10.08.2012

Osatutkimukset

DIALUKI-tutkimushanke koostuu kolmesta osatutkimuksesta. Niissä teetetään toisen ja vieraan kielen oppijoilla erilaisia ensikielen lukutaidon arviointiin tarkoitettuja tehtäviä, joista osa on tietokoneavusteisia, sekä psykologisia tehtäviä. Tarkoituksena on selvittää näiden tehtävien soveltuvuutta toisen ja vieraan kielen luku- ja kirjoitustaidon diagnosointiin.

  1. Ensimmäinen osatutkimus on poikittaistutkimus, jossa tarkastellaan erilaisten diagnostisten mittareiden käyttöarvoa toisen ja vieraan kielen oppimisen arvionnissa. Tarkoituksena on valita tulevaa pitkittäistutkimusta varten ne mittarit, jotka parhaiten ennustavat kielitaidon kehitystä. Tästä linkistä pääset lukemaan lisätietoa tutkimuksen ensimmäisestä vaiheesta, joka toteutettiin lukuvuonna 2010-2011.
  2. Toisessa osatutkimuksessa tarkastellaan harjoittelun vaikutuksia toisen ja vieraan kielen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Sekä suomen että englannin kielen taitojen harjoittelussa käytetään apuna tietokonepeliä. Tästä linkistä pääset lukemaan lisätietoa tutkimuksen toisesta vaiheesta, joka käynnistyi syksyllä 2011.
  3. Kolmannessa osatutkimuksessa on pitkittäistutkimus, jossa tarkastellaan eri oppijoiden luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä ja selvitetään kehityksen suhdetta diagnostisten mittareiden antamaan tietoon.

Kaikilla kolmella osatutkimuksella pyritään kehittämään toisen ja vieraan kielen oppimisessa käytettäviä diagnostisia työkaluja ja toimenpiteitä, joilla arvioidaan oppijan nykyisen osaamisen vahvuuksia ja heikkouksia sekä ennustetaan oppimisen nopeutta, laatua, järjestystä sekä saavutettavaa osaamisen tasoa.

Hankkeessa tutkimuksen kohteena ovat englantia vieraana kielenä oppivat suomalaiset sekä suomea toisena kielenä oppivat venäjää kotikielenään puhuvat oppilaat.

TIMELINE.jpg

<< edellinen                               <<<< etusivulle                               seuraava >>