26.07.2012

Kirjoitelmat

 • Aineistossa on kirjoitelmia suomeksi, englanniksi ja venäjäksi
 • Suuri osa tutkimukseen osallistuneista oppilaista on kirjoittanut sekä L1- että L2-kirjoitelman
 • Kirjoitelmat on arvioitu eurooppalaisen viitekehyksen asteikolla (myös syntyperäisten suomalaisten suomenkieliset kirjoitelmat), ja jokaisen kirjoitelman on arvioinut vähintään kaksi arvioijaa
 • Osa englanti vieraana kielenä -tehtävistä on kerätty samoilta oppilailta 4. ja 5. luokalla tai 8. ja 9. luokalla

 

Kirjoitelmat on litteroitu, joten lukijan ei tarvitse tulkita käsialaa. Kirjoittaja säilyy nimettömänä, koska jokaiselle oppilaalle on annettu oma ID-numero. Kirjoittajien anonymiteetti taataan myös sillä, että alkuperäisiä papereita tai niiden kopioita ei anneta ulkopuolisten käyttöön. Myös kirjoitelmissa esiintyvät nimet on litteroinnin yhteydessä muutettu tunnistamattomiksi.

Seuraavassa on lista kirjoitustehtävistämme. Linkeistä avautuu esimerkkejä oppilaiden suorituksista.

Suomi äidinkielenä -tehtävät:

 • 4. lk: yksi mielipidekirjoitustehtävä Cefling-projektista (Kännykät pois koulusta! / Vanhemmat saavat päättää, miten lapset käyttävät Internetiä)
 • 8. lk ja lukion 2. vuosikurssi: yksi mielipidekirjoitustehtävä (Kouluruoka on hyvää! / Nuoret kesätöihin!) ja yksi reklamaatiokirje Cefling-projektista

 

Suomi toisena kielenä -tehtävät

 

Englanti vieraana kielenä -tehtävät:

 • 4. lk: yksi kirjeenkirjoitustehtävä (Kirje ystävälle) Cefling-projektista
 • 5. lk: yksi kirjeenkirjoitustehtävä (Kirje ystävälle) Cefling-projektista
 • 8. lk ja lukion 2. vuosikurssi: kaksi kirjoitustehtävää (sähköposti ystävälle ja kertomus siitä, kuinka kulkee koulumatkat) Pearson PTE General -testistä sekä yksi mielipidekirjoitustehtävä Cefling-projektista
 • 9. lk: kaksi kirjoitustehtävää Pearson PTE General -testistä (mielipidekirjoitus ja kertomus siitä, kuinka kulkee koulumatkat)

 

Venäjä äidinkielenä -tehtävät

 

Mahdollisia tutkimusaiheita:

 • Mikä erottaa hyvät ja huonot kirjoittajat toisistaan? (tausta / motivaatio / kognitiiviset ominaisuudet / kielitaidon osatekijät)
 • Millaisia eritasoisten kirjoittajien suoritukset ovat (kielellisesti, rakenteellisesti, tyylillisesti, …)?
 • Miten erilaiset kaksikielisyyden asteet näkyvät venäjänkielisten oppilaiden kirjoitelmissa? (Huom! Tässä tarvitaan myös venäjän taitoa!)
 • Miten englannin oppilaiden kirjoitustaito kehittyy 4. luokalta 5. luokalle tai 8. luokalta 9. luokalle?
 • Millaiset ovat ensi askeleet englannin kirjoittamisen tiellä (neljäsluokkalaisten englannin kirjoitelmat)?
 • Millaisia tarinoita 3.-6.-luokkalaiset venäjä-suomi-kaksikieliset oppilaat kirjoittavat suomeksi?
 • Miten kirjoittaminen venäjäksi sujuu kotikielenään venäjää puhuvilla oppilailla?
 • Miten 8.-luokkalaisten ja lukiolaisten suomenkieliset ja/tai englanninkieliset tekstit eroavat toisistaan? (kirjoitelmat ovat samasta aiheesta molemmilla tasoilla)
 • Millaista sanastoa sekä millaisia idiomeja ja fraaseja käytetään eri EVK:n taitotasoilla?
 • Mitä koheesiokeinoja käytetään eri EVK-taitotasoilla (esim. konnektorien käyttö)?
 • Miten teksteissä argumentoidaan?
 • Diskurssianalyyttistä tutkimusta kirjoitelmista

 

Oppilaiden lukumäärät näet opinnäytetyöosion pääsivulta.