in bilingual classroom interaction TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Jakonen, Teppo
Kokoomateoksen nimi Jyväskylä studies in humanities
Vuosi 2014
Nimi Knowledge of word parts TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Mäntylä, Katja & Huhta, Ari
Toimittajat Milton, James & Fitzpatrick, Tess
Kokoomateoksen nimi Dimensions of vocabulary knowledge
Vuosi 2014
Nimi Laajan koululaisaineiston tutkimuseettiset haasteet TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Nieminen, Lea & Ullakonoja, Riikka & Haapakangas, Eeva-Leena & Huhta, Ari & Rautio, Irina & Alderson, Charles
Toimittajat Mutta, Maarit & Lintunen, Pekka & Ivaska, Ilmari & Peltonen, Pauliina
Kokoomateoksen nimi AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia
Vuosi 2014
Nimi Language ideologies in Finnish higher education in the national and international context : a historical and contemporary outlook TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Saarinen, Taina
Toimittajat Hultgren, Anna Kristina & Gregersen, Frans & Thøgersen, Jacob
Kokoomateoksen nimi English in Nordic Universities : Ideologies and practices
Vuosi 2014
Nimi Language learning in immersion and CLIL classrooms TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Nikula, Tarja & Mård-Miettinen, Karita
Toimittajat Östman, Jan-Ola & Verschueren, Jef
Kokoomateoksen nimi Handbook of Pragmatics : 2014 Installment
Vuosi 2014
Nimi Maailma muuttuu, muuttuuko opetus? – Näkökulmia opetusteknologian käyttöön kielenoppimisessa ja -opetuksessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Vaarala, Heidi & Johansson, Marjut & Mutta, Maarit
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2014
Nimi Monikielisyys ja demokratia : esimerkkinä venäjänkieliset maahanmuuttajat Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Rynkänen, Tatjana
Toimittajat Lamminpää, Siru & Rink, Christian
Kokoomateoksen nimi Demokratia, Demokrati, Democracy, Demokratie : VAKKI-symposiumi XXXIV, Vaasa 13.–14.2.2014
Vuosi 2014
Nimi Muutoksen mahdollisuus : sosiaalinen media kielenopetuksen osana TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Vaarala, Heidi
Toimittajat Mutta, Maarit & Lintunen, Pekka & Ivaska, Ilmari & Peltonen, Pauliina
Kokoomateoksen nimi Tulevaisuuden kielenkäyttäjä. Language users of tomorrow
Vuosi 2014
Nimi Oivalluksia osaamisesta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Vaarala, Heidi & Kangasvieri, Teija
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2014
Nimi Puraistaan kieltä 12 : Ukraina, Ukraina, Ukraina TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Pöyhönen, Sari
Kokoomateoksen nimi Puhe ja kieli
Vuosi 2014
Nimi Rajat, kynnykset, muurit ja sillat TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Pöyhönen, Sari
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2014
Nimi Ranskan kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013 TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Härmälä, Marita & Huhtanen, Mari
Kokoomateoksen nimi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisuja
Vuosi 2014
Nimi Rihmasto henkilökohtaisen oppimisverkoston metaforana: PLE-kurssi piirtyy konjektuurikartaksi TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laakkonen, Ilona
Toimittajat Viteli, Jarmo & Östman, Anneli
Kokoomateoksen nimi Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit
Vuosi 2014
Nimi Rutinná vált hagyomány : Szerepek és értékek (re)konstrukciója tanári narratívákban TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Szabó, Tamás Péter
Toimittajat Ladányi, Mária & Vladár, Zsuzsa & Hrenek, Éva
Kokoomateoksen nimi Nyelv - társadalom - kultúra : Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II
Vuosi 2014
Nimi Segment Duration in Finnish as Imitated by Russians TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ullakonoja, Riikka & Kuronen, Mikko & Hurme, Pertti & Dufva, Hannele
Toimittajat Campbell, Nick & Gibbon, Dafydd & Hirst, Daniel
Kokoomateoksen nimi Social and Linguistic Speech Prosody. Proceedings of the 7th international conference on Speech Prosody
Vuosi 2014
Nimi Silence and Resistance as Experiences and Presentations of Pupil Agency in Finnish Elementary School English Lessons TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Skinnari, Kristiina
Kokoomateoksen nimi APPLES : journal of applied language studies
Vuosi 2014
Nimi Sprachenpolitik finnischer Universitäten im Zeitalter strategischer Internationalisierung TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ylönen, Sabine
Toimittajat Lamminpää, Siru & Rink, Christian
Kokoomateoksen nimi Demokratia, Demokrati, Democracy, Demokratie : VAKKI-symposiumi XXXIV, Vaasa 13.–14.2.2014
