2016

Nimi A test of the relationship between argumentativeness, individualism/collectivism, and conflict style preference in the United States and Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Croucher, Stephen & Galy-Badenas, Flora & Jäntti, Piia & Carlson, Emily & Cheng, Ziying
Kokoomateoksen nimi Communication Research Reports
Vuosi 2016
Nimi Allmänna språkexamina – språkfärdighetstest för vuxna i Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ohranen, Sari & Neittaanmäki, Reeta & Ahola, Sari
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2016
Nimi Ammatillisen kielitaidon arviointikokeilu terveydenhuollon alalla TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Seilonen, Marja & Suni, Minna & Härmälä, Marita & Neittaanmäki, Reeta
Toimittajat Huhta, Ari & Hildén, Raili
Kokoomateoksen nimi Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa
Vuosi 2016
Nimi Arkumentti atventiksi TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Halonen, Mia
Kokoomateoksen nimi Tiedeblogi
Vuosi 2016
Nimi Aspects of Multimodality in Higher Education Monographs TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hiippala, Tuomo
Toimittajat Archer, Arlene & Breuer, Esther Odilia
Kokoomateoksen nimi Multimodality in Higher Education
Vuosi 2016
Nimi Assessment in educational settings TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Pižorn, Karmen & Huhta, Ari
Toimittajat Tsagari, Dina & Banerjee, Jayanti
Kokoomateoksen nimi Handbook of Second Language Assessment
Vuosi 2016
Nimi Book review : David Machin (ed.), Visual Communication TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Hiippala, Tuomo
Kokoomateoksen nimi Discourse and Society
Vuosi 2016
Nimi CLIL Teachers' Beliefs about Integration and about their Professional Roles : Perspectives from a European Context TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Skinnari, Kristiina & Bovellan, Eveliina
Toimittajat Nikula, Tarja & Dafouz, Emma & Moore, Pat & Smit, Ute
Kokoomateoksen nimi Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education
Vuosi 2016
Nimi CLIL: A European Approach to Bilingual Education TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Nikula, Tarja
Toimittajat Deusen-Scholl, Nelleke Van & May, Stephen
Kokoomateoksen nimi Second and Foreign Language Education
Vuosi 2016
Nimi Characteristics of Weak and Strong Readers in a Foreign Language TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Alderson, J. Charles & Huhta, Ari & Nieminen, Lea
Kokoomateoksen nimi Modern Language Journal
Vuosi 2016
Nimi Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Nikula, Tarja & Dafouz, Emma & Moore, Pat & Smit, Ute
Vuosi 2016
Nimi Dynamic assessment of word derivational knowledge: Tracing the development of a learner TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Leontjev, Dmitri
Kokoomateoksen nimi Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat
Vuosi 2016
Nimi Exploring and Reshaping Learners’ Beliefs About the Usefulness of Corrective Feedback : A Sociocultural Perspective TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Leontjev, Dmitri
Kokoomateoksen nimi ITL : International Journal of Applied Linguistics
Vuosi 2016
Nimi FIN-LARPS : Morphosyntactic Profiling of Finnish Children TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kunnari, Sari & Nieminen, Lea & Torvelainen, Päivi
Toimittajat Fletcher, Paul & Ball, Martin J. & Crystal, David
Kokoomateoksen nimi Profiling Grammar More Languages of LARSP
Vuosi 2016
Nimi FIN-LARSP-menetelmän soveltuvuus morfosyntaksisten taitojen arviointiin kielellisessä erityisvaikeudessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kunnari, Sari & Nieminen, Lea & Torvelainen, Päivi
Kokoomateoksen nimi Puhe ja kieli
Vuosi 2016
Nimi Finding no words: exclusion in academia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Szabó, Tamás Péter
Kokoomateoksen nimi Acatiimi
Vuosi 2016
Nimi Helppoa vai vaikeaa arvioida? : Yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä vironkielisten arvioinnista TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ahola, Sari & Tossavainen, Henna
Kokoomateoksen nimi Lähivõrdlusi. Lähivertailuja
Vuosi 2016
Nimi Helsingin kaupungin matkailuesitteiden multimodaalinen korpus TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hiippala, Tuomo
Kokoomateoksen nimi Terra: maantieteellinen aikakauskirja
