11.01.2012

Kognitiiviset tehtävät

Kognitiivisilla ja psykolingvistisillä tehtävillä testataan lukemisen ja kirjoittamisen kannalta tärkeiksi havaittuja tekijöitä kuten fonologista prosessointia (esim. kykyä lukea, kirjoittaa, ääntää ja muokata kielen oikeita sanoja muistuttavia epäsanoja), työmuistin laajuutta ja sananhaun nopeutta. Lähes kaikki tehtävät on tehty sekä oppilaan äidinkielellä (suomi tai venäjä) että opittavalla kielellä (englanti tai suomi). Eri-ikäiset oppilaat ovat tehneet lähes kaikilta osin samanlaisen tehtäväkokonaisuuden, mikä mahdollistaa myös eri-ikäisten oppilaiden taitoja vertailevan tutkimuksen. Tehtävien laadinnassa on käytetty pohjana Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia -projektin käyttämiä testejä. Englannin- ja venäjänkielisiä ärsykkeitä tehtäviin on saatu muista tutkimuksista ja testeistä sekä osin itse keksimällä.

Kaikkien tehtävien vastaukset on koodattu Excel-tiedostoihin. Oppilaiden henkilötiedot on poistettu, jotta anonymiteetti säilyisi.

Yksilöllisesti tietokoneen avulla suoritetut kognitiiviset / psykolingvistiset tehtävät:

  • työmuistin tehokkuutta mittaava testi äidinkielellä ja toisella / vieraalla kielellä (vähitellen pitenevien numerosarjojen muistaminen päinvastaisessa järjestyksessä, backward digit span)
  • sanalistan lukeminen äidinkielellä ja toisella / vieraalla kielellä (105 sanaa/60s)
  • nimeämisen nopeutta mittaava testi, jossa ärsykkeinä värejä, numeroita ja kirjaimia äidinkielellä ja toisella / vieraalla kielellä (RAN-testi)
  • nopeasti esitettyjen sanojen tunnistustehtävä äidinkielellä ja toisella / vieraalla kielellä (välähtävät sanat)
  • kuulohavaintoon perustuva epäsanojen toisto- ja foneemien poistotehtävä äidinkielellä ja toisella / vieraalla kielellä
  • epäsanaparissa esiintyvien yhteisten foneemien tunnistustehtävä äidinkielellä ja toisella / vieraalla kielellä
  • kuultujen äidinkielisten epäsanojen kirjoitustehtävä

 

Mahdollisia tutkimusaiheita:

 • Mikä yhteys erilaisilla kognitiivisilla / psykolingvistisillä taidoilla on lukemiseen / kirjoittamiseen äidinkielellä / toisella kielellä?
 • Työmuistin osuus lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa eri luokka-asteilla ja/tai taitotasoilla?
 • Fonologisen prosessoinnin osuus lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa eri luokka-asteilla ja/tai taitotasoilla?
 • Sananhaun nopeuden osuus lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa eri luokka-asteilla ja/tai taitotasoilla?
 • Epäsanatehtävien arviointi: ovatko valitut ärsykesanat hyviä/huonoja tehtävään ja miksi?
 • Ovatko samat sanat epäsanojen kirjoitustehtävässä vaikeita alakoululaisille ja yläkoululaisille?
 • Millaisia virheitä tehdään epäsanojen kirjoittamisessa ja miksi?
 • Mikä tekee epäsanasta vaikean kirjoittaa?

 

Oppilaiden lukumäärät näet opinnäytetyöosion pääsivulta.