05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

Romaniasian neuvottelukunta

Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) toimii romanien ja viranomaisten välisenä yhteistyöelimenä sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Romaniasiain neuvottelukunta ja alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat on asetettu valtioneuvoston asetuksella (1019/2003).