07.01.2016

KANDI TAI GRADU DIALUKISSA?

Tiedätkö jo mistä teet kandidaatin tutkielmasi tai pro gradu -työsi?

Keräämme 2010–2013 Suomen kouluissa kansainvälisestikin merkittävän aineiston, joka liittyy äidinkielen (L1) sekä toisen ja vieraan kielen (L2) lukemisen ja kirjoittamisen oppimiseen. Aineisto on suurelta osin valmista käytettäväksi opinnäytetöihin.  

Tutkimukseen kuuluu erilaisia kirjallisen kielitaidon tehtäviä (ks. alla) äidinkielellä ja opittavalla kielellä. Osallistujina ovat

  • suomea äidinkielenään puhuvat englannin oppijat (210 4.-luokkalaista, 159 5.-luokkalaista, 208 8.-luokkalaista, 123 9.-luokkalaista ja 219 lukion 2. vuosikurssin oppilasta),
  • venäjää äidinkielenään puhuvat suomen oppijat (186 3.–6.-luokkalaista ja 78 7.–9.-luokkalaista) sekä
  • tutkimukseen osallistuvien luokkien englannin opettajat, joita haastatellaan lukemisen ja kirjoittamisen opettamisesta, lisäksi haastatellaan myös venäjän opettajia ja S2-opettajia

Aineisto koostuu seuraavista osioista (tehtävää klikkaamalla löydät tarkemman kuvauksen kustakin tehtävästä sekä valmiita opinnäytetyöaiheita):

TehtäväKieliTutkimusryhmä

Luetunymmärtäminen

Kirjoittaminen

suomi L1

englanti L2

venäjä L1

suomi L2

4. lk, 8. lk, lukio

4. lk, 5. lk, 8. lk, 9. lk, lukio

alakoulu, yläkoulu

alakoulu yläkoulu

Sanasto

Segmentointi

Kognitiiviset tehtävät

suomi L1

suomi L2

englanti L2

venäjä L1

4. lk, 8. lk, lukio

alakoulu, yläkoulu

4. lk, 8. lk, lukio

alakoulu, yläkoulu

Lukemisen ja kirjoittamisen

itsearviointi

suomi L1

suomi L2

englanti L2

venäjä L1

8. lk, lukio

yläkoulu

8. lk, lukio

yläkoulu

Oikeinkirjoitus

suomi L1

suomi L2

8. lk, lukio

yläkoulu

Motivaatiokysely

Taustakysely

Jokainen tutkimukseen osallistunut oppilas
Sanelu

englanti L2

suomi L2

venäjä L1

4. lk, 8. lk, lukio

alakoulu, yläkoulu

alakoulu yläkoulu

 Yllä mainittujen tehtävien lisäksi aineistoon kuuluvat myös opettajahaastattelut. Haastatteluissa englannin kielen opettajat ala- ja yläkouluista pohtivat englannin kielen opettamiseen ja oppimiseen liittyviä asioita, erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen näkökulmasta.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää siitä, miten voisit tehdä kandisi tai gradusi DIALUKI-projektin aineistosta, ota yhteyttä Ari Huhtaan (040 8053014), Riikka Ullakonojaan tai Lea Niemiseen. Voit myös lähettää viestin osoitteeseen dialukiproject@jyu.fi.

DIALUKIn monipuolista aineistoa käyttämällä voisit tehdä opinnäytetyösi vaikkapa seuraavantyyppisistä aiheista:

  • Mikä erottaa hyvät ja huonot kirjoittajat toisistaan?
  • Millaista sanastoa eri taitotasoilla olevat oppilaat käyttävät?
  • Miten erilaiset kaksikielisyyden asteet näkyvät venäjänkielisten oppilaiden kirjoitelmissa?
  • Miten eri-ikäiset oppilaat suhtautuvat toisen/vieraan kielen opiskeluun?
  • Miten opettajat yrittävät selvittää oppilaiden vahvuuksia ja heikkouksia englannin kielessä?
  • Oma aiheesi aineiston pohjalta

Esimerkkejä DIALUKIssa tekeillä ja tehdyistä olevista opinnäytetöistä