05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

FINELC

FINELC on Suomen yliopistojen kielikeskusten verkosto (The Network of Finnish University Language Centres), jonka tehtävä on tarjota rakenteita kielikeskusten yhteistyölle. FINELC perustuu yliopistojen väliseen sopimukseen ja siinä on mukana 17 yliopistollista kielikeskusta ja vastaavaa laitosta. FINELC tukee yliopistojen kielikeskuksia niiden perustehtävän hoitamisessa, toiminnan kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa. Verkosto on jäsenenä kielikeskusten eurooppalaisessa liitossa (CercleS) ja on sen kansallinen toimielin.

Formaali oppiminen

Formaali oppiminen tarkoittaa muodollista, virallista oppimista. Formaali oppiminen tapahtuu koulutusjärjestelmän sisällä ja on suunnitelmallista. Formaalilla oppimisella on tavoite (yleensä tutkinto), joka määritellään oppijasta irrallaan, koulutusjärjestelmän puolesta.