Vuosi 2016
Nimi Hybrid practices meet nation-state language policies: Transcarpathia in the twentieth century and today TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Csernicskó, István & Laihonen, Petteri
Kokoomateoksen nimi Multilingua : Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication
Vuosi 2016
Nimi ICAnDoiT : the impact of computerised adaptive corrective feedback on L2 English learners TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Leontjev, Dmitri
Kokoomateoksen nimi Jyväskylä studies in humanities
Vuosi 2016
Nimi Individual and Collaborative Semiotic Work in Document Design TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Hiippala, Tuomo
Kokoomateoksen nimi Hermes: Journal of Language and Communication in Business
Vuosi 2016
Nimi Integration of Language and Content Through Languaging in CLIL Classroom Interaction : A Conversation Analysis Perspective TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Morton, Tom & Jakonen, Teppo
Toimittajat Nikula, Tarja & Dafouz, Emma & Moore, Pat & Smit, Ute
Kokoomateoksen nimi Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education
Vuosi 2016
Nimi Interactional Approaches to the Study of Classroom Discourse and Student Learning TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hellermann, John & Jakonen, Teppo
Toimittajat King, Kendall & Lai, Yi-Ju & May, Stephen
Kokoomateoksen nimi Research Methods in Language and Education
Vuosi 2016
Nimi Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Toimittajat Huhta, Ari & Hildén, Raili
Kokoomateoksen nimi AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia
Vuosi 2016
Nimi Kielitestien eettisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Tossavainen, Henna
Toimittajat Huhta, Ari & Hildén, Raili
Kokoomateoksen nimi Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa
Vuosi 2016
Nimi Kielitutkinnot ja muu laajamittainen kielitaidon arviointi Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Huhta, Ari & Hildén, Raili
Toimittajat Huhta, Ari & Hildén, Raili
Kokoomateoksen nimi Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa
Vuosi 2016
Nimi Kirjallisuutta - mitä ja miten? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Vaarala, Heidi
Toimittajat Korpela, Helena
Kokoomateoksen nimi Ovi auki oppimiseen! : tukimateriaalia Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuosituksen käyttöön
Vuosi 2016
Nimi Kohti monikielistä pedagogiikkaa = På väg mot en flerspråkig pedagogik TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Pöyhönen, Sari
Toimittajat Palojärvi, Anu & Palviainen, Åsa & Mård-Miettinen, Karita
Kokoomateoksen nimi Suomeksi ja ruotsiksi : kaksikielistä pedagogiikkaa päiväkodissa = På finska och svenska : tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola
Vuosi 2016
Nimi Kotimaisten kielten koulutustarjonta kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Saarinen, Taina & Vaarala, Heidi & Haapakangas, Eeva-Leena & Kyckling, Erja
Vuosi 2016
Nimi L2 English derivational knowledge : Which affixes are learners more likely to recognise? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Leontjev, Dmitri
Kokoomateoksen nimi Studies in Second Language Learning and Teaching
Vuosi 2016
Nimi Lapset, vanhemmat ja kasvattajat monikielisyyden pyörteissä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Mård-Miettinen, Karita & Vaarala, Heidi
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2016
Nimi Learning subject matter in a second language : A CEFR-based tool to support immigrants and migrant students TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Moe, Eli & Härmälä, Marita & Kristmanson, Paula Lee
Toimittajat Docherty, Coreen & Barker, Fiona
Kokoomateoksen nimi Language Assessment for Multilingualism : Proceedings of the 5th ALTE Paris Conference, April 2014
Vuosi 2016
Nimi Matkalla kohti kansalaisuutta : pohjoismaiset kielitestit järjestäjien näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Härmälä, Marita
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2016
Nimi Mikä merkitys osallistujan taustatekijöillä on menestymiseen kielitestissä? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ahola, Sari & Hirvelä, Tuija
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2016
Nimi Monipuolisesti puhuttelukäytännöistä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Nikula, Tarja
