05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

Informaali oppiminen

Informaalinen oppiminen eli arkielämän oppiminen tai arkioppiminen tarkoittaa elämässä, työssä sekä medioiden kautta ja niitä käyttämällä tapahtuvaa oppimista. Arkioppiminen on useimmiten "vahingossa tapahtuvaa" oppimista. Toisin sanoen toiminta, jonka sisällä oppimista tapahtuu, ei ole suunniteltu erilliseksi oppimistapahtumaksi. Arkioppiminen voi kuitenkin olla myös suunniteltua ja tavoitteellista. Silloin se eroaa kuitenkin virallisesta (formaalisesta) ja epävirallisesta (non-formaalisesta) oppimisesta siten, että suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus on oppijan itsensä määrittelemää. Tavoitteellisuus ei tule oppijan ulkopuolelta koulutusinstituutiosta, opetussuunnitelmasta tms. taholta.

Inkluusio

Inkluusio koulutuksen alalla tarkoittaa erityisopetusryhmän siirtämistä samoihin tiloihin ja osaksi samoihin opetusryhmiin yleisopetuksen puolelle. Inkluusiosta puhuttaessa tulee usein esiin käsite ”kaikille avoin koulu”.

Intercultural Studies (ICS)

Intercultural Studies (ICS) on tavallisesti monitieteinen opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on perehdyttää opiskelija kulttuurienvälisiin kysymyksiin ja kulttuurienväliseen kanssakäymiseen eri näkökulmista.

ISCED

Kansainvälinen koulutusluokitus (Unesco International Standard Classification of Education) on tilastollisia tarkoituksia varten kehitetty koulutusluokitus, jota käytetään mm. Unescon, OECD:n ja Eurostatin kansainvälisissä tilastoissa ja indikaattoreissa verrattaessa koulutusta eri maissa. Luokituksen avulla voidaan luokittaa tutkintoon johtava ja tutkintoon johtamaton koulutus. Luokittelun perustana on koulutusohjelman sisältö. Koulutusten luokittaminen pelkästään oppisisältöjen avulla on vaikeaa, sillä oppisisältöjen kansainvälistä vertailua varten ei ole olemassa selviä standardeja. Siksi koulutusasteen määrittelyssä käytetään oppisisältöjen sijasta muita vaativuuteen liittyviä kriteereitä. Näitä ovat mm. ohjeelliset koulutuspituudet, pohjakoulutusvaatimukset ja jatko-opintokelpoisuudet. Unescon kansainvälinen koulutusluokitus ISCED uudistettiin vuonna 1997.