05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa U

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

Uhanalainen kieli

Uhanalainen kieli on kieli, joka on vaarassa kadota sen puhujien vähyyden takia. Kieltä voidaan pitää uhanalaisena kun yhteisön lapset, tai vähintään 30% lapsista ei enää opi sitä. Vaikka kielellä olisikin nuoria puhujia, voi se silti tulla uhanalaiseksi ensiksi, jos yhteisö hajoitetaan ja sijoitetaan muuta kieltä käyttävän yhteisön joukkoon; toiseksi, jos yhteisön jäsenet ovat paljon tekemissä toista, isompaa kieltä käyttävän yhteisön jäsenien kanssa; kolmanneksi, jos yhteisön elinympäristö tuhoutuu; tai neljänneksi, jos yhteisön jäsenet kohtaavat luonnonkatastrofin tai taudin.

Unesco

Unesco on Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Sen toimintaan kuuluvat mm. tutkimusohjelmat, asiantuntijakokoukset ja ministerikonferenssit. Unescolla on useita jäsenmaita koskevia sopimuksia ja suosituksia, ja järjestö hankkii asiantuntija-apua, huolehtii kansainvälisestä kampanjoinnista, tilastoinnista sekä dokumentoinnista ja tuottaa julkaisuja. Unescon toiminnassa painottuvat mm. Koulutus kaikille -prosessi, keskustelu Unescon tieteellisten ohjelmien roolista ja kansallisen koordinaation kehittämisestä, kulttuurisen moninaisuuden suojeluun ja edistämiseen liittyvät kysymykset, ihmisoikeudet, suvaitsevaisuus ja rauhan edistäminen. Unesco on Suomen opetusministeriön toimialan kannalta yksi merkittävimmistä kansainvälisistä järjestöistä.