05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa Ä

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

Äidinkieli

Määriteltäessä äidinkieltä voidaan käyttää ainakin neljää kriteeriä: henkilön tai vanhempien alkuperä, kielen käytön laaja-alaisuus eli mitä kieltä henkilö käytää eniten, kielitaito ja kieleen samaistuminen. Äidinkieli on kieli, jonka lapsi oppii ensimmäisenä ja jota hän tulee käyttämään elämänsä aikana yleensä eniten, muun muassa koulussa ja muissa virallisissa yhteyksissä.

ÄÖL ry

ÄOL ry eli Äidinkielen opettajain liitto on perustettu vuonna 1948 äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia varten. Liittoon kuuluu noin 3000 jäsentä ja sillä on 22 paikallisjärjestöä. ÄOL ry tukee jäseniään opetustyössä, huolehtii ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta, seuraa koulutuspolitiikkaa sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tilannetta koko maassa. Liitto toimii myös jäsentensä yhdyssiteenä sekä auttaa opettajia erilaisissa opetukseen ja kouluun liittyvissä kysymyksissä.