05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa Y

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

Yhteisökielet

Yhteisökielillä (community languages) tarkoitetaan kaikkia muita kuin maiden virallisia kieliä. Käsite kattaa alueelliset ja ei-alueelliset kielet, vähemmistökielet, maahanmuuttajakielet ja viittomakielet.

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleiset kielitutkinnot (YKI) ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja. Kielitutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä, Suomessa tai ulkomailla. Tutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, millä tavalla kielitaitonsa on hankkinut. Kielet, joissa kielitutkinnon voi suorittaa, ovat englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä.

Ylioppilastutkintolautakunta

Ylioppilastutkintolautakunta vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta. Se antaa myös määräyksiä kokeiden sisällöstä, koejärjestelyistä ja kokeiden arvostelusta.

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto suoritetaan lukion päätteeksi ja sen tarkoituksena on saada selville, ovatko lukion opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot sekä saavuttaneet lukion tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin. Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielenkoe on kaikille pakollinen. Opiskelija valitsee kolme muuta ainetta, joista suorittaa kokeen.

Ystävyyskoulu

Ystävyyskoulu tarkoittaa kahden tyypillisesti eri maissa sijaitsevan koulun välistä yhteistyösuhdetta. Ystävyyskoulut ovat yhteydessä toisiinsa, järjestävät yhteistä opetusta, luokkaretkiä sekä muuta toimintaa. Ystävyyskoulutoiminnan tavoitteena on mm. kansainvälisyyden ja kulttuurisen ymmärryksen lisääminen, sekä joissain tilanteissa myös hyväntekeväisyys.