DIALUKI: Toisen tai vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen diagnosointi


SYKSYN 2015 KYSELYT 9.-LUOKKALAISILLE:

Tutkimukseemme kuuluu englannin lukemis-, kirjoittamis- ja sanastotehtävien lisäksi kaksi kyselyä, joista ensimmäinen on jaettu kahteen osaan, jotta siihen voi vastata nopeammin ja helpommin. Pääset vastaamaan kyselyihin klikkaamalla alla olevia linkkejä. Voit vastata eri kyselyihin eri aikoina, jos sinulla ei ole aikaa vastata kaikkiin yhdellä kertaa. Muista kuitenkin vastata kaikkiin kolmeen osaan.

 

KYSELY ENGLANNIN OPISKELUSTA JA KÄYTÖSTÄ (osa 1)

KYSELY ENGLANNIN OPISKELUSTA JA KÄYTÖSTÄ (osa 2)

KYSYMYKSIÄ KIELEN KÄYTÖSTÄ JA OSAAMISESTA

 

 


Tutkimushanketta rahoittivat Suomen Akatemia, Jyväskylän yliopisto sekä Iso-Britannian Economic and Social Research Council (ESRC). Kiitokset kaikille tutkimukseen osallistuneille kunnille, kouluille, oppilaille ja opettajille!

Tutkimuksen loppuraportti joulukuulta 2013

 

Tavoitteet

Osatutkimukset

Tutkimusryhmä

Linkit

Lukemisen tutkijoiden seminaari ja verkosto

Esitelmät ja julkaisut

 

Yleiskuva

DIALUKI-tutkimushankkeessa tarkastellaan luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä toisessa ja vieraassa kielessä. Pyrkimyksenä on tunnistaa ne kognitiiviset tekijät, jotka ennustavat oppijan vahvuuksia ja heikkouksia näissä taidoissa. Tässä monitieteisessä hankkeessa yhteistyötä tekevät kielentutkimuksen, psykologian ja arvioinnin asiantuntijat. Hankkeen tavoitteena on kehittää välineitä toisen ja vieraan kielen taitojen kehityksen diagnosointiin.

Tutkimushanke tarjoaa toisen ja vieraan kielen kehityksen tutkimukseen ja diagnosointiin uusia menetelmiä sekä teoreettisia näkökulmia. Etsimme kielitaidon kehityksessä ilmenevien vahvuuksien ja heikkouksien syitä ja selvitämme ensikielen sekä toisen tai vieraan kielen taitojen kehityksen suhdetta. Tutkimustuloksilla on myös käytännön merkitystä, sillä ne rakentavat vakaata teoreettista pohjaa, jolle opetussuunnitelmien, oppimateriaalien ja diagnostisten testien kehittäminen voi perustua.

Tutkimuksen osallistujina olivat

  • suomea äidinkielenään puhuvat englannin oppijat (210 4.-luokkalaista, 159 5.-luokkalaista, 208 8.-luokkalaista, 123 9.-luokkalaista ja 219 lukion 2. vuosikurssin oppilasta),
  • venäjää äidinkielenään puhuvat suomen oppijat (186 3.–6.-luokkalaista ja 78 7.–9.-luokkalaista) sekä
  • tutkimukseen osallistuvien luokkien englannin opettajat, joita haastatellaan lukemisen ja kirjoittamisen opettamisesta, lisäksi haastatellaan myös venäjän opettajia ja S2-opettajia

 

seuraava >>