30.10.2006

Kari Sajavaara (projektin johtaja)

Emeritusprofessori

Projektista tiedottavat Minna-Riitta Luukka ja Sari Pöyhönen.