2015

<p>Takaisin <a class="internal-link" href="resolveuid/f44ed3d88fbbbd244a61e3fa77a075a5">SOLKI:n tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisuihin</a></p>

Nimi "Riittää, kun saa selvää" : vieraalla aksentilla tuotettu suomi nuorten arvioimana TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Leinonen, Anne
Kokoomateoksen nimi Jyväskylä studies in humanities
Vuosi 2015
Nimi A nyelvoktatás elmélete és gyakorlata ma : betekintés a finn oktatásába és azon túl TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Vančo, Ildikó & Kozmács, István
Kokoomateoksen nimi Nyelvtanulás - nyevtanítas. Fókuszban az álamnyelv oktása kisebbségek számára
Vuosi 2015
Nimi Ainekohtaisen kielen käyttö ja oppimisen mahdollisuudet CLIL-tuntien tehtäväpohjaisissa tilanteissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Nikula, Tarja
Kokoomateoksen nimi AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia
Vuosi 2015
Nimi Aletaan alusta : mihin päästään alle vuodessa? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Tammelin-Laine, Taina
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Alkuvaiheen S2-oppijoiden käsityksiä puheen ymmärtämisen vaikeuksista ja kompensaatiostrategioista TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laakso, Saara
Toimittajat Jakonen, Teppo & Jalkanen, Juha & Paakkinen, Terhi & Suni, Minna
Kokoomateoksen nimi Kielen oppimisen virtauksia. Flows of langugage learning
Vuosi 2015
Nimi Aspiration, Achievement and Abandonment in ‘The World’s Best Country’: Merit and Equity or Smoke and Mirrors? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Hoffman, David & Pöyhönen, Sari & Cools, Carine & Stikhin, Anatoly & Habti, Driss & Siekkinen, Taru & Sama, Thomas
Kokoomateoksen nimi COOLABAH
Vuosi 2015
Nimi Assessment culture in Finland : a mixture of traditions and innovations TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari
Toimittajat Huizhong, Yang & Zhixiang, Zhuang
Kokoomateoksen nimi Sociology of Language Testing
Vuosi 2015
Nimi Combining Computer Vision and Multimodal Analysis: A Case Study of Layout Symmetry in Bilingual In-Flight Magazines TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hiippala, Tuomo
Toimittajat Wildfeuer, Janina
Kokoomateoksen nimi Building Bridges for Multimodal Research : International Perspectives on Theories and Practices of Multimodal Analysis
Vuosi 2015
Nimi Constructing ‘Language’ in Language Policy Discourse: Finnish and Swedish Legislative Processes in the 2000s TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ihalainen, Pasi & Saarinen, Taina
Toimittajat Halonen, Mia & Ihalainen, Pasi & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and multi-sited comparisons
Vuosi 2015
Nimi Constructions of bilingualism in Finnish Government programmes and a newspaper discussion site debate TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Pöyhönen, Sari & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Current Issues in Language Planning
Vuosi 2015
Nimi Culture, Language and Globalization among the Moldavian Csángós Today TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Kovács, Magdolna & Laihonen, Petteri & Snellman, Hanna
Kokoomateoksen nimi Uralica Helsingiensia
Vuosi 2015
Nimi Deutsch als Wissenschaftssprache in Finnland: Disziplinen im Vergleich TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ylönen, Sabine
Toimittajat Szurawitzki, Michael M. & Busch-Lauer, Ines-Andrea & Rössler, Paul & Krapp, Reinhard
Kokoomateoksen nimi Wissenschaftssprache Deutsch : international, interdisziplinär, interkulturell
Vuosi 2015
Nimi Development of pedagogical design in technology-rich environments for language teaching and learning TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Jalkanen, Juha
Kokoomateoksen nimi Jyväskylä studies in humanities
Vuosi 2015
Nimi Diverse discourses in time and space. Historical, discourse analytical and ethnographic approaches to multi-sited language policy discourse TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Halonen, Mia & Ihalainen, Pasi & Saarinen, Taina
Toimittajat Halonen, Mia & Ihalainen, Pasi & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and multi-sited comparisons
Vuosi 2015
Nimi Doing what we teach : promoting digital literacies for professional development through personal learning environments and participation TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laakkonen, Ilona
Toimittajat Jalkanen, Juha & Jokinen, Elina & Taalas, Peppi
Kokoomateoksen nimi Voices of pedagogical development : expanding, enhancing and exploring higher education language learning
Vuosi 2015
Nimi Ei, bii, sii – vai jotain ihan muuta? Lukutaidon alkeet vientituotteeksi TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Nieminen, Lea & Richardson, Ulla
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Epistemic Search Sequences in Peer Interaction in a Content-based Language Classroom TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Jakonen, Teppo & Morton, Tom
