11.01.2012

Sanelutehtävät

Sanelutehtäviä on tehty englanniksi (L2), suomeksi (L2) ja venäjäksi (L1). Kaikkien tehtävien vastaukset on koodattu Excel-tiedostoihin. Oppilaiden henkilötiedot on poistettu, jotta anonymiteetti säilyisi.

Suomi toisena kielenä -tehtävät

  • helpommat tehtävät: 3.–9. luokalla lyhyempi sanelu
  • vaikeammat tehtävät: 3.–9. luokalla pidempi sanelu

 

Englanti vieraana kielenä -tehtävät:

  • 4. lk: lyhyt sanelu
  • 8. lk: hieman pidempi sanelu
  • lukion 2. vuosikurssi: pisin sanelu

 

Venäjä äidinkielenä -tehtävät

  • Venäjänkielinen sanelu

 

Mahdollisia tutkimusaiheita:

  • Oikeinkirjoituksen ongelmakohdat: mitä äänteitä/sanoja jää pois kirjoituksessa ja miksi?
  • Mitkä muut asiat tuottavat hankaluuksia?
  • Mitä osataan kirjoittaa sanelussa kullakin luokka-asteella?
  • Onko englannin sanaston laajuus yhteydessä sanelutehtävän osaamiseen?


 Oppilaiden lukumäärät näet opinnäytetyöosion pääsivulta.