02.05.2011

Tavoitteet

Tutkimushankkeen päätavoitteena on selvittää, miten luku- ja kirjoitustaito toisessa ja vieraassa kielessä kehittyvät psykolingvistiikan ja kielitieteen näkökulmista katsottuna ja mitkä piirteet tai piirreyhdistelmät luonnehtivat osaamisen eri tasoja.

Pyrkimyksenämme on:

  • arvioida olemassa olevia diagnostisia tehtäviä, jotka mittaavat erilaisia lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä taitoja ja jotka on alun perin kehitetty ensikielen lukutaidon diagnosointiin. Tulosten pohjalta kehitetään täydentäviä tehtäviä toisen ja vieraan kielen kehityksen arviointia varten ja kokeillaan näiden tehtävien toimivuutta;
  • määrittää näitä tehtäviä käyttäen oppijoiden luku- ja kirjoitustaidon osa-alueet sekä ensikielessä että toisessa ja vieraassa kielessä;
  • validoida ja normittaa arviointitehtävät englantia vieraana kielenä sekä suomea toisena kielenä oppivilta kerätyn materiaalin pohjalta;
  • selvittää, onko ensikielen ja kohdekielen tekstitaitojen välillä yhteyttä ja onko näillä yhdessä tai erikseen vaikutusta toisen ja vieraan kielen kehitykseen.


<< edellinen                               <<<< etusivulle                               seuraava >>