11.01.2012

Oikeinkirjoitus

Oikeinkirjoituskonventioiden hallintaa testattiin kirjoitusvirheiden etsintätehtävällä. Kirjoitusvirheiden etsintätehtävän tekivät vain yläkoululaiset ja lukiolaiset suomen kielessä (L1 ja L2). Tehtävä on osa Niilo Mäki Instituutin (NMI) laatimaa Nuoren ja aikuisten lukiseulaa. Tehtävässä piti etsiä kirjoitusvirheitä 100 suomenkielisestä sanasta, ja aikaa tehtävän tekemiseen oli 3½ minuuttia. Tehtävien vastaukset on koodattu Excel-tiedostoihin. Oppilaiden henkilötiedot on poistettu, jotta anonymiteetti säilyisi.

 

Mahdollisia tutkimusaiheita:

  • Millaisia virheitä eri-ikäiset oppilaat löytävät ja millaisia eivät?
  • Miten pitkälle tehtävässä päästään (suomi äidinkielenä vs. toisena kielenä)?


Oppilaiden lukumäärät näet opinnäytetyöosion pääsivulta.