10.08.2012

Segmentointitehtävät

Segmentointitehtäviä on tehty sekä äidinkielellä (suomi/venäjä) että opittavalla kielellä (englanti/suomi). Kaikkien tehtävien vastaukset on koodattu Excel-tiedostoihin. Oppilaiden henkilötiedot on poistettu, jotta anonymiteetti säilyisi.

Seuraavassa on lista segmentointitehtävistämme.

Suomi äidinkielenä -tehtävät:

 • 4. lk: Lyhyt teksti (Isoisä)
 • 8. lk ja lukion 2. vuosikurssi: Pidempi teksti (Lilli)

 

Suomi toisena kielenä -tehtävät

 • 3.–9. luokka: Lyhyt teksti (Isoisä)

 

Englanti vieraana kielenä -tehtävät:

 • 4. lk: Lyhyt teksti (Little pigs)
 • 8. lk: Pidempi teksti (Australia)
 • lukion 2. vuosikurssi: Pidempi teksti (Coffee)

 

Venäjä äidinkielenä -tehtävät

 • 3.–6. lk: Lyhyt teksti (Anja)
 • 7.–9. lk: Pidempi teksti (Akakiy Akakievich)

 

Mahdollisia tutkimusaiheita:

 • Neljäsluokkalainen sananrajojen tunnistajana
 • Sanojen segmentoinnin ongelmakohdat
 • Äidinkielenään suomea puhuvien ja venäjä-suomi-kaksikielisten oppilaiden erot
 • Mikä yhteys erilaisilla kognitiivisilla / psykolingvistisillä taidoilla ja/tai kielitaidon osa-alueilla (luetunymmärtäminen, kirjoittaminen, sanaston hallinta) on segmentointitehtävässä suoriutumiseen?

Oppilaiden lukumäärät näet opinnäytetyöosion pääsivulta.