11.01.2012

Motivaatiokysely

Motivaatiokysely kohdistui englannin opiskeluun vieraana kielenä ja suomen opiskeluun toisena kielenä. Oppilaiden piti vastata, pitävätkö esitetyt väittämät (esim. ”Teen englannin tehtävät hutaisten” tai ”Englanti on minusta kiinnostavaa”) heidän kohdallaan paikkansa kokonaan, osittain vai ei ollenkaan. Kaikkien tehtävien vastaukset on koodattu Excel-tiedostoihin. Oppilaiden henkilötiedot on poistettu, jotta anonymiteetti säilyisi.

Mahdollisia tutkimusaiheita:

  • Miten eri-ikäiset oppilaat suhtautuvat toisen/vieraan kielen opiskeluun?
  • Millainen yhteys motivaatiolla tai sen eri osa-alueilla on kielitaitoon? (lukemiseen, kirjoittamiseen, sanaston hallintaan)

Oppilaiden lukumäärät näet opinnäytetyöosion pääsivulta.