Liite 3. Kysely kansainvälisiin palveluihin/opintopalveluihin