Kokoomateoksen nimi Applied Linguistics
Vuosi 2015
Nimi Esimerkki YKI-tutkinnosta : keskitason ruotsi TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Härmälä, Marita
Kokoomateoksen nimi Tempus
Vuosi 2015
Nimi From canon to chaos management : blogging as a learning tool in a modern Finnish literature course TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Jokinen, Elina & Vaarala, Heidi
Toimittajat Jalkanen, Juha & Jokinen, Elina & Taalas, Peppi
Kokoomateoksen nimi Voices of pedagogical development : expanding, enhancing and exploring higher education language learning
Vuosi 2015
Nimi German as a foreign language TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Toimittajat Ylönen, Sabine
Kokoomateoksen nimi German as a foreign language
Vuosi 2015
Nimi Handling knowledge : using classroom materials to construct and interpret information requests TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Jakonen, Teppo
Kokoomateoksen nimi Journal of Pragmatics
Vuosi 2015
Nimi Hands-on tasks in CLIL science classrooms as sites for subject-specific language use and learning TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Nikula, Tarja
Toimittajat Mayo, María del Pilar García
Kokoomateoksen nimi System
Vuosi 2015
Nimi Hyvästä paremmaksi : kehittämisideoita kielten oppimistulosten arviointien osoittamiin haasteisiin TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hildén, Raili & Härmälä, Marita & Kantelinen, Ritva & Salo, Olli-Pekka & Nyman, Tarja & Viita-Leskelä, Ursula & Salonen, Taina
Kokoomateoksen nimi Koulutuksen seurantaraportit
Vuosi 2015
Nimi In search of new perspectives on the Moldavian Csángós TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri & Kovács, Magdolna & Snellman, Hanna
Toimittajat Kovács, Magdolna & Laihonen, Petteri & Snellman, Hanna
Kokoomateoksen nimi Culture, language and globalization among the Moldavian Csángós today
Vuosi 2015
Nimi Indexing the Local, State and Global in the Contemporary Linguistic Landscape of a Hungarian town in Slovakia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Wachtarczyková, Jana & Satinská, Lucia & Ondrejovič, Slavomír
Kokoomateoksen nimi Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzt'ahoch konanej 21.-22.5.2014 v Bratislave
Vuosi 2015
Nimi Integration policies and adult second language learning in Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Pöyhönen, Sari & Tarnanen, Mirja
Toimittajat Simpson, James & Whiteside, Anne
Kokoomateoksen nimi Adult Language Education and Migration : Challenging agendas in policy and practice
Vuosi 2015
Nimi Investigating relationships between language attitudes and policy issues TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Palviainen, Åsa & Huhta, Ari
Toimittajat Hult, Francis M. & Johnson, David Cassels
Kokoomateoksen nimi Research Methods in Language Policy and Planning : A Practical Guide
Vuosi 2015
Nimi István Nyirkos 1933-2013 TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Maticsák, Sándor & Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Finnisch-Ugrische Forschungen
Vuosi 2015
Nimi Itsestään selvää ja pääteltävissä: vastauksen intonaatio tietämisen muokkaajana TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Halonen, Mia & Lappalainen, Hanna
Toimittajat Sorjonen, Marja-Leena & Rouhikoski, Anu & Lehtonen, Heini
Kokoomateoksen nimi Helsingissä puhuttavat suomet : kielen indeksisyys ja sosiaaliset identiteetit
Vuosi 2015
Nimi Kaiken takana on raha? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kangasvieri, Teija & Vaarala, Heidi & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Kieli koulutuksen resurssina: vieraalla ja toisella kielellä oppimisen ja opetuksen näkökulmia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Toimittajat Kalliokoski, Jyrki & Mård-Miettinen, Karita & Nikula, Tarja
Kokoomateoksen nimi AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia
Vuosi 2015
Nimi Kielikoulutus on nähtävä investointina! TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kangasvieri, Teija
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Kielten käyttö ja oppiminen aikuisten maahanmuuttajien integroitumisen ja identiteettien rakennusaineina TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tarnanen, Mirja & Rynkänen, Tatjana & Pöyhönen, Sari
Toimittajat Jakonen, Teppo & Jalkanen, Juha & Paakkinen, Terhi & Suni, Minna
Kokoomateoksen nimi Kielen oppimisen virtauksia. Flows of langugage learning
Vuosi 2015
Nimi Kieltä, toimintaa, sisältöjä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kalliokoski, Jyrki & Mård-Miettinen, Karita & Nikula, Tarja
Kokoomateoksen nimi AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia
Vuosi 2015
Nimi Koulutusviennistä apuja talousvaikeuksissa kärvisteleville oppilaitoksille? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Kurkistus esikoululaisten kielimaailmaan TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kangasvieri, Teija & Mård-Miettinen, Karita & Kuusela, Elisa
