10.08.2012

Syksyllä 2011 käynnistynyt osatutkimus

Dialuki-tutkimuksen toinen osatutkimus käynnistyi syksyllä 2011. Tarkoituksenamme on tutkia englannin kielen lukemis- ja kirjoittamistaitojen etenemistä lukukausittain. Tutkimukseen osallistuvat oppilaat tekevät lyhyitä kielenoppimista stimuloivia harjoituksia, jotka sisällytetään osaksi normaalia englannin opetusta. Kaikki harjoitustehtävät on suunniteltu siten, että ne tukisivat englannin oppimista, erityisesti lukemista ja kirjoittamista. Kaikki oppilaat tekevät samat tehtävät ja he saavat suoriutumisestaan palautettta. Tutkimusaineistoksi kerätään tehtävät kuitenkin vain niiltä oppilailta, joiden vanhemmilta ja oppilaalta itseltään olemme saaneet siihen kirjallisen luvan. Opettaja voi hyödyntää kaikkien oppilaiden tuloksia omassa arvioinnissaan ja opetuksen suunnittelussa.

 

Tutkimuksen aikataulu ja sisältö

Tutkimus alkoi alkutehtävien tekemisellä loka-marraskuussa 2011 ja jatkui kevätlukukaudella 2012 erityyppisillä harjoitustehtävillä. Yläkoululaisten osalta tutkimukset päättyvät huhtikuussa 2012, mutta alakoululaisten edistymistä seurataan eri tehtäväpakettien avulla aina kevääseen 2013 saakka. Tutkimukseen kuuluvat harjoitustehtävät tehdään muutaman viikon tai kuukauden aikana 1-2 vuoden kuluessa opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Alkutehtävien jälkeen opettaja sai päättää, osallistuuko hän luokkineen kevyempään vai laajempaan tutkimukseen. Laajempi tutkimus sisältää opettajan päätöksestä riippuen mm. seuraavanlaisia tehtäviä:

  • Sanastoon ja sanojen rakenteeseen liittyvät tehtävät
  • Internetissä tapahtuva kielenoppimispelin pelaaminen
  • Oppilaille tehtävä kysely ja opettajan suostumuksella oppituntien observointi
  • Kirjoittamisprosessin tutkiminen tietokoneavusteisesti ScriptLog -ohjelman avulla