11.01.2012

Luetunymmärtäminen

Luetunymmärtämistehtäviä on tehty sekä äidinkielellä (suomi/venäjä) että opittavalla kielellä (englanti/suomi). Kaikkien luetunymmärtämistehtävien vastaukset on kirjoitettu puhtaaksi ja koodattu Excel-tiedostoihin. Oppilaiden henkilötiedot on poistettu, jotta anonymiteetti säilyisi. Osa englanti vieraana kielenä -tehtävistä on kerätty samoilta oppilailta 4. ja 5. luokalla tai 8. ja 9. luokalla. Seuraavassa lista luetunymmärtämistehtävistämme:

Suomi äidinkielenä -tehtävät:

 • 4. lk: yksi tehtävä ALLUsta
 • 8. lk ja lukion 2. vuosikurssi: kolme tehtävää PISAsta (2009)

 

Suomi toisena kielenä -tehtävät

 • helpommat tehtävät: 3.–9. luokalla 3 tehtävää YKI-testistöstä
 • vaikeammat tehtävät: 3.–6. luokalla 10 tehtävää DIALANGista, 7.–9. luokalla 30 tehtävää DIALANGista

 

Englanti vieraana kielenä -tehtävät:

 • 4. lk: kolme tehtävää Pearson Young Learners -testistä
 • 5. lk: neljä tehtävää Pearson Young Learners -testistä
 • 8. lk ja lukion 2. vuosikurssi: neljä tehtävää Pearson PTE General -testistä sekä 30 tehtävää DIALANGista
 • 9. lk: neljä tehtävää Pearson PTE General -testistä sekä 20 tehtävää DIALANGista

 

Venäjä äidinkielenä -tehtävät

 • 3.–6. lk: kaksi tehtävää PIRLS-testistä (2006)
 • 7.–9. lk: kaksi tai kolme tehtävää (vaihtelee oppilaittain) PISAsta (2009)

 

Mahdollisia tutkimusaiheita:

 • Mikä erottaa hyvät ja huonot lukijat toisistaan? (tausta / motivaatio / kognitiiviset ominaisuudet / kielitaidon osatekijät)
 • Mikä tekstissä on helppoa/vaikeaa ymmärtää?
 • Onko sanaston osaamisella ja luetunymmärtämistuloksilla yhteyttä?
 • Miten luetunymmärtämistaidot eroavat äidinkielessä ja toisessa/vieraassa kielessä?
 • Miten oppijoiden luetunymmärtämistaito kehittyy 4. luokalta 5. luokalle tai 8. luokalta 9. luokalle?

 

Oppilaiden lukumäärät näet opinnäytetyöosion pääsivulta.