05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

Nordplus

Nordplus on Pohjoismaiden ministeriöneuvoston ohjelma, joka kuuluu elinikäisen oppimisen alueeseen. Nordplus tarjoaa taloudellista tukea erilaisille koulutusyhteistöille kahdeksassa osallistujamaassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Nordplus-ohjelman tarkoituksena on mm. lisätä Pohjoismaisen ja Baltianmaiden yhteistyötä ja kielellistä ymmärrystä sekä kehittää Pohjoismaista yhteistyötä koulutuksen saralla. Nordplus jakautuu neljään alakategoriaan, joista jokainen on suunnattu eri kohderyhmälle: Nordplus Junior, Nordplus Higher Education, Nordplus Adult Learning ja Nordplus Horizontal. Lisäksi Nordplus muodostaa Pohjoismaiden alueen kielten yhteistyöohjelman Nordplus Sprogin.

Normiviitteinen arviointi

Normiviitteisellä arvioinnilla tarkoitetaan suhteellista arviointia, jossa osallistujan suorituksia verrataan muiden osallistujien suorituksiin. Normiviitteisessä arvioinnissa osallistujien arvosanan muodostuminen riippuu toisten arvosanoista.

Näyttötutkinto

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan näyttötutkinto on tutkinto, jossa osoitetaan tutkinnossa vaadittava ammattitaito näyttöjen avulla. Opiskelija on voinut hankkia tutkintoon vaadittavan ammattitaidon koulutuksen, työkokemuksen tai harrastusten avulla. Näyttötutkintona voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.