11.01.2012

Lukemisen ja kirjoittamisen itsearviointi

Itsearviointitehtäviä on tehty sekä äidinkielellä (suomi/venäjä) että opittavalla kielellä (englanti/suomi). Alakoululaiset eivät tehneet itsearviointia. Oppilaita pyydettiin arvioimaan sekä luku- että kirjoitustaitojaan DIALANGIN / EVK:n itsearviointiväittämien avulla. Kaikkien tehtävien vastaukset on koodattu Excel-tiedostoihin. Oppilaiden henkilötiedot on poistettu, jotta anonymiteetti säilyisi.

Mahdollisia tutkimusaiheita:

  • Miten itse arvioitu taitotaso ja kirjoittamis- ja/tai lukemistehtävissä määritelty taitotaso vastaavat toisiaan?

 

Oppilaiden lukumäärät näet opinnäytetyöosion pääsivulta.