10.08.2012

Sanastotehtävät

Sanastotehtäviä on tehty sekä äidinkielellä (suomi/venäjä) että opittavalla kielellä (englanti/suomi). Kaikkien tehtävien vastaukset on koodattu Excel-tiedostoihin. Oppilaiden henkilötiedot on poistettu, jotta anonymiteetti säilyisi.

Seuraavassa on lista sanastotehtävistämme.

Suomi äidinkielenä -tehtävät:

  • 4. lk, 8. lk ja lukion 2. vuosikurssi: DIALANGin sanastotesti (Mitkä sanat tiedät ja mitä et tiedä?)

 

Suomi toisena kielenä -tehtävät

  • 3.–9. luokka: DIALANGin sanastotesti (Mitkä sanat tiedät ja mitä et tiedä?)

 

Englanti vieraana kielenä -tehtävät:

  • 4. lk: sanastotesti 1000 yleisimmästä englannin sanasta
  • 8. lk: sanastotesti 3000 yleisimmästä englannin sanasta
  • lukion 2. vuosikurssi: sanastotesti 5000 yleisimmästä englannin sanasta sekä akateemisesta sanalistasta

 

Venäjä äidinkielenä -tehtävät

  • DIALANGin kaltainen sanastotesti (Mitkä sanat tiedät ja mitä et tiedä?)

 

Mahdollisia tutkimusaiheita:

  • Millaista sanastoa eri taitotasoilla olevat oppilaat hallitsevat?
  • Englannin sanaston laajuus (4. ja 8. lk sekä lukion 2. vuosikurssi)


Oppilaiden lukumäärät näet opinnäytetyöosion pääsivulta.