Kokoomateoksen nimi Virittäjä
Vuosi 2016
Nimi More Than Content and Language : The Complexity of Integration in CLIL and Bilingual Education TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Nikula, Tarja & Dalton-Puffer, Christiane & Llinares, Ana & Lorenzo, Francisco
Toimittajat Nikula, Tarja & Dafouz, Emma & Moore, Pat & Smit, Ute
Kokoomateoksen nimi Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education
Vuosi 2016
Nimi Negative constructions in nonliterate learners' spoken L2 Finnish TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Tammelin-Laine, Taina & Martin, Maisa
Toimittajat Ortega, Lourdes & Tyler, Andrea & Park, Hae In & Uno, Mariko
Kokoomateoksen nimi The usage-based study of language learning and multilingualism
Vuosi 2016
Nimi Opettaja - ihminenkö vain? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kangasvieri, Teija & Vaarala, Heidi
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2016
Nimi Pohjoismaisen puheenjohtajuusvuoden pöhinöitä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kangasvieri, Teija
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2016
Nimi Pohjoismaiset kieliparlamentaarikot koolla TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kangasvieri, Teija & Vaarala, Heidi
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2016
Nimi Puheen ymmärtämisen tehtävien taitotasoille asettaminen Yleisissä kielitutkinnoissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ahola, Sari & Neittaanmäki, Reeta & Hirvelä, Tuija
Toimittajat Huhta, Ari & Hildén, Raili
Kokoomateoksen nimi Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa
Vuosi 2016
Nimi Puhetta arvioinnista : yleisten kielitutkintojen arvioijien käsityksiä arvioinnista TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ahola, Sari
Toimittajat Huhta, Ari & Hildén, Raili
Kokoomateoksen nimi Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa
Vuosi 2016
Nimi Satakielikuukautta sadalla kielellä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Vaarala, Heidi & Kangasvieri, Teija
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2016
Nimi Semi-automated annotation of page-based documents within the Genre and Multimodality framework TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Hiippala, Tuomo
Kokoomateoksen nimi Proceedings of the 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2016)
Vuosi 2016
Nimi Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries : Two Decades after the Regime Change TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Sloboda, Marián & Laihonen, Petteri & Zabrodskaja, Anastassia
Kokoomateoksen nimi Prague Papers on Language, Society and Interaction
Vuosi 2016
Nimi Studienbegleitender und studienvorbereitender Deutschunterricht international (2): Einführung TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ylönen, Sabine
Toimittajat Ylönen, Sabine
Kokoomateoksen nimi Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht
Vuosi 2016
Nimi Svetlana Rönkkö ja Tove Hansson : vieraan aksentin performanssi mediahuumorin resurssina TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Dufva, Hannele & Halonen, Mia
Toimittajat Solin, A. & Vaattovaara, J. & Hynninen, N. & Tiililä, U. & Nordlund, T.
Kokoomateoksen nimi Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa - The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016
Vuosi 2016
Nimi Syksyn sävel TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Pöyhönen, Sari
Kokoomateoksen nimi Tiedeblogi
Vuosi 2016
Nimi Tartu verkkoon, äikänope! TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kangasvieri, Teija & Vaarala, Heidi
Kokoomateoksen nimi Virke
Vuosi 2016
Nimi Teacher and Student Evaluative Language in CLIL Across Contexts : Integrating SFL and Pragmatic Approaches TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Llinares, Ana & Nikula, Tarja
Toimittajat Nikula, Tarja & Dafouz, Emma & Moore, Pat & Smit, Ute
Kokoomateoksen nimi Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education
Vuosi 2016
Nimi Teaching a skill or using a tool? : Studying Finnish EFL teachers’ beliefs about the teaching of reading and writing TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ruohotie-Lyhty, Maria & Ullakonoja, Riikka & Moate, Josephine & Haapakangas, Eeva-Leena
Toimittajat Solin, A. & Vaattovaara, J. & Hynninen, N. & Tiililä, U. & Nordlund, T.
