24.10.2011

Ensimmäinen osatutkimus (lv. 2010-2011)

Tutkimuksen osallistujaryhmät

Lukuvuoden 2010-2011 tutkimuksessa oli kaksi pääasiallista osallistujaryhmää: englantia vieraana kielenä oppivat suomenkieliset koululaiset sekä suomea toisena kielenä oppivat venäjää kotikielenään puhuvat oppilaat.

Englantia vieraana kielenä oppivat suomenkieliset koululaiset olivat peruskoulun vuosiluokilta 4 ja 8 sekä lukion toiselta vuosikurssilta.

Suomea toisena kielenä oppivat venäjänkieliset koululaiset olivat vaihtelevasti peruskoulun vuosiluokilta 3-9.

Tutkimuksessa tarkastellaan toisen tai vieraan kielen luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tulosten pohjalta pyritään kehittämään menetelmiä, joiden avulla kielenoppimista voidaan edistää.

Tutkimuksen toteutus

Lukuvuoden 2010-2011 tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana tutkimukseen osallistuvien oppilaiden omilla kouluilla, koulupäivien aikana.

Osallistujat tekivät erilaisia tehtäviä joko paperille tai tietokoneella. Osa tehtävistä liittyi osallistujan äidinkieleen, osa taas opittavaan kieleen. Mukana oli myös esimerkiksi muistiin liittyviä tehtäviä.

Tehtävät tehtiin koululla tutkijan johdolla, ja paikalla on tarpeen vaatiessa venäjän kielen taitoinen testaaja.

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista, ja kaikkien alaikäisten oppilaiden huoltajilta kysyttiin lapsen osallistumista varten kirjallinen lupa.

_ _ _

Tästä linkistä pääset lukemaan kouluille lähetetyn kirjeen, josta saat lisätietoa tutkimuksesta.