Kokoomateoksen nimi Tempus
Vuosi 2015
Nimi Kutatói ideológiák és a személyes bevonódás dilemmája "terepen" TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Szabó, Tamás Péter
Kokoomateoksen nimi Érdekes nyelvészet
Vuosi 2015
Nimi Kännykkä kädessä ja digilasit päässä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Vaarala, Heidi & Lehtonen, Tuija
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Language Rights of the Russian-Speaking Minority in Finland: Multi-sited Historical Arguments and Language Ideologies TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Lähteenmäki, Mika & Pöyhönen, Sari
Toimittajat Halonen, Mia & Ihalainen, Pasi & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and multi-sited comparisons
Vuosi 2015
Nimi Language skills for successful subject learning : CEFR-linked descriptors for mathematics and history/civics TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Moe, Eli & Härmälä, Marita & Kristmanson, Paula Lee & Pascoal, José & Ramoniené, Meiluté
Vuosi 2015
Nimi Linguistic landscapes of a minoritized regional majority: Language ideologies among Hungarians in South-West Slovakia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Laitinen, Mikko-Pekka & Zabrovskaja, Anastassia
Kokoomateoksen nimi Dimensions of sociolinguistic landscapes in Europe: Materials and methodological solutions
Vuosi 2015
Nimi Mielipiteen jäljillä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Alila, Jaana
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Missä on ässä? ”Stadilaisen s:n” helsinkiläisyydestä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Vaattovaara, Johanna & Halonen, Mia
Toimittajat Sorjonen, Marja-Leena & Rouhikoski, Anu & Lehtonen, Heini
Kokoomateoksen nimi Helsingissä puhuttavat suomet : kielen indeksisyys ja sosiaaliset identiteetit
Vuosi 2015
Nimi Miten maahanmuuttajat oppivat suomea formaalin, informaalin ja non-formaalin oppimisen kautta? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Sahradyan, Sonya
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Ohjattu itseopiskelu kielikeskusopiskelijoiden kokemana TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Guérin, Hannele & Salo, Tiina-Leena & Scotto di Marco, Veera & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Kielikeskus tutkii
Vuosi 2015
Nimi Pelisilmää – pelaaminen osana kielenopetusta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Lehtonen, Tuija & Vaarala, Heidi
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Policy as “wibbly-wobbly”: Operationalizations of discourse as material action TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Saarinen, Taina
Toimittajat Jokila, Suvi & Kallo, Johanna & Rinne, Risto
Kokoomateoksen nimi Comparing Times and Spaces. Historical, Theoretical and Methodological Approaches to Comparative Education
Vuosi 2015
Nimi Presenting “pissis girls”: Categorisation in a social media video TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Halonen, Mia
Toimittajat Leppänen, Sirpa & Møller, Janus Spindler & Rørbeck, Thomas
Kokoomateoksen nimi Discourse, Context and Media
Vuosi 2015
Nimi Puhutaanpa kielikoulutuksesta! TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kangasvieri, Teija & Vaarala, Heidi & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Sisällönoppiminen toisella kielellä : EVK-pohjainen työkalu oppilaiden tukemiseen TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Härmälä, Marita
Kokoomateoksen nimi Sutina : Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti
Vuosi 2015
Nimi Social media landscapes: Tracing the uses and functions of a hybrid sign TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Halonen, Mia
Toimittajat Laitinen, Mikko-Pekka & Zabrovskaja, Anastassia
Kokoomateoksen nimi Dimensions of sociolinguistic landscapes in Europe: Materials and methodological solutions
Vuosi 2015
Nimi Special Issue : Content and Language Integrated Learning II TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Dalton-Puffer, Christiane & Nikula, Tarja
Kokoomateoksen nimi Language Learning Journal
Vuosi 2015
Nimi Studienbegleitender und studienvorbereitender Deutschunterricht international: Einführung TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ylönen, Sabine
Kokoomateoksen nimi Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht
Vuosi 2015
Nimi Studium der Germanistik und des Deutschen als Fremdsprache in nichtdeutschsp rachigen Ländern : Einleitung zum Themenschwerpunkt TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ylönen, Sabine
Toimittajat Ylönen, Sabine
Kokoomateoksen nimi German as a foreign language
Vuosi 2015
Nimi Success in the language test and citizenship : some results of the Russian test takers in the Finnish language test in Finland TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ahola, Sari & Pietarinen, Margarita & Ullakonoja, Riikka