Kokoomateoksen nimi Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa - The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016
Vuosi 2016
Nimi The Role of Background Factors in the Diagnosis of SFL Reading Ability TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari & Alderson, J. Charles & Nieminen, Lea & Ullakonoja, Riikka
Toimittajat Banerjee, Jayanti Veronique & Tsagari, Dina
Kokoomateoksen nimi Contemporary Second Language Assessment
Vuosi 2016
Nimi Tilanne päällä! : näkökulmia S2-opetukseen TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Vaarala, Heidi & Reiman, Nina & Jalkanen, Juha & Nissilä, Leena
Kokoomateoksen nimi Oppaat ja käsikirjat
Vuosi 2016
Nimi Toisen ja vieraan kielen ääntämisen oppimisen haasteet TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Ullakonoja, Riikka & Dufva, Hannele
Kokoomateoksen nimi Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
Vuosi 2016
Nimi Translanguaging in CLIL classrooms TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Moore, Pat & Nikula, Tarja
Toimittajat Nikula, Tarja & Dafouz, Emma & Moore, Pat & Smit, Ute
Kokoomateoksen nimi Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education
Vuosi 2016
Nimi Using the Common European Framework of Reference in the evaluation of educational achievement in foreign and second languages TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Huhta, Ari
Kokoomateoksen nimi ICA 2015: Proceedings of the Second International Conference for Assessment and Evaluation. Learning Outcomes Assessment
Vuosi 2016
Nimi Uskonvahvistusta suomalaiselle koulutukselle! Pasi Sahlberg ja kuudes Kari Sajavaara -muistoluento TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Kieli, koulutus ja yhteiskunta
Vuosi 2016
Nimi Vorbereitung von Austauschstudierenden auf ein Studium in einem deutschsprachigen Land : Ein textsortenorientiertes Blended-Learning-Konzept TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Ylönen, Sabine
Toimittajat Ylönen, Sabine
Kokoomateoksen nimi Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht
Vuosi 2016
Nimi What transition, which sociolinguistics? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Laihonen, Petteri & Zabrodskaja, Anastassia & Sloboda, Marián
Toimittajat Sloboda, Marián & Laihonen, Petteri & Zabrodskaja, Anastassia
Kokoomateoksen nimi Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries : Two Decades after the Regime Change
Vuosi 2016
Nimi Word derivational knowledge and writing proficiency: How do they link? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Leontjev, Dmitri & Huhta, Ari & Mäntylä, Katja
Kokoomateoksen nimi System
Vuosi 2016
Nimi Yhdeksäsluokkalaisten opiskelukäytänteet englannin, ruotsin ja ranskan oppitunneilla ja vapaa-ajalla TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Härmälä, Marita & Hildén, Raili & Leontjev, Dmitri
Toimittajat Huhta, Ari & Hildén, Raili
Kokoomateoksen nimi Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa
Vuosi 2016
Nimi Yksilön ja yhteisön kielitaitoa : maahanmuuttajaopiskelijoiden kertomuksia kommunikointihalukkuudestaan ja käsityksistään suomesta opiskelukielenä ammatillisessa koulutuksessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kulju, Jonna
Toimittajat Solin, A. & Vaattovaara, J. & Hynninen, N. & Tiililä, U. & Nordlund, T.
Kokoomateoksen nimi Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa - The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016
Vuosi 2016
Nimi Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Themenschwerpunkt: Studienbegleitender und studienvorbereitender Deutschunterricht international (2) TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Toimittajat Ylönen, Sabine
Kokoomateoksen nimi Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht
Vuosi 2016
Nimi Ágencia és a változatosság kezelése Magyarországi iskolák nyelvi tájképében [Agency and the management of diversity in the linguistic landscape of Hungarian schools] TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Szabó, Tamás Péter
Toimittajat István, Kozmács & Ildikó, Vanco
Kokoomateoksen nimi Sztenderd - nem sztenderd. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi konferencia, Nyitra, 2014, szeptember 18-12. - Előadásaiból. Vol. 1
Vuosi 2016
Nimi Älä ajattele elefanttia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Saarinen, Taina
Kokoomateoksen nimi Tiedeblogi
Vuosi 2016
Nimi ”Not in my backyard but in my front room” : A review of insider ethnography TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Aarnikoivu, Melina
Kokoomateoksen nimi Tiedepolitiikka
Vuosi 2016