26.09.2012

Opettajahaastattelut

Lukuvuonna 2011–2012 haastattelimme ala- ja yläkouluissa englannin opettajia, joiden oppilaat osallistuvat tutkimukseemme. Tähän mennessä olemme tehneet 13 haastattelua, jotka on litteroitu. Litterointi tehdään niin, ettei opettajaa tai mahdollisesti haastattelussa mainittuja oppilaita pysty tunnistamaan. Lukuvuonna 2012-2013 jatkamme haastattelujen tekemistä S2-opettajien sekä mahdollisesti myös venäjän opettajien kanssa. Haastatteluissa keskitytään seuraaviin teemoihin: tekstien käyttäminen opetuksessa, tekstien lukeminen ja kirjoittaminen, oppilaiden arviointi, oppilaiden heikkouksien ja vahvuuksien tarkkailu.

Mahdollisia tutkimuskysymyksiä:

  • Mitä ala-/yläkoulun opettajat ymmärtävät englannin kielen lukemisen/kirjoittamisen opettamisella?
  • Miten heikkoja oppijoita tuetaan koulussa?
  • Miten ja millaisia tekstejä käytetään englannin opetuksessa?
  • Miten oppikirjaa käytetään luokassa?
  • Miten opettajat yrittävät selvittää oppilaiden vahvuuksia ja heikkouksia englannin kielessä?

 

Oppilaiden lukumäärät näet opinnäytetyöosion pääsivulta.