10.12.2014

Tutkimusryhmä

Tutkimushankkeen jäsenet

 

Neuvoa-antava lautakunta

Neuvoa-antava lautakunta avustaa tutkimushankkeen suunnittelussa, jäsenten erikoisaloihin liittyvissä kysymyksissä ja tärkeiden raporttien laadinnassa sekä tarjoaa niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin yhteyksiä muihin merkityksellisiin tutkimushankkeisiin.