08.08.2016

Esimerkkejä DIALUKIssa tehtävistä ja tehdyistä opinnäytetöistä

Kandidaatintutkielmat

Lotta Saariaho (2012): "MUTTA SELVISIN SIITÄ KYLLÄ" Labovin suullisen henkiinjäämiskertomuksen rakennemallin toteutuminen pelkoaiheisissa S2-kirjoitelmissa

Meija Kuikka (2012): Venäjän oikeinkirjoituksen erityispiirteitä kaksikielisillä oppilailla

Matti Parkkinen (2014): Venäjän kirjoitustaidon kehittyminen kahden vuoden aikana taustatietojen valossa

Emma Takkinen: Suomen luetunymmärtämistehtävät ja niihin vastaaminen: venäläistaustaiset oppilaat

Pro gradu -työt

Johanna Pensas (2013): Argumentointi venäläistaustaisten yläkoululaisten suomenkielisissä

mielipidekirjoitelmissa

Inka Sopanen (2015): Heikkojen ja vahvojen kaksikielisten oppilaiden kognitiiviset ominaisuudet

Helmiina Perikangas (2015): Venäjän kielen oppimismotivaatio ja sen yhteys luetunymmärtämiseen ja kirjoittamiseen

Janette Hakkarainen (2015): Maahanmuuttaja-oppilaiden oppimisvaikeudet opettajien haastattelujen pohjalta 

Sanna Kyyhkynen (2016): Venäjää kotikielenään puhuvien oppilaiden suomen ja venäjän kielen kirjallisten taitojen diagnosointi

Saara Kallioinen: Lauserakenteet (erit. pää- ja sivulauseiden käyttö) suomenkielisten ja venäjänkielisten 4.-luokkalaisten suomenkielisissä teksteissä

Annemari Välipakka: Kirjoitusprosessi 5.-luokkalaisilla (englanti FL, ScriptLog)

Lotta Saariaho: Nykyisen OPSin ja oppimateriaalien tavoitteet S2-opettajien haastatteluissa

Sanna Kyyhkynen: Kuinka maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettajat diagnosoivat vahvuuksia ja heikkouksia

Jatkotutkinnot

Sanna Olkkonen: Sananhaun/-tunnistuksen automaattistuminen

Jaana Alila: Mielipiteen ilmaiseminen suomi toisena kielenä -oppijoiden kirjoitelmissa