Toimittajat Babanov, Andrey & Bogdanova-Beglaryan, Natalya & Bugaeva, Lyubov & Virolaynen, Mariya & Zakharov, Viktor & Med, Natalya & Menshikova, Yuliya & Monakhov, Sergey & Sobolev, Andrey & Shamina, Elena & Khokhlova, Mariya
Kokoomateoksen nimi XLIII Международная филологическая конференция, 11-16 марта 2014 года. Избранные труды = 43rd International Philological Conference, St. Petersburg, 11-16 March 2014. Selected articles
Vuosi 2015
Nimi Termi-no-logiikka 2.015 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Halonen, Mia
Kokoomateoksen nimi Tiedeblogi
Vuosi 2015
Nimi The Cost of Higher Education : Lessons from the Australian Context for Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ronai, Kara
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi The Structure of Multimodal Documents: An Empirical Approach TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hiippala, Tuomo
Kokoomateoksen nimi Routledge Studies in Multimodality
Vuosi 2015
Nimi The management of diversity in schoolscapes: an analysis of Hungarian practices TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Szabó, Tamás Péter
Kokoomateoksen nimi Apples : Journal of Applied Language Studies
Vuosi 2015
Nimi The position of Finnish and Swedish as well as other languages at universities in Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ylönen, Sabine
Toimittajat Vila, F. Xavier & Bretxa, Vanessa
Kokoomateoksen nimi Language Policy in Higher Education : The Case of Medium-Sized Languages
Vuosi 2015
Nimi Theory and practice of language education today: Insights from teaching Finnish and beyond TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri
Toimittajat Vančo, Ildikó & Kozmács, István
Kokoomateoksen nimi Language learning and teaching: State language teaching for minorities
Vuosi 2015
Nimi Tietäminen ja oppiminen vieraskielisen luokkahuoneen vuorovaikutuksellisina toimintoina TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Jakonen, Teppo
Kokoomateoksen nimi Virittäjä
Vuosi 2015
Nimi Towards new cultures of learning: Personal learning environments as a developmental perspective for improving higher education language courses TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Laakkonen, Ilona & Taalas, Peppi
Kokoomateoksen nimi Language Learning in Higher Education
Vuosi 2015
Nimi Tutkimuksesta yleistajuisesti TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kangasvieri, Teija
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Tylyt talousnäkymät – silti intoa innovointiin! TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kangasvieri, Teija & Vaarala, Heidi
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Understanding Finnish education: science popularization and scholarly work as intertwined activities TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Szabó, Tamás Péter
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015
Nimi Venäjänkieliset maahanmuuttajat suomalaisissa työyhteisöissä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Rynkänen, Tatjana
Kokoomateoksen nimi Idäntutkimus
Vuosi 2015
Nimi Vieraiden kielten oppimismotivaatio : esimerkkinä saksa yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hurskainen, Mari & Ylönen, Sabine
Toimittajat Jakonen, Teppo & Jalkanen, Juha & Paakkinen, Terhi & Suni, Minna
Kokoomateoksen nimi Kielen oppimisen virtauksia. Flows of langugage learning
Vuosi 2015
Nimi Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Themenschwerpunkt: Studienbegleitender und studienvorbereitender Deutschunterricht international TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Toimittajat Ylönen, Sabine
Kokoomateoksen nimi Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht
Vuosi 2015
Nimi Русистика в университете г. Ювяскюля TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Rynkänen, Tatjana & Lähteenmäki, Mika
Kokoomateoksen nimi Russkij jazyk za rubežom
Vuosi 2015
Nimi ‘Listen, there’ll be a pause after each question‘: A Swedish lesson as a nexus for multi-sited language education policies. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Halonen, Mia & Nikula, Tarja & Saarinen, Taina & Tarnanen, Mirja
Toimittajat Halonen, Mia & Ihalainen, Pasi & Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and multi-sited comparisons
Vuosi 2015
Nimi “I know that the natives must suffer every now and then”: Native / non-native indexing language ideologies in Finnish higher education TUTKA-icon TUTKA
Tutkija McCambridge, Laura & Saarinen, Taina
Toimittajat Dimova, Slobodanka & Hultgren, Anna Kristina & Jensen, Christian
Kokoomateoksen nimi English-medium instruction in European higher education : English in Europe, Vol. 3
Vuosi 2015
Nimi ”Tätä käytetään ja paljon!” : Suomi-kouluille ensimmäinen yhteinen opetussuunnitelmasuositus TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Alisaari, Jenni & Reiman, Nina & Vaarala, Heidi
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2015