27.05.2009

Joustavat oppimisen ja opettamisen muodot

Gibson, J. J. 1979. The ecological approach to visual perception. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.

Koschmann, T. (toim.) 1996. CSCL: Theory and Practice of an Emerging Paradigm (Computers, Cognition & Work Series). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.

Kuk, G. 2003. E-Learning Hubs: Affordance, Motivation and Learning Outcomes. Konferenssiesitys BEST Conference 9.–11.4.2003. Brighton, England.

Scardamalia, M & C. Bereiter 1996. Computer support for knowledge-building communities. Teoksessa T. Koschmann (toim.) CSCL: Theory and Practice of an Emerging Paradigm (Computers, Cognition & Work Series). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc., 249–268.

Taalas, P. 2003. Plenaariesitys "Nya undervisnings- och läroformer – ny teknologi." Språkutbildning i Norden –konferenssissa Lundissa, 26.08.2003.

Taalas, P. 2005. Change in the making: strategic and pedagogical aspects of technology integration in language teaching. Towards multimodal language learning environments. University of Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies.

Taalas, P. 2007. Joustavat oppimisen mallit ja teknologian integraatio kielenopetuksen muuttuvat mediamaisemat. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 413–429.