09.11.2010

Yliopistojen kieliaineista valmistuneiden maistereiden työllistymisselvityksiä

Helsingin yliopisto, Ura- ja rekrytointipalvelut, Tilastokeskuksen sijoittumisaineisto Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneiden tilanteesta vuonna 2004.
http://www.helsinki.fi/rekry/materiaalit/tilastokeskus2004/humanistinen_ja_opetus_ala.htm

Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut, Sijoittumistietoa, Oulun yliopistosta valmistuneiden pääasiallinen toiminta v. 2005.
http://www.oulu.fi/careerservices/dokumentit/paaas05.xls

Puhakka, A., Rautopuro J. & V. Tuominen 2007. Vastavalmistuneet – Joensuun yliopistosta vuosina 2003–2005 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden työllistyminen. Joensuun yliopisto: Hallintoviraston raportteja ja selvityksiä N:o 44.
http://www.joensuu.fi/urapalvelut/Julkaisut/vastavalmistuneet.pdf

Tampereen yliopistosta vuonna 2004 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. 2006. Tampereen yliopisto: Ura- ja rekrytointipalvelut.

Tauriainen, J. 2004. Selvitys Jyväskylän yliopistosta ajalla 1.8.2002–31.7.2003 valmistuneiden maistereiden sijoittumisesta työelämään. Humanistinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto: Tutkimus- ja rekrytointipalvelu. https://www.jyu.fi/hallintokeskus/koulutuspalvelut/rekrytointi/ohjeet-opiskelijoille/valmistuneidensijoittuminen/valmistuneet/humtdk02-03.pdf

Turun yliopisto, Rekrytointipalvelut, Sijoittuminen työmarkkinoille, Sijoittumisselvitykset, Pääaine- tai koulutusohjelmakohtaista työllistymistietoa, Humanistinen tiedekunta.
http://rekrytointi.utu.fi/sijoittumisesta/tutkimustoiminta/

Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen jälkeen [elektroninen aineisto]. FSD2353, versio 1.1 (2008-09-29). Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto [tuottaja], 2007. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2008. http://www.fsd.uta.fi/aineistot/luettelo/FSD2353/meF2353.html#viittaaminen

Åbo Akademi, Arbetsforum, Placering på arbetsmarknaden, Utexaminerade 1995–2005, fakultets- och ämnesvis, Humanistiska fakulteten.
https://www.abo.fi/student/media/3295/rapport2005.pdf