Vuosi 2014
Nimi Suomalaisen viittomakielen osaamista voidaan pian testata TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sivunen, Nina
Kokoomateoksen nimi Kielisilta
Vuosi 2014
Nimi Sävyjä sysisuomalaisuuteen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Vaarala, Heidi
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2014
Nimi The Diagnosis of Reading in a Second or Foreign Language TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Alderson, J. Charles & Haapakangas, Eeva-Leena & Huhta, Ari & Nieminen, Lea & Ullakonoja, Riikka
Kokoomateoksen nimi New Perspectives on Language Assessment
Vuosi 2014
Nimi The Effect of Automated Adaptive Corrective Feedback: L2 English questions TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Leontjev, Dmitri
Kokoomateoksen nimi APPLES : journal of applied language studies
Vuosi 2014
Nimi The development of narrative productivity, syntactic complexity, referential cohesion and event content in four- to eight-year-old Finnish children TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Mäkinen, Leena & Loukusa, Soile & Nieminen, Lea & Leinonen, Eeva & Kunnari, Sari
Kokoomateoksen nimi First Language
Vuosi 2014
Nimi The development of new corpora for under-resourced languages using data available for well-resourced ones TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Skrelin, Pavel & Volskaya, Nina & Evgrafova, Karina & Ullakonoja, Riikka
Kokoomateoksen nimi SLTU-2014 Workshop Proceedings : 4th International Workshop on Spoken Language Technologies for Under-resourced Languages
Vuosi 2014
Nimi The relationship between ICT use and reading literacy : focus on 15-year-old Finnish students in PISA studies TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Leino, Kaisa
Kokoomateoksen nimi Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos
Vuosi 2014
Nimi Tiede on totta - toistaiseksi? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Tiedepolitiikka
Vuosi 2014
Nimi Transnational turn and national models of higher education: The case of Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Haapakorpi, Arja & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Nordic Studies in Education
Vuosi 2014
Nimi Transnationalisation and Nordic higher education : Tensions and possibilities in educational policy TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Haapakorpi, Arja & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Nordic studies in education
Vuosi 2014
Nimi Tutkijan tietopaketti tiedepolitiikkaan TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Tiedepolitiikka
Vuosi 2014
Nimi Tviitaten ja höyläten TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Vaarala, Heidi
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2014
Nimi Varo koiraa! -kylistä Ei koiria! -kaupunkeihin: Koiramerkkien kiellot ja varoitukset yhteiskunnan normien kuvastajina TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Halonen, Mia & Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Lähde : Historiatieteellinen aikakauskirja
Vuosi 2014
Nimi Vertaistutustumista suomalaiseen kielikoulutukseen – Euroopan komission työryhmä Kieliverkoston ja OKM:n vieraana TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Skinnari, Kristiina & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2014
Nimi Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Leblay, Tarja & Lammervo, Tiina & Tarnanen, Mirja & Ahola, Sari & Anttila, Iiris & Harjusalmi, Päivi & Heimonen, Johanna & Hirvelä, Tuija & Huhta, Ari & Härmälä, Marita & Itähaarla, Anni & Kamppari, Heli & Neittaanmäki, Reeta & Saarelainen, Päivi & Shakespeare, Robert & Sivunen, Nina & Soramäki, Anu & Takala, Sauli & Tossavainen, Henna & Underwood, Eleanor
Kokoomateoksen nimi Opetushallituksen raportit ja selvitykset
Vuosi 2014
Nimi Yliopistoissa tuotettu tieto kuuluu kaikille TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ylönen, Sabine & Torvelainen, Päivi
Kokoomateoksen nimi Keskisuomalainen
Vuosi 2014
Nimi Óvodások és kisiskolások nyelvi ideológiái TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Szabó, Tamás Péter & Mátyus, Kinga
Toimittajat Ladányi, Mária & Vladár, Zsuzsa & Hrenek, Éva
Kokoomateoksen nimi Nyelv - társadalom - kultúra : Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II
Vuosi 2014
Nimi “You Can Stand Under My Umbrella”: Immersion, CLIL and Bilingual Education. A Response to Cenoz, Genesee & Gorter (2013) TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Dalton-Puffer, Christiane & Llinares, Ana & Lorenzo, Francisco & Nikula, Tarja
Kokoomateoksen nimi Applied Linguistics
Vuosi 2014