21.05.2013

Lisätietoa kodeille ja kouluille

Tutkimuksen sisältö ja osallistujaryhmät

Dialuki-tutkimuksen toinen osatutkimus käynnistyi syksyllä 2011. Tarkoituksenamme on tutkia englannin kielen lukemis- ja kirjoittamistaitojen etenemistä lukukausittain. Lukuvuoden 2011-2012 tutkimukseen osallistuivat englantia vieraana kielenä oppivat suomenkieliset ala- ja yläkoululaiset. Osallistujat ovat peruskoulun vuosiluokilta 5 ja 9 ja osa heistä on osallistunut tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen lukuvuonna 2010-2011.

Tutkimukseen osallistuvat oppilaat tekivät lyhyitä kielenoppimista stimuloivia harjoituksia, jotka sisällytettiin osaksi normaalia englannin opetusta. Kaikki harjoitustehtävät oli suunniteltu siten, että ne tukisivat englannin oppimista, erityisesti lukemista ja kirjoittamista. Kaikki oppilaat tekivät samat tehtävät ja he saivat suoriutumisestaan palautettta. Tutkimusaineistoksi kerättiin tehtävät kuitenkin vain niiltä oppilailta, joiden vanhemmilta ja oppilaalta itseltään olemme saaneet siihen kirjallisen luvan. Opettaja sai hyödyntää kaikkien oppilaiden tuloksia omassa arvioinnissaan ja opetuksen suunnittelussa.

Aikataulu ja toteutus

Lukuvuoden 2011-2012 tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin lokakuun ja toukokuun välisenä aikana tutkimukseen osallistuvien oppilaiden omilla kouluilla, koulupäivien aikana englannin tunneilla. Tutkimus alkoi alkutehtävien tekemisellä loka-marraskuussa 2011 ja jatkui kevätlukukaudella 2012 erityyppisillä harjoitustehtävillä. Yläkoululaisten osalta tutkimukset päättyivät huhtikuussa 2012, mutta alakoululaisten edistymistä seurattiin eri tehtäväpakettien avulla aina kevääseen 2013 saakka. Tutkimukseen kuuluvat harjoitustehtävät tehtiin muutaman viikon tai kuukauden aikana 1-2 vuoden kuluessa opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.

Alkutehtävien jälkeen opettaja sai päättää, osallistuuko hän luokkineen kevyempään vai laajempaan tutkimukseen. Laajempi tutkimus sisältää opettajan päätöksestä riippuen mm. seuraavanlaisia tehtäviä:

  • Sanastoon ja sanojen rakenteeseen liittyvät tehtävät
  • Internetissä tapahtuva kielenoppimispelin pelaaminen
  • Oppilaille tehtävä kysely ja opettajan suostumuksella oppituntien observointi
  • Kirjoittamisprosessin tutkiminen tietokoneavusteisesti ScriptLog -ohjelman avulla

Suomi-venäjä kaksikielisten koululaisten osalta tutkimus jatkui suomen ja venäjän tehtävillä lukuvuonna 2012-2013.

Tutkimuksen aineistonkeruu on nyt saatu päätökseen ja tuloksia analysoidaan parhaillaan. Osallistuneet oppilaat ja opettajat saavat tietoa tutkimustuloksista kevätlukukauden 2013 loppuun mennessä. Kiitokset kaikille tutkimukseen osallistuneille kunnille, kouluille, oppilaille ja opettajille! Hyvää kesää!

_ _ _

Tästä linkistä pääset lukemaan lisätietoa tutkimuksen ensimmäisestä vaiheesta, joka toteutettiin lukuvuonna 2010-2011.