05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla opiskelija suunnittelee omia kehittämistarpeitaan ja tavoitteitaan eli sitä, mitä, miten ja missä aikataulussa hän aikoo opiskella. HOPS on tarkoitettu opiskelijan omaa käyttöä sekä ohjaajan kanssa käytäviä ohjauskeskusteluja varten. HOPS laaditaan tavallisesti voimassa olevien opetussuunnitelmien ja oppilaitoksen opetustarjonnan pohjalta. Vähimmillään HOPS on suunnitelma siitä, mitä opintojaksoja tutkintoon kuuluu sekä missä aikataulussa opiskelija aikoo ne suorittaa. Laajempaan HOPSiin voi sisällyttää oman identiteetin, erityisesti ammatillisen identiteetin rakentamisen pohdintaa ja urasuunnittelua. HOPS voi olla muodoltaan rajattu, tutkintorakenteeseen pohjautuva dokumentti tai avoin eli vapaammin muotoiltu portfolio-tyylinen kasvukansio. Tarkoituksena on, että HOPSista muodostuu opiskelun apuväline omien opintojen hallitsemiseen sekä oman oppimisen ja osaamisen peilaamiseen. HOPS on muuttuva ja sitä tarkennetaan opintojen edetessä.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemisella tarkoitetaan opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa tai opintojaksoa. Hyväksilukemisella pyritään välttämään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentämään opiskeluaikaa. Opiskelija anoo aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemista suoraan oppilaitokselta.