05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

B1- kieli

Perusopetuksen 7. vuosiluokalla alkava yhteinen toinen kotimainen kieli. Suomenkielisessä perusopetuksessa ruotsi, ellei oppilas ole aloittanut ruotsia A-kielenä perusopetuksen alaluokilla. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa B1-kieli on suomi, ellei oppilas ole aloittanut suomea A-kielenä. Kaikille yhteinen B-kieli jatkuu lukiossa.

B2- kieli

Yleensä 8. vuosiluokalla alkava valinnainen kieli.

B3-kieli

Lukiossa alkava valinnainen kieli.

Bolognan prosessi

Bolognan prosessi on eurooppalaisten opetusministerien käynnistämä hanke. Tavoitteena on luoda vuoteen 2010 mennessä eurooppalainen korkeakoulualue, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tukee työvoiman vapaata liikkumista. Bolognan prosessin seurauksena suomalaisissa yliopistoissa toteutettiin tutkintorakenneuudistus. Vuoden 2005 syyslukukauden alusta Suomen yliopistoissa siirryttiin kaksiportaiseen tutkintoon, joka muodostuu noin kolme vuotta kestävästä kandidaatintutkinnosta ja sitä seuraavasta, noin kaksi vuotta kestävästä maisterintutkinnosta. Samassa yhteydessä opintojen mitoituksessa siirryttiin käyttämään opintoviikkojen sijasta opintopisteitä. Kandidaatintutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja maisterintutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkintojen rakenteellisen uudistuksen yhteydessä kehitettiin Suomessa myös opetussuunnitelmien sisältöjä ja opetuksen toteuttamistapoja.