05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

CEFR

(Common European Framework for Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) Ks. Eurooppalainen viitekehys.

Cervantes-instituutti

Cervantes-instituutti on espanjan kielen ja espanjalaisen ja hispanoamerikkalaisen kulttuurin edistäjä. Cervantes on kulttuuri-instituutti, jonka tehtävänä on myös järjestää espanjan kielen opetusta.

CIMO

CIMO (Centre for International Mobility) on vuonna 1991 perustettu kansainvälisen henkilövaihdon keskus. Se on opetusministeriön alainen kansainvälisten asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. CIMO koordinoi ja toteuttaa apuraha- ja henkilövaihto-ohjelmia ja vastaa lähes kaikkien Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta. Lisäksi se edistää suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa markkinoimalla suomalaista koulutusta ulkomailla. CIMO tukee kansainvälistymistä koulutuksen, tiedotuksen, neuvonnan ja julkaisujen avulla.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

CLIL (Content and Language Integrated Learning) -opetuksella tarkoitetaan vieraskielistä aineenopetusta, jonka kohteena voivat olla kaikenikäiset oppijat ja se kattaa kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta korkea-asteeseen. Opetus voi koskea yhtä tai useampaa oppiainetta, yksittäisiä aihekokonaisuuksia tai projekteja. CLIL-opetuksessa vieraan kielen oppiminen ei ole ensisijainen tavoite, vaan se on erottamaton osa sisällön oppimista. CLIL-opetuksessa oppiaineiden ja käsitteiden oppiminen ja omaksuminen tapahtuu joko kokonaan tai osittain vieraalla kielellä. CLIL-opetusta tarjotaan Suomessa useimmiten englanniksi, mutta myös saksaksi, ranskaksi, venäjäksi ja espanjaksi.

Comenius-ohjelma

Comenius-ohjelma on osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Comenius auttaa nuoria ja opettajia ymmärtämään Euroopan moninaisia kulttuureita, kieliä ja arvoja paremmin. Ohjelma myös avustaa nuoria kartuttamaan kykyjä ja kokemuksia, jotka ovat tarpeellisia tulevaisuuden työllisyyden ja kansalaisuuden avustamiseksi.